12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
2. G'ds Eenheid
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 4.346 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

2.2 Definitie van G'ds Eenheid en Zijn onthulling van Eenheid vereist tijdelijke kwaad
Wij leerden al dat de Eenheid van Hasjem alleen ervaren kan worden door middel van een tijdelijk bestaan van het kwaad en de daaruit voortvloeiende vernietiging. Jij kan niet een moment van geluk kennen als je nog nooit jissoeriem [lijden] hebt gehad.

Wat betekent Zijn Eenheid?

Wanneer jij wijsheid zou omschrijven, zou jij niet zeggen “wijsheid is geen stommiteit”, niet waar? Jij zou zeggen “wijsheid is iemand met een intellect vol ware inzicht”. Dit geldt ook voor andere kwaliteit van mensen. Die omschrijf je in de regel in de 'positieve' term.
Hasjem's Eenheid kan alleen in de 'negatieve' vorm omschreven worden [“Ejn 'od milvaldo... er bestaat niets naast Hem...” Dwariem/Deut. 4:35]. Hasjem's andere kwaliteiten moet je wel in de positieve termen beschrijven hoe goed die kwaliteit zijn. Maar Zijn Eenheid wordt altijd uitgedrukt in de negatieve vorm, in de ontkenning van het kwaad. En om het kwaad te kunnen ontkennen moet je kwaad kennen en dan komen we weer terug op hetgeen we geleerd hebben: De Eenheid van Hasjem kan alleen ervaren worden door middel van een tijdelijk bestaan van het kwaad en de daaruit voortvloeiende vernietiging.

Doordat Hasjem Zijn Absolute Eenheid wilt onthullen [wat dus alleen door ontkenning van het kwaad kan], was het noodzakelijk het kwaad te scheppen, om vervolgens aan te tonen dat er geen ander onafhankelijke bestaan bestaan of kracht kán bestaan. Dit is de énige manier om íeder aspect van G'ds Absolute Eenheid duidelijk te onthullen.

Alle kwaliteiten van Hasjem zijn volmaakt en zijn dus onder geen omstandigheid op de volledige correcte wijze positief te omschrijven, omdat wij die perfecte, oneindige nooit kunnen bevatten. Maar G'ds Eenheid door met negatieve termen te beschrijven door ontkenning van het kwaad [jezelf naast Hem zetten in jesj od milvado is ook het kwaad, want Satan voedt dit weer verder door], is het voor ons Zijn Eenheid wel te begrijpen.

Nu begrijpen we de fundamentele verschil tussen het kwaliteit van Hasjem's Eenheid en als Zijn andere perfecte kwaliteiten. Alleen de onthulling van Zijn Eenheid eist het bestaan van imperfectie en het kwaad. Zo ook als perfectie en het goede. Hierdoor bestaat deze arena waar wij de bechirah hebben Hasjem te dienen [ejn od milvaldo] en zchoet te verdienen of – chas wesjalom – het kiezen voor het kwaad [jesj od milvaldo en Satan wordt gevoed].

Het ultieme onthulling van G'ds Eenheid vereist dat het kwaad [uiteindelijk] vernietigd wordt. Waarom?

De huidige imperfecte staat van de beria – schepping- wordt alleen maar veroorzaakt door Zijn hester – verborgenheid. Nogmaals. Hasjem is in staat om direct een perfecte beria te scheppen, maar door ons partners te maken in Zijn beria en deze te perfectioneren door Zijn hester te verwijderen middels tikkoen: mitswot, tesjoeva en jissoeriem] hebben wij straks onze plek in Toekomstige Wereld die ooit wás [Olam Haba] verdiend.

Wij hebben zoals eerder gezegd door de hele geschiedenis geen zesduizend jaar de tijd deze tikkoen te doen, om Hasjem's verborgen Aanwezigheid te onthullen. Dit is inclusief de tijd van de Mosjiach ben Dawied. In zijn periode zal het kwaad verwijderd worden, waardoor ook de bechirah overbodig zal zijn. Wij kunnen dan ook geen zchoet meer verdienen. Deze periode zal hooguit over ruim twaalf jaar aanvangen [zie voor uitgebreid uitleg waarom ruim twaalf jaar 1.4 G'ds Plan in een notendop]. Dit betekent concreet dat wij nog maar dertien jaar hebben om als Jood onze startpunt in Olam Haba te bepalen. Hoe meer zchoet hoe hoger niveau je start zal zijn in je oneindige groei. En de term 'oneindige' of 'het eeuwige' groeit in Olam Haba mee! Maar gojiem die Olam Haba wél verdienen en voor Joden die Olam Haba niét verdienen, zullen niet doorgroeien. Zij zullen naar aanleiding van hun zchoet die zij in al hun levens hebben verdiend tot in de komende jaren hun vaste plek in Olam Haba ontvangen, waar hoewel groei niet mogelijk is, maar ook perfecte en een onbeschrijfelijke vreugde gekend wordt [slechts één seconde van Olam Haba is te vergelijken met álle geluk van alle mensen die ooit geleefd hebben, hebben ervaren!].

terug

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.