19 Tammoez 5784 | 25 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
4. De ziel-lichaam relatie en hun oorsprong
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 4.354 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

4.1 De ziel-lichaam relatie bepalen duisternis of Hasjem's openbaring in deze wereld
In deze paragraaf gaan wij nader bekijken dat de bron van het lichaam in de eigenschap van Hasjem's Verborgenheid ligt en die van de ziel in Zijn eigenschap van de Openbaring van Zijn Aanwezigheid. Hierdoor heeft het lichaam meer hang naar de duisternis en zijn eigen wil, terwijl de ziel hang heeft naar G'ds Openbaring en Zijn Wil.

De G'ddelijke eigenschappen die de beria, schepping, leidt, zijn Zijn eigenschappen van Verborgenheid en de eigenschap van de Openbaring van Zijn Aanwezigheid. Het lichaam is dus geschapen doordat Hij Zich verborg, waardoor het lichaam dus donker en grof werd. De ziel daarentegen is in Zijn Aanwezige Openbaring geschapen waardoor het goed is. Jij kiest wie de overhand over wie krijgt.

Wij hebben eerder in een footnote uitgebreid de 'Or Risjon, het Eerste Licht van Bereesjiet/Gen.1 besproken. Sinds de vijfde Scheppingsdag, het normale jaartal 1240, laat Hasjem structureel de 'Or [ook wel de 'sjeva' genoemd] naar beneden komen. Zij het mondjes maat. Wij zagen dat de 'Or op sommige momenten sterker naar beneden kwam dan andere momenten in de geschiedenis en dat het aan het tikkoenproces van Bnej Jisrael afhangt of de 'Or in handen komt van de gojiem of de Joden. Als het eerste het geval is, blijft Hasjem toch genadig met ons, want percentsgewijs zijn de meeste Nobelprijzen Joden en de top wetenschappers zijn [seculiere] Joden. Ook in de seculiere wereld blijven de Joden percentsgewijs toch de overhand houden. Dat komt omdat zij – ook al zijn de meeste Joodse wetenschappers geen charediem – ook onderdeel zijn van Tikkoenproces.

Omdat álle kennis aan de 'Or afhangt, gaan wij ook begrijpen waarom de mensen in de eerdere generaties veel intelligenter waren dan wij en onze kinderen. Wij zijn gedegenereerd. Hoe is het dan mogelijk dat wij 'slimmer' lijken met al onze technieken?

Door onze degeneratie hangen wij steeds meer naar het fysieke, naar het materiële. Wij laten onze materiële hang en maatschappelijke status prevaleren over onze zielen. De trieste waarheid is dat wij achter geld en status jagen. De een minder dan de ander. Hierdoor raken we letterlijk oververmoeid en overspannen. Vroeger hadden mensen veel minder materiële verleidingen met gevolg dat mensen meer op Hasjem waren gericht waardoor zij meer genoten van de kennis van Hasjem. Dit maakte de mens stomweg intelligenter! Dus, de toename van techniek en wetenschap door de 'Or wordt de test heviger of we wel of niet achter al dat technische en wetenschappelijke rijkdom aangaan door middel van materiële luxe, het gasjmisje – wereldse. Ondertussen worden we dus dommer.

Daarom is de toename van wetenschap en techniek geen menselijk, maar een spiritueel aspect. Direct van Hasjem. Wij mensen hebben hier géén hand in!

Wanneer iemand voor zijn fysieke verlangen kiest, voor het gasjmisje, dan is het ook middah kneged middah [maat voor maat] dat Hasjem Zijn verborgenheid versterkt waardoor het voor die persoon steeds moeilijker wordt Hem te vinden en te ervaren. Echter wanneer jij je ziel je lichaam laat overheersen [door Ratson Hasjem], dan is het wederom middah kneged middah dat Hasjem Zich steeds meer aan je openbaart en jij Hem steeds sterker zal ervaren.

Wanneer je dit principe goed snapt – het verband tussen de relatie van het lichaam-ziel en de duisternis en openbaring van Hasjem's Aanwezigheid – kan je dit principe op grote schaal terugzien in de wereldgeschiedenis. Met name de Joodse geschiedenis. Wij zien dan duidelijk dat ons gedrag Hasjem's leiding over de wereld beïnvloed en wel of Hij verborgen [ellende] is of Hij Zich meer openbaart [blijheid]. Dit gaat soms richting duisternis en soms richting heiligheid en wijsheid.

Terug

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [9]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.