12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
1. Het fundamenteel concept van deze beria, schepping
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 4.346 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

1.2 Wij bestaan niet!
Wat is een zonde, awerah? Een awerah is de werkelijke realiteit van Hasjem te veranderen in een illusie. De illusie is dat Hasjem geen Eenheid [chas wesjalom] zou zijn. Het is het geloof dat wij naast Hem ook zouden bestaan. Maar wij bestaan toch? Wij zijn toch ook realiteit? Nee.

De enige realiteit en bestaan is Hasjem. Dat staat duidelijk geschreven in Dwariem/Deut. 4:35: “Ejn 'od milvado... er bestaat geen ander naast Hem...”. Hoe moeten we dit zien? Je hebt vast wel eens een levensechte droom meegemaakt. De conversatie met meneer x kwam ook levensecht over. Was meneer x echt? Nee. Maar beleefde je het realistisch? Ja. Zo is het ook met de realiteit die wij beleven en de realiteit van Hasjem. Wij bestaan als het ware in Zijn gedachten. Of je kunt zo zien dat Hij een [zeep]bel heeft geschapen waarin de hele schepping bestaat. Jij bestaat wel in relatie met deze beria, maar in relatie met Hasjem, besta jij niet. Zoals de personen in jouw droom onderling bestaan, maar ten opzichte van jou bestaan zij niet.

Hasjem is de Enige die echt bestaat en Realiteit is en wij zijn slechts een geschapen realiteit binnen de werkelijke Realiteit die naar Zijn wens ieder moment tot een einde kan laten komen [Zie voor meer “Waarom onze ziel zonder lichaam wel pijn en plezier ervaren in Gehinnom en Gan Eden”]. Die ontkenning van Zijn werkelijke realiteit en de erkenning van jouw realiteit [dat jij ook bestaat], omvangen alle awerot, zonden. Dit wordt “jesj 'od milvado' genoemd, er is naast Hem [chas wesjalom] 'jij'. Het gevolg is dat je Zijn wil weigert te doen te doen en alleen jouw wil wilt doen. Deze spanningsveld [wel of niet Zijn wil doen omdat Hij de Enige is] heet het bechirahpunt, oftewel het moment dat jouw vrije wil wordt geactiveerd. En iedereen zit in deze strijd. Dat komt omdat iedereen gajvah – arrogantie – heeft. Gajvah is niets anders dan 'jesj 'od milvado'. Hoe uit dit? Jesj 'od milvado, gajvah, arrogantie uit zich op zes manieren, maar wij beschrijven er vier, omdat die het meeste voorkomen.
1. Egocentrisch: ik ben het middelpunt van het universum, alles draait om mij.
2. Egoist: ik ben beter dan jij. Ik eerst en dan jij.
3. Egotist: ik praat graag over mezelf, ik promoot mezelf graag. Ik raak niet uitgepraat over mezelf en
4. Zelfgenoegzaamheid. Wij zijn allemaal mensen, maar ik ben wel iemand. Denk aan die vreselijk uitdrukking die je vaak hoort om vermeende onzekerheid weg te nemen: “ik mag er zijn!” [ik besta; jesj 'od milvado]. Met deze vorm van gajvah heeft iedereen te maken. Doe je je eigen wil [jesj 'od milvado; vorm van afgoderij en bron van alle zonden] of doe jij G'ds wil, 'ejn 'od milvado. Er bestaat niemand naast Hem, ik besta niet en dus doe ik wat Hij van mij wilt. Ongeacht wat. Wij leven in een illusionay existence. [Rav Mendel Kessin legt het HIER duidelijk uit. Loopt van 35:15 tot ongeveer 1 uur en 6 seconden]

Het tegenovergestelde van dit alles [jesj 'od milvado die alle zonden omvatten] is tikkoen [jesj terug zetten in 'ejn 'od milvado, het imperfecte naar het perfecte]. Dit kan door de volgende punten.
1. mitswot is de erkenning van ejn od milvaldo. Jij doet vanuit die overtuiging Zijn ratson – wil. Hierdoor wordt de hester minder en Hasjem's aanwezigheid in deze beria duidelijker. Dit is op vrijwillige basis vanuit de mens.
2. tesjoeva doen is een mogellijkheid dat is ontstaan uit rachmones van de kant van Hasjem. Deze kan worden ingezet wanneer je weigerde je aan de mitswot te houden en je komt tot inkeer. Dit is ook vanuit de bechirah van de mens. Maar als je deze twee hulpmiddelen van tikkoen niet gebruikt, zal Hasjem je dwingen en dat doet Hij middels
3. jissoeriem, het lijden. Hij dwingt jou om jouw falen om het goed te maken voor als nog recht te trekken.

Op individuele basis kunnen alle mensen tikkoen doen. Alleen Joden zijn in staat tikkoen te doen op universele basis en wel het verbergen van Hasjem terug te draaien naar het onthullen van Zijn Eenheid. Mitswot zetten de illusie van deze imperfecte wereld om naar de werkelijke realiteit. Hierdoor zijn de Joden ook de enige in staat om Olam Hazeh om te zetten naar Olam Haba. Hoe zijn de niet-joden deze zchoet – verdienste – kwijtgeraakt? Doordat er een scheiding kwam tussen Israel en goj – niet-jood.

terug

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.