12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Archeologie ontdekt Poeriem
Publicatiedatum: woensdag 20 maart 2019 Auteur: Rabbi Zamir Cohen sjlita | 1.607 keer gelezen
Poeriem, Archeologie, Wetenschap »
Nadat het boek Esther de koning en de grenzen van zijn koninkrijk identificeert heeft, beschrijft de Megillah het overvloedige banket dat Achasjverosj in zijn paleis hield:

"In die dagen, toen koning Achasjverosj op de troon van zijn koninkrijk zat, dat in Shoeshan de hoofdstad stond. In het derde jaar van zijn regering, maakte hij een banket voor al zijn vorsten en zijn dienaren, voor het leger van Perzië en Media, voor de edelen en voor de vorsten van de provincies die vóór hem waren. Toen hij de rijkdommen van zijn glorieuze koninkrijk en de pracht van zijn voortreffelijke majesteit vele dagen liet zien, ja honderdtachtig dagen. En toen deze dagen voorbij waren, maakte de koning voor alle aanwezigen in Shoeshan de hoofdstad, voor groot en klein, zeven dagen lang een feestmaal in de hof van de tuin van de boomgaard van de koning. Wit linnen, fijn katoen en blauw, geborduurd met koorden van linnen en paars, op zilveren staven en marmeren zuilen; banken van goud en zilver, op een plaveisel van groen, wit, schelp en onyxmarmer. En zij gaven hen te drinken in gouden vaten, en de vaten verschilden van elkaar, en koninklijke wijn was overvloedig volgens de gulheid van de koning. En het drinken was volgens de wet zonder dwang, zo had de koning op elke rentmeester van zijn huis bepaald dat men zou doen wat een ieder wilde doen" [Esther 1:3-8].

Hoewel Achasjverosj een geweldig banket voor een onvoorstelbaar aantal mensen maakte, was dat in die tijd heel normaal om extreme luxe banketten voor leiders en vele belangrijke mensen te organiseren. Een voorbeeld van deze praktijk werd gevonden in een overwinningsmonument [steele] van de Assyrische koning Ashurnasirpal II. Daar wordt verteld hoe hij een banket maakte voor maar liefst 69574 mensen die in zijn paleis ingewijd moesten worden [Biblical Encyclopedia, Volume IV, pag. 116, onder “Calah”. Encyclopediah Olam HaTanach, Megillot: Esther, pp. 229, “yomim raim shmonim u’maiat yom”; Abraham Korman ibid., p. 227-226].

Midrash Abba Gurion vraagt: "Waarom heeft Achasjverosj een banket gegeven? ... Provincies waren in opstand gekomen tegen hem en hij heeft hen overwonnen" [Midrash Abba Gurion, eerste essay op Esther 1:3]. Dit betekent dat Achasjverosj tot het derde jaar van zijn regering te maken had met rebellie in provincies die tegen zijn heerschappij opstonden. Pas in het derde jaar, nadat hij de opstandelingen had weten te onderdrukken, was hij vrij om zijn hoge positie en soevereiniteit als de koning van het Perzische rijk te vieren.

Deze informatie komt exact overeen met de erkend historische en archeologische bevindingen over het karakter en de veldslagen van Xerxes-Ahasuerus [Hebrew Encyclopedia, Volume II, pag. 471 onder “Ahasuerus”]:
Onmiddellijk nadat hij aan de macht was gekomen, onderdrukte hij een opstand in Egypte en leidde hij het land met een ijzeren vuist. Dit in tegenstelling tot zijn vader, wiens controle over Egypte veel soepeler was. Een andere rebellie die Ahasuerus bruut beëindigde, werd veroorzaakt door zijn agressieve beleid in Bavel. .. Hierna vestigde Ahasuerus zich in een leven van losbandigheid en gedroeg zich als de typische tiran - zo zagen de Grieken hem - en dit is ook hoe hij wordt afgebeeld in het boek van Esther.”

Bron: Archaeology Discovers Purim - King Achashverosh’s Feast van rabbi Zamir Cohen sjlita
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.