19 Tisjri 5784 | 04 oktober 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
2. G'ds Eenheid
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.724 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

2.1 De openbaring van G'ds Eenheid is het centrale element van de gehele beria Hasjem is absoluut Een. Dat is het enige wat wij in Olam Haba volledig zullen begrijpen. De rest van Zijn oneindige en ongelimiteerde perfectie blijft altijd voor ons verborgen. Ook in Olam Haba. Waarom? Als wij bijvoorbeeld Zijn oneindige, ongelimiteerde wijsheid zouden omschrijven, beperken wij Hem door onze beperktheid. Dit zal een ongewilde vorm van avodah zara – afgoderij – zijn.

Wat is die Eenheid waarvan wij in Olam Haba volledig begrip van zullen krijgen? Wat is avodah zara?

Volgens de RaMCHaL bestaan er vijf vormen van avodah zara.
1. afgodendienaren die geloven dat Hasjem de wereld heeft geschapen, maar ons heeft overgelaten aan lagere machten die bepalen wat er gebeurt
2. afgodendienaren die in twee tegenovergestelde krachten van goed en kwaad geloven.
3. degenen die geloven dat de beria gestuurd wordt door natuurwetten, waardoor alles op toeval berust wordt.
4. degenen die geloven dat Hasjem ons verlaten heeft door onze zonden en ons vervangen heeft met een ander groep mensen of volk.
5. degenen die rebelleren tegen Hasjem en die de machten die Hij geschapen heeft tegen Hem gebruiken.
Als alle mensen die onder deze vijf punten vallen Zijn Eenheid ontkennen, wat is zijn Eenheid dan wel?

De Eenheid van Hasjem kan alleen ervaren worden door middel van een tijdelijk bestaan van het kwaad en de daaruit voortvloeiende vernietiging. Dit kwaad – manifesterend in Satan - bestaat tijdelijk en veroorzaakt het volgende.

1. Onze imperfectie. Hierdoor hebben wij primair een drive naar het gasjmisje [fysieke] in plaats van naar het roechnisje [spirituele]. Dit is wanneer je ejn od milvaldo ontkent en jesj od milvaldo erkent.
2. Het bestaan van een arena waarin Jisrael zijn taak moet doen om de wereld weer perfect te maken [tikkoen] voor de uiteindelijke Olam Haba. Aangezien het kwaad tijdelijk bestaat, zijn de momenten om beloningen voor Olam haba te verdienen dus ook tijdelijk. Beide zullen dus tot een eind komen [zo ook de bechirah, de vrije wil].

Na de vernietiging van het kwaad en het einde van het verdienen van zchoet, zal de mens zijn beloning ontvangen en zal de eeuwige goedheid van de G'ddelijke Aanwezigheid [Sjechinah] koesteren. De mens zal diepere onthullingen van Hasjem's absolute Eenheid ervaren [wat dit ook mag zijn]. Wij zullen werkelijk begrijpen dat Hij Alleen de ware Realiteit [ejn od milvaldo] is en wij slechts een geschapen realiteit.

terug

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.