15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Chanoeka is de mitswa voor de Laatste Generatie
Publicatiedatum: zondag 09 december 2018 Auteur: de redactie | 1.735 keer gelezen
Kabbalah, Chanoeka, Redactie, Mosjiach [Messias], Hasjkove volgens de RaMCHaL »

We weten dat er 613 mitswot zijn. Wanneer we de zeven Rabbinale mitswot erbij optellen, dan komen we uit op 620 mitswot. Het woordje kroon, keter, heeft ook de gematria van 620, eveneens het aantal woorden van Aseret Hadribot, de Tien Geboden. De laatste letter van de Aseret Hadribot is de letter chaf [van het woordje ‘lere'echa’, jouw buurman]. Deze chaf komt overeen met de laatste mitswa die door de Chazal zijn ingesteld is en dat is dus het aansteken van de Chanoeka-kaarsen.

Zoals hierboven vermeld, Chanoeka is de Jom Tov wanneer we afdalen onder de gebruikelijke grens van tien handbreedtes en verlicht de duisternis in de diepten. De letter chaf dat die dus overeenkomt met Chanoeka, daalt lager dan de meeste letters van de Alef Beth. Chanoeka, de laatste mistwa, komt overeen met onze generatie. De Laatste Generatie. De Generatie van de uiteindelijke Ĝeoelah [verlossing].

Chanoeka staat ook voor mesieroet nefesj – zelfopoffering. Als de Chasjmonajiem geen mesieroet nefesj hadden gedaan, was er geen Chanoeka. Eigenlijk zou er door de assimilatie met de Grieken geen Joods volk meer zijn. Mattitjahoe en een handjevol strijders riskeerden hun leven om het Joodse Volk te behouden en vochten tegen de Grieken die de Joden dwongen te assimileren. Op de Sjabbatot voor en tijdens Chanoeka leren we in de Parasjot hetzelfde. Joseef Hatsaddiek slaagde in zijn nisjajon – test – met Potifar’s vrouw ook uit pure mesieroet nefesj. Aangezien we leerden dat Adam Harisjon wel van Ets Da’at Tov Wa’ra’ at, was de toevoeging aan de reeds geleerde chatson – onvolkomenheid [lett. extern en gepersonifieerd in de nachasj; Satan] – intern in de mens kwam. Dit is de jetser hara’, eveneens Satan. Sindsdien zijn wij onderworpen aan de verleidingen van Satan in onze jetser hara.

Gedurende 5778 jaar worstelde de mensheid met een constante verleiding tot immoraliteit. Velen vielen in de val en sommigen konden de verleiding weerstaan. Nu we het tijdperk van de technologie lang en breed hebben betreden, met name het tijdperk van het internet, heeft de jetser hara nieuwe en gevaarlijkere methoden om de mensheid in zijn klauwen te krijgen.

We zijn nog niet gevaccineerd tegen het gif van gisteren, en toch moeten we met de nieuwe giftige wapens van de jetser hara van vandaag omgaan. Onze grootste inspanning moet gericht zijn op het handhaven van onze zuiverheid, ondanks de talloze gevaarlijke technologische apparaten en app’s die het proberen te ondermijnen. Beste antidote tegen al dat ‘technologische’ gif is dagelijks Torah lernen. Een dag overslaan en de gif krijgt meer grip op en in je leven.

Chanoeka is, de laatste mitswa van de Zeven Rabbinale Wetten, is door het Sanhedrin ten tijden van de Chasjmoniem ingesteld. De Midrash Tanchuma Peh Naso dringt er bij elke generatie op aan zorgvuldig naar de geboden van de Torah leiders [Gedolei Hador] van zijn tijd op te volgen. Hasjem verandert de realiteit om deze te laten te conformeren aan de uitspraken van de Gedolei Hador. Elke generatie had zijn unieke uitdagingen. Hun Gedolei Hador [begrip hebbende voor de psyche van hun generatie en de moeilijkheden in hun nisajot – testen – ] stelden regels aan om de mensen tegen de aanvallen van de jetser hara, de Satan, te beveiligen. Slechts iemand die zich houdt aan de instructies van de Gedolei Hador van zijn generatie, kan hopen op de overleving van de spirituele tests van zijn tijd.

De laatste nisajon voor de uiteindelijke ĝeoela is de verslaving aan het internet. Het is een lokroep tot immoraliteit en ketterij die gepromoot worden door de verschillende technologische apparaten die dagelijks worden uitgevonden. Er zijn mensen die zichzelf immuun voelen voor de valkuil van deze apparaten en beweren dat ze zelfbeheersing hebben. De geschiedenis heeft bewezen dat degene die de richtlijnen van de Gedolei Hador van zijn tijd negeerde, verstrikt raakte in zijn eigen verleidingen. Dit komt omdat, zoals eerder vermeld, Hasjem de realiteit verandert om – in dit geval de grenzen van de zelfbeheersing – aan de regels die uiteengezet zijn door de Gedolei Hador te voldoen. De Gedolei Hador van onze tijd hebben richtlijnen uiteengezet hoe en waarmee de technologie moet worden gebruikt. Het is onze plicht om hen te volgen.

Door naar de luister van de lichten van de menora te kijken, worden onze ogen verlicht en door naar de lichten te staren, profiteert roechnisj – spiritueel – van. Net als Tamar bij “… de ingang van ‘Enajiem… bepetach ejnajim...”. De kruispunt waar zij haar ogen op de opening richtte, waar alle ogen op gericht zijn [Midrash Rabbah bereesjiet 85 Siman 7]. Voordat we de lichten aansteken, is het een gunstige tijd voor tefillot – gebeden.

“Mag het Uw wil zijn, Hasjem, dat U het beschouwt alsof ik me concentreer op alle intenties zoals de Kohaniem, de dienaren van Hasjem, deden toen zij hun leven gaven voor de eer van Uw naam ... "
– Bnei Yissachar –

Pagina index:
Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.