9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Jehoedah en Joseef Hatsaddiek in Chanoeka-parasjot Wajjesjev en Mikeets
Publicatiedatum: zondag 09 december 2018 Auteur: de redactie | 1.588 keer gelezen
Kabbalah, Chanoeka, Redactie, Mosjiach [Messias], Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Hoewel het concept van de twee Mosjichiem dus zijn oorsprong kent vanaf de chet – zonde – van Adam Harisjon, zullen we de tijdspanne met betrekking tot dit concept tussen Adam Harisjon en Jehoedah en Joseef [want dat heeft betrekking tot de parasjot voor en/tijdens Chanoeka] overslaan. Deze tijdspanne zal in een later gepubliceerd artikel over de Mosjiach volgens de hasjkove van de RaMCHaL uitvoerig worden besproken.

Nu we de geschiedenis van het concept van de Mosjiachiem beknopt hebben besproken, is de volgende stap het verband te leren tussen Chanoeka en de Mosjiach ben Joseef. Hiervoor moeten wij eerst duiken in de parasja van Chanoeka of de parasja net vóór Chanoeka. We spreken eerst over parasja Wajjesjev. Maar eerst enkele van vele feiten om het beeld – zover mogelijk – helder voor ons te hebben.
In de geschiedenis, vanaf Kajin en Hevel, zijn er verschillende kandidaten geweest die Mosjiach ben Joseef en Mosjiach ben Dawied waren. Of de wereld was er niet klaar voor of de kandidaten maakten zelf fouten waardoor hun kandidaatschap – zo gezegd – ontnomen werd en gegeven werd aan de volgende kandidaat in de volgende generatie.

Na Kajin en Hevel [de eerste kandidaten van de Mosjichiem], zijn er een aantal geweest. Maar we gaan ons nu alleen bezig houden met Joseef Hatsaddiek en Jehoedah [parasja Wajjesjev]. Beide waren kandidaat respectievelijk Ben Joseef en Ben Dawied. Jehoedah verloor de titel ‘Mosjiach ben Jehoedah’ aan ‘Ben Dawied’ omdat hij zijn koningschap, zijn leiderschap niet naar behoren had uitgevoerd toen Joseef in de put werd gegooid. Hij heeft niets gedaan om dit tegen te gaan. Vandaar dat we niet spreken over Mosjiach ben Jehoedah, maar ben Dawied [die wél afstammeling van Jehoedah is].

Wat ook een belangrijke feit dat gedeeld moet worden is dat ‘Or Hamosjiach, dat is de ‘Or Risjon, in de eerste instantie betrekking heeft op Mosjiach ben Joseef. Een tweetal directe bewijzen uit de Torah zijn:
1. Joseef is de zoon van Rachel. De gematira – getalswaarde – van Rachel is 238. In Bereesjiet 1 spreekt over ‘Or Risjon, het Licht van de Mosjiach. Er staat: “...Wajhi ‘Or… En daar was Licht...”. De gematria van ‘wajhi ‘or’ is 238.
2. Mosje Rabbenoe was kandidaat Mosjiach ben Joseef. Hij haalde letterlijk de ‘Or naar beneden tijdens Matan Torah. Omdat de 'Or in al zijn kracht naar beneden kwam, vielen de Joden dood neer. Zowel toen Hasjem het Eerste Gebod uitsprak [eerste Techiat Hametiem; opstanding der doden] als bij de tweede Gebod [tweede Techiat Hametiem].
Na de tweede Techiat Hametiem, smeekten de Joden dat Hasjem de rest van de Tien Woorden aan Mosje Rabbenoe zou vertellen en Mosje moest het weer aan Bnej Jisrael onderwijzen. Toen Mosje Rabbenoe Har Sinaj opging om de Loechot, de Stenen Tafelen die Hasjem gemaakt heeft, op te halen was hier sprake van de originele, de authentieke Torah: de Zohar!

Echter toen de lochoet van de Zohar werden stuk gegooid, braken de loechot in meerdere stukken. Vanaf dat moment kent de Torah vier vormen van benadering:
I: pesjat [eenvoudig],
II: remez [symbolisch],
III: darasj [Torah met mondelinge uitleg] en
IV: sod [mystieke, kabbalistische interpretatie].
Ook het breken van de Loechot zorgde ervoor dat de Torah niet meer in chronologische volgorde is. Zoals een glas valt in horizontale [geen chronologie] en verticale stukken [pesjat, remez, darasj en sod], zo ook deze Loechot. Pas bij de tweede Stenen Tafelen na de chet van de egel - zonde van het Gouden Kalf - kregen wij de huidige, een veel eenvoudigere Torah en werd de Zohar tot op een punt des tijds verborgen.

Het is dus duidelijk dat het verborgen Licht van Chanoeka betrekking heeft op Mosjiach ben Joseef, omdat de moeder van Joseef Hatsaddiek [hijzelf was kandidaat Mosjiach ben Joseef] dezelfde gematria heeft als wajhi ‘Or én omdat Mosje Rabbenoe, ook kandidaat Mosjiach ben Joseef, de ‘Or ook letterlijk naar beneden kreeg, zal Mosjiach ben Joseef in de zeer, zeer nabije toekomst dit ook doen!

1   |   2      »      
Pagina index:
Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.