9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het concept van de twee Mosjichiem
Publicatiedatum: zondag 09 december 2018 Auteur: de redactie | 1.588 keer gelezen
Kabbalah, Chanoeka, Redactie, Mosjiach [Messias], Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Het Joodse volk heeft twee verlossers. Mosjiach ben Joseef [hoeft niet letterlijk de afstammeling van Joseef te zijn, maar zal volgens de Shaar Hagilgulim de gilgoel van Joseef Hatsaddiek zelf zijn]. Hij zal de weg effenen voor Mosjiach ben Dawied [deze moet wél van Jehoedah en Dawied Hamelech afstammen].

Het concept van de Mosjiach begon al bij Adam Harisjon voor de chet - zonde. Dit idee begon met het feit dat Hasjem de gehele beria - schepping - met een onvolkomenheid heeft geschapen. Deze oorspronkelijke onvolkomenheid - חצון chatson [lett. extern, uitwendig] - had niets met de chet van Adam Harisjon zelf te maken. Door tot aan Sjabbat niet van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten, zou Adam Harisjon de wereld naar staat van Olam Haba hebben gebracht. Dit omdat die chatson verwijderd zou zijn.

De chatson bevatte het volgende.
A: De oorspronkelijke hoeveel hester - verborgenheid – van Hasjem én
B: de oorspronkelijke hoeveelheid רע ra’ – kwaad [wat veel minder was dan na de chet].
De reden waarom de oorspronkelijke onvolkomenheid ‘chatson’ [extern] wordt genoemd, is om het feit dat ra’, kwaad, voor de chet buiten de mens stond en in de personificatie van de nachasj, slang, functioneerde.

Nu stonden in het midden van Gan Eden twee bomen Ets Hachajjiem [de Boom van het Leven] en Ets Hada’at Tov Wara’ [de Boom van Kennis van Goed en Kwaad]. Ze stonden wel een heel klein beetje van elkaar af om de oorspronkelijke hester van Hasjem te symboliseren.

Helaas at Adam Harisjon nog voordat Sjabbat ingeluid werd wél van Ets Hada’at Tov Wara’. Hierdoor werd niet alleen de oorspronkelijke onvolkomenheid – de chatson – verwijderd, maar er werd qilqoel – verdorvenheid – aan de beria toegevoegd. Met de מיתה mitah, dood, als resultaat. Shaar Gilgulim van rabbi Chaim Vital spreekt in hoofdstuk – Beating in the Grave – dat door de chet het doodgaan voor bijna de meeste mensen, ook de grootste tsaddiekiem – niet te vermijden meer is.

Omdat Adam Harisjon toch van de boom had gegeten, kwam er een taak erbij.

1. Eerst moest de qilqoel - die ontstaan is door de chet – worden verwijderd. Die qilqoel is een onbeschrijfelijke vermeerdering van de hester van Hasjem.
2. De originele opdracht van het verwijderen van de chatson, het mezakech [zuiveren] van het lichaam en de gehele beria – moet nog steeds worden uitgevoerd, waardoor de oorspronkelijke hoeveelheid van Hasjem’s hester eindelijk verwijderd zal worden.

Voor de chet bestond alleen het concept van één Mosjiach. Er was immers maar één taak te volbrengen. Maar ná de chet ontstond het concept van de twee Mosjichiem. Immers, nu zijn er twee taken te volbrengen. Hoe verhoudt dit?

1. Concept Mosjiach ben Joseef werd na de chet in werking gezet om de qilqoel op te ruimen.
2. Concept Mosjiach ben Dawied bestond al. Deze stond parallel met de originele opdracht: mezakech het lichaam en de gehele beria. Adam Harisjon had oorspronkelijk de taak van de Mosjiach ben Dawied.
Pagina index:
Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.