12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De twee Mosjiachs
Publicatiedatum: dinsdag 17 mei 2016 Auteur: Redactie | 2.078 keer gelezen
Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Leer van de Chofets Chaim, Hasjkove volgens de RaMCHaL »

De traditie spreekt over twee verlossers. De ene wordt Mosjiach ben Dawied genoemd en de ander heet Mosjiach ben Joseef [Sukah 52b; Zohar I:25b, II:120a en III: 153:b, 246b en 252a]. Wanneer we intussen over 'de Mosjiach' algemeen spreken, spreken we over Mosjiach ben Dawied.  

Mosjiach ben Dawied
"De koning, Mosjiach, zal komen en de dynastie van Dawied in zijn voormalige status herstellen. Hij zal de Tempel bouwen en de ballingen terugbrengen naar Israël" [Mishneh Torah, "Wetten van de Koning 11:1" van de RaMBaM].  

De RaMBaM gaat verder.

"De Geleerden zeggen dat er geen verschil zal zijn tussen deze wereld en de dagen van de Mosjiach dan [alleen] Israel's [huidige] onderwerping aan de koninkrijken. Het lijkt door de eenvoudige woorden van de profeten dat de oorlog van Gog Oemagog zal plaatsvinden aan het begin van de dagen van de Mosjiach, en dat voor de oorlog van de Gog Oemagog een profeet zal opstaan om Israël rechtop te zetten en hun harten voor te bereiden, zoals er staat geschreven, 'zie, Ik stuur Elijahoe naar jullie...'. Hij zal niet komen om wat puur is onzuiver te maken of wat onzuiver is te zuiveren of degenen die uitgesloten zijn te betitelen en wie betiteld is uit te sluiten. In plaats daarvan zal de Mosjiach komen om vrede te stichten in de wereld, zoals er staat geschreven: 'hij zal de harten van de vaders door hun kinderen terugbrengen.'”  

De goede lezer onder ons zou opgevallen zijn dat we hier een expliciete uitspraak van de RaMBaM hebben met de vermelding dat de tesjoeva van Israël vóór de *[eind] oorlog van Gog Oemagog zal plaatsvinden. Dit is gunstig. Hierdoor raken wij niet direct betrokken bij deze oorlog en zal de oorlog praktisch uitsluitend plaats vinden tussen Isjma'el en Esav.  

De spirituele grootheid van de Mosjiach zal voorbij ieders begrip gaan. Volgens Zohar Parashat Yitro zal zijn niveau van zijn profetie bijna op dezelfde hoogte komen dan die van Mosje Rabbenoe. Hij is in staat middels zijn reuk iemands essentie te beoordelen. Hij zal [daarom] niet oordelen naar aanleiding van wat hij hoort [Jesjajahoe 11:3].
Hij zal groter zijn dan de Aartsvaderen, verhevener zijn dan Mosje en net zo stralend zijn als de dienende engelen [Zacharjah 4:7].   Mosje's grootheid in profetie zal niet overtroffen worden, maar op gebied van bewind zal hij enorm zijn, want in zijn rechtvaardigheid zal hij de hele wereld besturen. Volgens de Kabalah heeft de Mosjiach de nesjamot van Mosje Rabbenoe en Dawied Hamelech in hem [Zohar Parashat Pinchas 245; Raya Mihemma, Parashat Ki Tetzei 280a; Ohr Hachaim op Bereesjiet/Gen. 49:11].  

De wijsheid van de Mosjach zal onbegrijpelijker wijs de wijsheid van Sjlomo Hamelech - waarvan hij ook moet afstammen - overtreffen. "Want de koning die afkomstig is van het zaad van Dawied zal een wijsheid bezitten dat groter is dan die van Sjlomo" [De RaMBaM in Hilchot Teshuva 9:2]. Niemand heeft tot nu toe die wijsheid van Sjlomo bezeten. Sjlomo's wijsheid overtreft tot nu toe een ieder.   Jesjajahoe 11:2-5 zegt dat de Mosjiach de Geest van Hasjem op hem heeft rusten, maar ook de geest van wijsheid en begrip, een geest van raadgeving en macht, een geest van kennis en ontzag voor Hasjem. Hij zal het ontzag voor Hasjem ruiken, hij zal niet oordelen op wat zijn ogen zien en niet beslissen op wat zijn oren hebben gehoord. Hij zal oordelen met rechtvaardigheid. Hij zal de nederige van de wereld op een zachtaardige wijze vermanen, maar hij zal schuldigen slaan met de roede van zijn mond en de slechterik met de adem van zijn mond doden. Rechtvaardigheid omgordt zijn heupen en betrouwbaarheid zijn lendenen.  

De Mosjiach zal de wereld veroveren zonder één kogel te lossen...” – Siach Sarfey Kodesh 1-67

*Footnote: [eind] oorlog van Gog Oemagog.
Chofets Chaim heeft toch hele duidelijke opmerkingen gemaakt over de oorlogen van Gog Oemagog. Deze zullen in drie fasen zal geschieden. Hij voorspelde dat de tweede fase van Gog Oemagog [WOII] 25 jaar na de Eerste zou beginnen en wel in het jaar 5700 [1939/1940]. Hij zei ook dat het tijdens Sjmitajaar van 5705 de tweede fase beeindigd zal worden. Hij voorspelde dat er weer problemen zouden plaats vinden eveneens in een Sjmitajaar, maar zeventig jaar en tien Sjemita cycli later en wel in 5775 [2015]. Zowel zeventig [jaar] als de sjmita is geen toeval. Einde Sjmitajaar september 2015 begon de koude oorlog tussen Rusland en Turkeij. Gaon van Wilno
[geb. 1720] voorspelde wanneer Rusland met haar mankracht de Bosporus zouden bevaren, wij onze Sjabbatkleren moeten aantrekken, omdat de komst van de Mosjiach dan op handen is. 4 december 2015 voer de marine van Rusland door de Bosporus.

Chofets Chaim stierf in 1933, dus voor WOII...

 

Pagina index:
Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.