9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Chanoeka: het verborgen licht van van de Mosjiach [‘Or Mosjiach] wordt onthuld
Publicatiedatum: zondag 09 december 2018 Auteur: de redactie | 1.588 keer gelezen
Kabbalah, Chanoeka, Redactie, Mosjiach [Messias], Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Het woordje Mosjiach [masjijah] is een acroniem voor Madliqin Sjmonah Jeme Chanoeka [wij steken acht dagen Chanoeka (lichten) aan]. Door de Chanoeka aan te steken, voeren wij drie mitswot tegelijk uit:
1. Wanneer iemand zijn huis binnengaat, komt hij langs de mezoeza die rechts van hem hangt.
2. De Chanoeka wordt aan de linkerkant verlicht en
3. De man die het huis binnenkomst, heeft tsitsiet aan.
De acroniem voor tsitsiet, mezoeza en Chanoeka is Tsemach, die de Mosjiach is.

De wereld is in zes dagen geschapen. De zevende dag werd gereserveerd voor de Sjabbat. De zeven staat ook voor Hasjem’s verborgen aanwezigheid in het hart en kern van deze wereld.

De nummer acht vertegenwoordigt Hasjem’s transcendentie boven deze beria [schepping] maar ook buiten de beria. Chanoeka vond vanuit niveau “acht” plaats, wat boven de natuurwetten [en dus wonder] valt. Acht vertegenwoordigt de sublieme hemelse sferen van Mosjiach. De essentie van Chanoeka is acht.

Sjmonah, acht, heeft dezelfde letters als het woordje hasjemen, de olie, maar ook nesjamah, ziel. Gezien onze inleiding is het niet verbazend dat acht geassocieerd wordt aan de openbaring van de Mosjiach. Dit wordt gereflecteerd in de Talmoed met de woorden “de harp van de tijdperk van de Mosjiach zal uit acht delen bestaan”.

Dus de acht dagen van Chanoeka, Mosjiach, olie, nesjama zijn allemaal gerelateerd.

Olie en Mosjiach hebben een krachtige en zinvolle verbinding. De studie van de Torah, onze olie, verandert mensen. Een van de kenmerken van olie is dat waar olie wordt geplaatst, zal worden verzadigd. Zodra de Mosjiach komt, zal Torahstudie geïntensiveerd worden.
Echter tijdens de periode van de Grieken kwam een clash tussen Torah en de Griekse filosofie die hedentendagen helemaal zijn hoogtepunt kent.
Er is meer over de onthulling te vertellen.

We leerden dat middels ‘Or Risjon of ‘Or Hamosjiach of ‘Or Haĝanoez men van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld kon kijken. Het licht van de Chanoekalichten is men in staat een kijkje te nemen in de toekomst om een glimp te kunnen opvangen van het Licht – wat tot de komst van Mosjiach ben Joseef voor ons normaliter ĝanoez is.

“...Wajired Jehoedah… en Jehoedah daalde af...” [Bereesjiet 38:1]
“ Wejoseef hoerad... en Joseef werd naar beneden gehaald...” [Bereesjiet 39:1]

Toen Jehoeda’s beproevingen begon, maakte de Torah dit bekent met de woorden ..wajired Jehoedah… en Jehoedah daalde af... Joseef’s beproevingen in Mitsrajiem wordt bijna op dezelfde manier aangekondigd: “wejoseef hoerad... en Joseef werd naar beneden gehaald...”.

Hoewel de G'ddelijke Aanwezigheid [Sjechinah] nooit onder tien handbreedtes daalt, is Chanoeka de uitzondering. We steken de lichten van de kaarsen juist onder de tien handbreedtes aan. Het Licht van Mosjiach daalt helemaal af naar de bodem om hoop en helderheid in het hart van de uitgeputte Jood in ĝaloet te laten doordringen.

Hasjem zorgde er dus voor dat zowel Jehoedah als Joseef het Verborgen Licht van de Mosjiach in de diepte ontstaken. Geheel in de Chanoeka-stijl.

1   |   2   |   3   |   4      »      
Pagina index:
Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.