19 Tisjri 5784 | 04 oktober 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
4. De ziel-lichaam relatie en hun oorsprong
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.724 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

4.2 “Betsalmenoe, kidmoetenoe... naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis...”.
“Weet Wat er boven jou is – een 'oog' dat [alles] ziet [wat jij doet], en een 'oor' dat hoort [alles wat je zegt]...” [Avot 2:1].

Wij hebben eerder in 1. Het fundamenteel concept van deze beria, schepping aangehaald dat wij naar het concept van Adam Kadmon zijn geschapen. Adam Kadmon vormt alle manieren van hoe Hasjem Zich aan ons manifesteert. We hebben ook geleerd dat dit niet Zijn wezen is, maar een manier zoals wij Hem zouden kunnen begrijpen. Naar dat idee is Adam Harisjon en wij geschapen. Dit betekent dat onze ogen een voorstelling is van de manier hoe Hasjem de wereld overziet en onze spraak is de voorstelling hoe Hasjem communiceert met de wereld. Maar de twee kanten van onze lichaam spiegelen de G'ddelijke eigenschappen van Absolute Chesed en Din. Dit betekent dat de menselijke vorm een perfecte voorstelling is van de wegen hoe Hasjem's eigenschappen – nogmaals: die géén onderdeel zijn van Zijn Wezen! – deze wereld regeren.

We gaan dit nader bekijken.

Na de Techiat Hametiem, opstanding der Doden, zal de ziel in staat zijn om te beginnen met het lichaam op een goede manier te zuiveren. We zeiden voorheen dat het doen van mitswot al het lichaam zuivert, maar niet zo grondig dat we van de zoehama, spirituele vuil, afkomen. Dit proces zal diverse stadia behelzen totdat het lichaam op die manier gezuiverd is. Hiedorr zal het moeilijk worden om de ziel van het lichaam te onderscheiden!

Houd rekening mee met het feit dat de het lichaam bestaat uit meerdere onderdelen. Ieder heeft zijn eigen specifieke functie. Zo zien de ogen, maar horen niet, zo horen de oren, maar met oren wordt niet gezien. De ziel daarentegen bevat alle eigenschappen, maar niet in aparte organen en ledematen. Gebaseerd op het feit dat Hasjem besloten heeft om Zijn eigenschappen – zodat wij Hem zouden kunnen bevatten – in de vorm van een mens toont, zien wij hierin een verbluffende overeenkomst. De ziel van de mens, wat de eigenschap van de Openbaring en Perfectie reflecteert, is simplistisch en ondeelbaar. Het lichaam van de mens, wat reflecteert de eigenschap van Verborgenheid, heeft diverse delen die ieder overeenkomt met een element van een variëteit van krachten [Sefirot] die toezicht houden over de wereld. Zoals Hasjem Zich tijdelijk Zijn Perfectie terughoudt om de bechirah, vrije wil, van de mens in stand te houden, zo is ook de kracht van de ziel tijdelijk op een laag pitje om zo eveneens de bechirah in stand te houden zodat er een situatie bestaat dat de ziel het lichaam kan overwinnen vanuit die bechirah. En zoals Hasjem's perfectie uiteindelijk de hele wereld in een perfecte staat zal brengen, zal ook de ziel het lichaam uiteindelijk in de perfecte staat brengen.

Nogmaals, Hasjem's heerlijkheid – zoals Hij handelt in deze wereld – wordt gespiegeld in de diverse delen van het menselijk lichaam. Onze ogen reflecteren 'het oog' van Hasjem met betrekking tot Zijn voorzienigheid, want Hij overziet alle daden van alle schepsels op de wereld [Bereesjiet/Gen. 18:21]. Onze oren spiegelen het feit dat Hasjem naar onze gebeden en lofprijzingen luistert [Sjmot/Ex. 2:24].
Onze monden zijn een afbeelding van G'ds 'mond' die tegen de naviiem – profeten – en engelen spreekt. Maar er bestaan meer parallellen.

Het lichaam van de mens heeft een linker en een rechter zijde. Aan iedere zijde hebben we een arm, been, oog, oor. Dus overal twee van. Zo heeft Hasjem ook 'twee kanten' hoe Hij handelt met de wereld en wel met Din of met Rachmones [zie nogmaals 2.4 Openbaring van G'ds Eenheid kan op twee manieren komen]. Met Zijn 'linkerzijde', acteert Hij met Din, strikte recht. Met Zijn 'rechterzijde' acteert Hij met Rachmones, medelij. Opnieuw: wij hebben met ons handelen invloed op Zijn Din, maar niet op Zijn Rachmones.

Het feit dat het lichaam dus uit vele delen bestaat, is – zoals nu wel duidelijk – een afspiegeling van het ingewikkelde structuur hoe Hasjem de wereld voorziet in de tijd van Zijn hester, Zijn verborgenheid. Deze ingewikkelde en diverse natuur van alle gebeurtenissen wat in iemands levens voorbij gaat, reflecteert dit aspect van G'ds voorzienigheid. De ziel, dat onzichtbaar is en uit een deel bestaat, is een afspiegeling van Hasjem's voorzienigheid dat geopenbaard zal worden wanneer Zijn Aanwezigheid aan het licht wordt gebracht. Deze openbaring is een overweldigende ondeelbare kracht dat alles in staat van perfectie zal veranderen. Alle 'gebeurtenissen' in iemands leven in een dergelijke fase van de openbaring, zullen snel blijken dat ze niet ingewikkeld, aparte omstandigheden waren. Maar een eenheid gevuld met alleen maar goed [lees hier meer over in Jissoeriem, verborgen zegeningen].

Het attribuut, eigenschap van Verborgenheid leidt tot twee verwante zaken. Op het niveau van de geschapen wezens, leidt het attribuut van Verborgenheid naar het lichaam. Maar op het niveau van Hasjem’s leiding over de wereld, leidt dit tot duisternis en lijden. Het resultaat van de onderlinge verbinding tussen deze elementen is wanneer de mens het lichaam over zijn ziel laat regeren, versterkt dit het attribuut van Verborgenheid. Het directe gevolg is duisternis en lijden komt in de wereld [Klalim Rishonim 8]. Zowel het lichaam als het leiden van de wereld middels het attribuut van Verborgenheid delen de overeenkomstige karakteristieke eigenschappen van bestaande complexe onderdelen. Deze complexe onderdelen vormen de essentie van de attribuut van Verborgenheid zelf [zoals het lichaam uit vele delen bestaat].

Hetzelfde geldt ook voor het attribuut van de Openbaring van Zijn Aanwezigheid. Op het niveau van de geschapen wezen, leidt het attribuut van de Openbaring naar de ziel en op niveau van Hasjem leidt dit attribuut naar licht en perfectie. Wanneer de ziel over het lichaam heerst, wordt het attribuut van de Openbaring gesterkt en dientengevolge dat de wereld geperfectioneerd wordt. Zowel de ziel als het lijden van de wereld middels het attribuut van de Openbaring van Zijn Aanwezigheid delen de overeenkomstige karakteristieke eigenschappen van ondeelbaarheid en éénheid [zoals de ziel]. Dit reflecteert op de essentie van het attribuut van Openbaring van Zijn Aanwezigheid en perfectie.

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [9]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.