16 Siewan 5784 | 22 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Tikkoen Haklali, de Algemene Correctie [van zonden]
Publicatiedatum: maandag 04 april 2016 Auteur: Redactie | 2.437 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Huwelijk, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Tesjoeva [Inkeer], Leer van Rabbi Nachman, Tehilliem/Psalmen »

Een van de belangrijkste dingen die Rabbi Nachman van Breslov heeft gedaan, was de openbaring van de Tikkoen Haklali. Tikkoen Haklali is sinds begin van de Schepping nooit eerder geopenbaard door Hasjem dan alleen aan Rabbi Nachman.

Tikkoen Haklali - de Algemene Correctie - is een tiental Tehilliem - Psalmen - die dienen als tesjoeva [berouw] voor alle zonden; in het bijzonder van verspilde zaad [de tikkoen moet je dezelfde dag doen; het is een fantastische correctie (Likutey Moharan II,92)].

Het unieke karakter en krachtige werking van Tikkoen Haklali
In de eerste plaats is Tikkoen Haklali bedoeld voor zonden die met de 'brit' [Verbond] te maken heeft en wel de brit tussen Hasjem en Bnej Jisrael die Hij sloot met Avraham Avinoe [Bereesjiet 17:7-8]. Dit Verbond werd bezegeld met de Brit Milah.

De reden dat Hasjem dit Verbond liet verzegelen via dit specifiek orgaan, is omdat Hasjem een enorme kracht aan het geslachtsorgaan heeft gegeven. Di omdat met dit orgaan in de context van het huwelijk de mens partner in de Schepping wordt met Hasjem. Maar wanneer deze wordt misbruikt op wat voor manier dan ook - daar dit merendeels vanuit een egoïstische oogpunt gebeurd - distantieert Hasjem Zich van hem. De mens blijft leeg, gefrustreerd en depressief achter [Rabbi Nachman's Tikkun].

Maar ook binnen het kosjer huwelijk kunnen er ongelukjes gebeuren. Zo leert Rabbi Alon Anava in een van zijn sjioeriem - lessen - over Kiriat Sjema al Mittah dat wanneer de man en de vrouw met het samenzijn niet voorzichtig genoeg zijn en zijn zaad niet als eerste in zijn vrouw komt, vormen zij beide klippah - letterlijk 'schillen'- wat de vertegenwoordiging is van het kwaad of onzuiver geestelijke krachten. Dit is dus het tegenpool van de heilige Sefirot [de tien eigenschappen van Hasjem]. Ook dit moet gerectificeerd worden, omdat het echtpaar per ongeluk in het domein hebben begeven van Lilith, de eerste vrouw van Adam Harisjon.

"Wajomer ha'adam: zo't hapa'am 'etsem me'atsamaj... en de man zei: dit is nu been van mijn gebeente [Lilith] ... oebasar mibesarie ... en vlees van mijn vlees..." [Bereesjiet/Gen. 2:23]. Adam Harisjon zegt dat de karakter van Lilith zo inflexibel was als een droge bot. Lilith was agressief, veroordelend en erg onvriendelijk. Daarom heeft Adam haar snel weggestuurd.
Chava daarentegen was makkelijk in de omgang, veel minder kritisch en veel ontvankelijker.

Ondertussen werd Lilith een machtige nachtdemoon die op zoek gaat naar verspilde zaad. Dit is de reden waarom halacha verbiedt het verspillen van zaad. Dit omdat Lilith deze opvangt en gebruikt om zelf voor nakroost te zorgen [zie in deze heftige, ook wel schokkende documentaire over een 'bijna' dood-ervaring voor het gevolg wanneer je hier geen tikkoen over doet. Dus, gestel dat een man tussen zijn 13e en 65e gemiddeld twee keer per week zaad verspild, zullen 2x365x52jaarx1.000.000= het aantal zielen jou als man aanklagen].

Het frappante is dat het Hebreeuwse woord Tehilliem heeft de numerieke waarde van 485, wat gelijk is aan die van Lilith [Met vijf eenheden toegevoegd voor elk van de letters van Lilith]. Onder het reciteren van Tikkoen Haklali, moet men zich focussen op de twee Namen van Hasjem - 'El' en 'Eloq[h]iem' - die eveneens dezelfde gematria heeft [Likutey Moharan I, 205]. Dit is de reden waarom Tikkoen Haklali de macht heeft om het zaad los te maken van de klippah van Lilith. Deze Namen hebben betrekking op Hasjems' twee van de tien eigenschappen en wel Chesed en Gevoerah [Rabbi Nachman's Tikkun].

Er is voor iedere zonde een specifieke tikkoen - correctie -, maar Tikkoen Haklali is de Algemene Correctie [Sichot Haran #141]. Hoewel de zonde van verspilde zaad wordt beschouwd als de meest ernstige schending van het Verbond, kun je Tikkoen Haklali ook voor andere zonden gebruiken als tikkoen. Rabbi Nachman leert bijvoorbeeld dat iemand die zijn levensonderhoud op een oneerlijke manier verdient, ook in strijd is met het Verbond. Dit omdat zijn verlangen naar geld hem doet stelen [Likutey Moharan I, 22:5]. Ook de manier waarop men denkt, spreekt [lasjon hara] en handelt zijn ook schadelijk voor het Verbond [Likutey Moharan I, 29].
Verder leert Rabbi Nachman dat de Tikkoen HaKlali alle geestelijke en lichamelijke gebreken of kwalen kan verhelpen.

Het is een minhag – gewoonte – van Breslov Chassidiem om Tikkoen Haklali iedere dag te zeggen. Ook vrouwen hebben Tikkoen Haklali nodig om tikkoen te doen.
Tot slot wordt Tikkoen Haklali sterk geadviseerd wanneer je naar innerlijke reinheid en simcha - vreugde - verlangt.

Voorts is ook het unieke karakter van Tikkoen Haklali evenzo dat je tijdens het reciteren jezelf bindt aan de tsaddiekiem, in het bijzonder uiteraard Rabbi Nachman ben Feige. En dat niet alleen. Er zijn zonden volgens Rabbi Nachman die zo diep in de ziel zijn doorgedrongen, dat er geen enkele vorm van tikkoen daar meer bij kan komen. Dit geldt niet voor Tikkoen Haklali. Tikkoen Haklali dringt door die kleinste, fijnste gebieden van de ziel waar andere tikkoeniem niet kunnen komen. Daarom is het noodzakelijk dat je Tikkoen Haklali toepast, waardoor al jouw gebreken automatisch gecorrigeerd worden.

Tikkoen Haklali is van een hogere orde en verheven dan alle individuele tikkoeniem. Alle andere tikkoeniem hangen namelijk van de geest en brein af. Hiermee wordt bedoeld dat met de andere tikkoeniem noodzakelijk is om reinheid van de geest naar de brein te trekken. Het is noodzakelijk eerst naar een hoger niveau - dus Tikkoen Haklali - te gaan om zo je geest en brein te rectificeren. Door deze tikkoen zal alles automatisch gerectificeerd worden [Likutey Moharan I,29].

De Tien Tehilliem van Tikkoen Haklali moet op de volgorde gezegd worden zoals zij in het boek Tehilliem staan. Je moet ze met kavvanah – toewijding – zeggen. Maar ondanks deze tikkoen erg eenvoudig lijkt, is deze erg moeilijk. We hebben allemaal verschillende manijot – obstakels. Volgens Rabbi Nachman is de manisja monarch – mentale obstakel – het zwaarst.
Echter moet je je niet laten ontmoedigen. Het uitspreken van Tikkoen Haklali alleen al helpt!

Het mooiste is wanneer je Tikkoen Haklali zegt, dat je tsedaka – aan een goed doel – geeft.

1   |   2      »      
Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.