14 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
4. De ziel-lichaam relatie en hun oorsprong
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 4.264 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

4.5 Iedereen wordt geoordeeld hoeveel hij de wereld gerectificeerd heeft
Hasjem onderzoekt iemands daden voor wat zij zijn en oordeelt wat het ware effect deze daden hebben gehad. Met andere woorden, wat zijn de gevolgen geweest van die daden? Wat was de bijdrage van deze daden aan hetgeen Hasjem de mens heeft opgedragen deze te rectificeren binnen deze schepping?

Dit oordeel is afhankelijk van de precieze vorm die G'd gaf aan de creatie met al zijn specifieke eigenschappen. Niets wordt voor Zijn Troon vergeten en Hij houdt werkelijk met alles rekening wanneer Hij een oordeel velt. Wanneer iets beschadigd raakt [awerah] en later weer gerectificeerd werd [tesjoeva in woord en daad], moet je niet denken dat G’d van mening is dat alleen wat is rechtgezet wordt geoordeeld om vervolgens de schade die daarvoor berokkend werd over het hoofd wordt gezien. Dit geldt ook voor wanneer iets is hersteld [tesjoeva] en dan weer wordt beschadigd [door een awerah]. Je moet niet denken dat Hij het feit door de vingers ziet ómdat dat het als eerder is hersteld. Dit is onjuist! Niets wordt voor de Troon van Zijn heerlijkheid vergeten. Het gevolg van het herstel [tesjoeva] van eerdere schadelijke daad [awerah] is niet hetzelfde als het gevolg van een rectificatie na een eerdere handeling van rectificatie. Noch zo het gevolg van een rectificatie [tesjoeva] na twee voorgaande schadelijke activiteiten [awerot]. Dit proces van het berekenen van de gevolgen van een daad is eindeloos en absoluut onmogelijk te omschrijven, noch door ons als mensen te doorgronden. Met andere woorden, je hebt geen idee wat de gevolgen van je daden zijn. Noch van je tesjoeva in woord én daad.

Daarbij is het noodzakelijk om geoordeeld te worden naar jouw verleden, heden en toekomst. Hasjem houdt dan ook nog een rekening mee met jouw plaats in de gehele cyclus van de geschiedenis. Dit komt omdat de gehele schepping pas volmaakt wordt als gevolg van alles wat er gebeurt tijdens de gehele geschiedenis van deze wereld over de zesduizend jaar.

Hasjem - met Zijn absolute wijsheid - oordeelt iedere actie op basis van het verleden, heden en toekomst. Omdat de gevolgen van een actie afhankelijk is van alles wat eraan voorafging, afhankelijk is van alles in het heden, maar ook met alles wat daarna zal komen. Na dit gehele beoordelingsproces, wordt iemands beloning in Olam Haba vastgesteld. De beloning is geheel op maat gemaakt naar al zijn daden. En nogmaals, niet alleen over dit huidig leven, maar over al onze gilgoeliem, reïncarnaties.

Voorts zal Hasjem op deze Grote dag des Oordeels aan ieder geschapen wezen laten zien wat de werkelijke bedoeling was betreffende alle gebeurtenissen in de zesduizend jarige geschiedenis. We zullen zien dat alles wat er gebeurd is en alle beoordelingen van Hasjem volledig rechtvaardig zijn.

Bronnen:
Da’at Tevoenot van de RaMCHaL ZT”L
Mivtach Me'Eliyahu deel II hoofdstukken “Faith and Trust”, “The Nature of nature”, “Nature and Miracle” en "Being & Having" van Rav Dessler ZT”L


Terug

[1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9   
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.