12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Sjavoeot volgens de hasjkove van de RaMCHaL
Publicatiedatum: dinsdag 30 mei 2017 Auteur: de redactie | 1.721 keer gelezen
Kabbalah, Sjavoe'ot, Hasjkove volgens de RaMCHaL »

In het licht van de hasjkove is het belangrijkste element van Sjavoe'ot de 'Or Harisjon. 'Or Risjon [letterlijk Eerste Licht] is het mysterieuze Licht op de eerste Scheppingsdag. We noemen dit ook wel de 'Sjeva'. Dit 'Or - Licht - uit zich op twee manieren:
1. De Zohar, de mystieke Tora en
2. Moderne wetenschap [incl.de huidige technologieën op alle gebieden] Beide vormen ze dé originele Tora. Maar het 'Or heeft ook een schadelijke kant wanneer de mensheid kwaadaardig is. De Malboel, Zondvloed, was niet anders dan het 'Or die zich manifesteerde als water en hiermee de aarde overstroomde [Ejn majiem ela Tora; er is geen water zonder Tora. Bava Kama 82a].

Normaliter wordt het 'Or *dag en nacht door Hasjem aan de wereld geschonken, anders zouden wij het op deze wereld niet kunnen overleven, maar er zijn een aantal momenten in de geschiedenis dat Hasjem de wereld extra veel ‘Or Risjon geeft. De momenten waren als volgt.

1. Matan Tora [het geven van de Tora]. Omdat de 'Or in al zijn kracht naar beneden kwam, vielen de Joden dood neer. Zowel toen Hasjem het Eerste Gebod uitsprak als bij de tweede. Na de tweede Techiat Hametiem [Opstanding der doden], smeekten de Joden dat Hasjem de rest van de Tien Woorden aan Mosje Rabbenoe zou vertellen en Mosje moest het weer aan Bnej Jisrael onderwijzen. Toen Mosje Rabbenoe Har Sinaj opging om de Loechot, de Stenen Tafelen die Hasjem Zelf gemaakt had, te halen was hier sprake van de originele, de authentieke Tora: de Zohar. En wel, met alles erop en eraan [mystieke Tora die uitleg geeft hoe de spirituele wereld werkt en wetenschap en techniek, de uitleg van de natuurlijke wereld zoals wij die kennen]. 

Toen de Lochoet van de Zohar werden stuk gegooid, braken de Loechot in meerdere stukken. Vanaf dat moment kent de Tora vier vormen van benadering: pesjat [eenvoudig], remez [symbolisch], darasj [Tora met mondelinge uitleg] en sod [mystieke, kabbalistische interpretatie]. Ook het breken van de Loechot zorgde ervoor dat de Tora niet meer in chronologische volgorde is. Zoals een glas valt in horizontale [geen chronologie] en verticale stukken [pesjat, remez, darasj en sod], zo ook deze loechot. Pas bij de tweede Stenen Tafelen na de chet van de egel - zonde van het Gouden Kalf - kregen wij de huidige, een veel eenvoudigere Tora en werd de Zohar tot op een punts des tijds verborgen.

Rabbi Kessin vraagt in een sjioer van hem over Sjavoe'ot waarom de eerste gebroken loechot [Zohar] onder de tweede loechot in de Aron verborgen lag. De Zohar is in essentie [nog steeds] voor ons verborgen. De gebroken stukken komen overeen met het feit dat – nogmaals – de tweede Loechot niet op volgorde is gegeven [Tora is niet in chronologische volgorde geschreven] en Mondelinge Leer van de tweede loechot bevat veel masjal [allegorie], wat die verborgenheid van de eerste Loechot ónder de tweede loechot in de Aron symboliseert.

Kortweg: De 'Or uit zich seculier [gasjmisj] door de wetenschap en middels de Zohar op roechnijes [spiritueel] niveau.
We gaan een voorbeeld geven hoe dit werkt en wel met Sjmot/Ex. 19:19 toen Hasjem de Tora wilde geven.
I. Pesjat: waarin staat dat Hasjem Mosje met een stem antwoordde. Dit is eenvoudige uitleg. Staat letterlijk in de Tora.
II: Remez, symbolisch: Hasjem is de Absolute Eenheid. Hij heeft geen stem [anders is Hij op deelbaar. Lees voor nader uitleg “Kennis van G’ds Plan/2. G’ds Eenheid”]. Die stem uit Sjmot 19:19 is een symbolische weergave van voor ons een onbekend fenomeen. Betekent dat wij alles in de Tora symbolisch moeten interpreteren. Nee, zeker niet!
III. Drasja: mondelinge uitleg is dat zij - het volk - Zijn stem zagen. Hoe? Door middel van geluidsgolven in de lucht. In het boek “Coming Revolution” van rabbi Zamir Cohen sjlita wordt dit uitgebreid uitgelegd.
IV. Sod: de mystieke weergave en wat gelijk alle vorige drie weergaven omvat. Tevens de werkelijke realiteit wat er nu precies gebeurde. Hasjem had Zijn Adam Kadmon'pak' aan [zoals geleerd in “Kennis van G’ds Plan/2. G’ds Eenheid”: het pak bestaat uit de tien Sfirot] en de stem die zij hoorden waren de zeven laagste, scheppende Sfirot (Kochot, Krachten). De kabbalistische Geschrift de Bahir zegt dat de stem die het volk zag, het de zeven stemmen van de zeven laagste scheppende Sfirot waren.

2. In de tweede eeuw van de gewone jaartelling, kreeg Rabbi Shimon Bar Yochai [100-170 ndgj] de Zohar van Hasjem, echter wel versleuteld. Het was geen toeval dat Rabbi Shimon Bar Yochai de Zohar van Hasjem kreeg, omdat hij volgens de Ari Z”L de gilgoel – reïncarnatie – is van Mosje Rabbenoe. Rabbi Shimon Bar Yochai was de leerling van Rabbi Akiva. Rabbi Akiva – zelf een enorm groot Kabbalist en vooral bekwaam in de kabbalistische werk Sefer Jetsirah – was volgens de Ari Z”L de gilgoel van Ja’aqov Avinoe, de ontvanger van de Sefer Jetsirah.

3. In de dertiende eeuw, na de aanvang van de zesde dag [jaar 1240, Joods jaar 5000 om precies te zijn] van de de vierentwintiguurs Scheppingsdagen [Tehilliem 90:4], kwam zowel de ‘Or Risjon voor seculiere [gasjmisje – wereldse] doeleinde als voor het roechniesje, spirituele, naar beneden.

Ten eerste ontdekte Moshe de Leon [Mosje ben Shem Tov] de Zohar die Rabbi Shimon bar Yochai had ontvangen, maar het was nog steeds geen duidelijke taal voor klal Jisrael. Ondertussen kwam in de seculiere wereld de moderne wetenschap op gang. Hasjem gebruikte hiervoor Roger Bacon, de grondlegger van deze wetenschap. Roger Bacon was bekend met de Hebreeuwse taal. Op het roechniesje niveau had de RaMBaM intussen de gehele Gemara [commentaren op de huidige Tora] geherstructureerd, zodat het voor ons overzichtelijk zou worden.

4. In de zestiende eeuw was het de Ari Z"L [1534-1572] die in staat was de versleutelde Zohar te decoderen. In de seculiere wereld kreeg de wetenschapper Francis Bacon inzicht in de ‘Or Risjon doordat hij de wetenschappelijke methode ontwikkelde.

5. In de achttiende eeuw heeft de RaMCHaL de vertaalslag van de gedecodeerde Zohar gemaakt waardoor nu nog meer onthuld is in hoever Hasjem wilt wat we nu weten. In feite komen de fragmentarische stuk geslagen eerste Loechot nu langzaam bij elkaar, waardoor de originele Tora, de Zohar, duidelijker voor ons zal worden.
De RaMChaL is overigens de gilgoel van Rabbi Akiva. Hij zei ook voor zijn dood: “begraaf mij naast mij” en dat is ook gebeurd. De RaMCHaL en Rabbi Akiva liggen naast elkaar.

In de seculiere wereld genoot men van de ‘Or Risjon middels Isaac Newton [die zelf de Gemara en Hebreeuws bestudeerde; zie afbeelding].

6. In het jaar 1839 – de Industriële Revolutie – kregen de niet-Joden nogmaals merendeels de 'Or, waardoor de wetenschap verder en sneller kon ontwikkelen. Echter Hasjem had genade met het Joodse volk. De meest vooraanstaande wetenschappers waren ondertussen wel [seculiere] Joden. Vanaf 1839 wordt de ‘Or structureel steeds meer aan de wereld gegeven. Dit is de reden van de explosie van de technische wetenschap wat ten tijde van de Mosjiach nog veel geavanceerder zal zijn.

Echter in de nacht en vroege morgen van Sjavoe’ot komt jaarlijks extra ‘Or naar beneden. Dat is een van de redenen waarom het een gewoonte is om tijdens de nacht van Sjavoe’ot op te blijven en de hele nacht door te lernen. Deze sjeva zorgt ervoor dat wij in het komend jaar gemakkelijker kunnen lernen, gemakkelijker Hasjem’s Wil doen en minder snel in conflict komen met elkaar, met Hasjem, maar ook met jezelf. De sjeva is extra energie waarmee we ons kunnen opladen zodat het komend jaar ‘minder energie’ kost om de dingen die van ons verlangd worden te doen.

*Footnote: Doen Joden de Wil van Hasjem door middel van het houden aan de regel van de Tora, zullen we dat Licht sterker in ons leven zien en doen de Joden te weinig de Wil van Hasjem, dan is Hasjem’s Aanwezigheid meer verborgen.

Bronnen:
Diverse sjioeriem van rabbi Mendel Kessin
de Bahir
Da'at Tenuvot van de RaMCHaL
Kabbalah teachings about the mysticism of the day of Shavuot van rabbi Alon Anava

©Jodendom-online 2017

Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.