15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Erev Rav zijn terug!
Publicatiedatum: woensdag 03 juli 2019 Auteur: de redactie | 1.407 keer gelezen
Einde der Tijden, Erev Rav »
"In de dagen van de voetstappen van de Mosjiach, dan zullen de nakomelingen van de Erev Rav aan het hoofd van het volk staan. Dezelfde Erev Rav zullen niet alleen de leiders van de regering zijn, maar zij zullen ook aan het hoofd van het justitiële systeem staan. Zoals de Gemara al zei [Sanhedrin 98b]: de Zoon van Dawied zal niet komen totdat er geen rechters en functionarissen onder Israël zijn, zoals er staat geschreven: 'Ik breng jullie rechters terug... Zoals in het begin...' [Jesjaja 1:25-26]. Dit bewijst dat in die tijd de rechters het zullen verdienen om vervangen te worden".

- Rabbi Elchanan Wasserman -

In Tikkunei Zohar 97a wordt gezegd: "Alle ballingschappen, de vernietiging van de Bejt Hamikdasj, en al het lijden komt doordat Mosje Rabbenoe de Erev Rav heeft geaccepteerd. Verdorven en slechte mensen - in iedere generatie - komen van hen af. Hiermee wordt hun zielen bedoeld, want zij de gilgoeliem [reïncarnaties] van degene die Mitsrajiem verlieten en dit is waarnaar de Gemara [Beitza 32] refereert wanneer het zegt: 'een ieder die geen genade kent voor de schepsels, zijn van de Erev Rav, want de middah [karaktereigenschap] van rachamiem [genade] is hetgeen Hasjem aan de Joden heeft gegeven'."

Door de gehele geschiedenis heen zagen we dat de Joden als volk Hasjem altijd is trouw gebleven. Echter in de moderne tijd [aanvang negentiende eeuw] die op het Einde der tijden [sinds 1990] afstevende, vindt er een interessant proces plaats. Enerzijds zien we enorm veel mensen weer teruggaan naar het Jodendom, maar aan de andere kant stijgt de assimilatie onder de Joden ongekend. Hierdoor is er binnen ons volk twee kampen ontstaan: de charedische Joden die tot in ieder detail de Halacha proberen uit te voeren. Daartegenover staan Joden die tegen Torah vechten en het Jodendom ontkennen. Waarheid en geloof is dus wat hen onderscheidt. We zeggen niet dat iedere seculiere Jood een Erev Rav is chas wechallilah. Want eigenlijk is er nog een derde groep: de niet wetenden.

RaMBaM waarschuwt in Iggeret Teiman 11:35 ev voor het volgende. "Pas op voor degenen die de religie - die gegeven is op Sinaj - verdraaien. Zij behoren NIET tot het zaad van dat volk"! De Geleerden voegen er aan toe: "een ieder die twijfel heeft in waarheidsgetrouwheid van de profeten [!], hebben NIET aan de voet van berg Sinaj gestaan"! Dit geeft dus aan dat de ballingschap van zowel Esav als Isjma'el een test is die om geloof draait!

De GR”A [Gaon van Wilno] onthult de stadia van terugkeer naar Erets Jisrael in het tijdperk zullen plaatsvinden die vooraf zal gaan aan de komst van de Mosjiach. Deze stadia komen overeen met de voorbereidingen die Ja'aqov Avinoe trof voor zijn familie voordat hij zijn broer Esav zou ontmoeten.
1. Ja'aqov zette zijn bijvrouwen en hun kinderen vooraan [Bereesjiet/Gen. 33:2]. De GR”A leert dat deze beslissing parallel staat met de Erev Rav die de leiders zijn van het volk [zullen worden in Einde der Tijden].
2. Daarachter kwamen Leah en haar kinderen. De GR”A leert ons hier dat dit een verwijzing is naar niet-wetende, maar keurige Joden [charedische Joden die geen Geleerden zijn] die onderworpen zijn aan de Erev Rav.
3. Rachel en Joseef werden als laatste geplaatst. Zij staan parallel aan de Geleerden, die de laagste positie bekleden.

"De Erev Rav zijn slechter dan afgodendienaars, omdat Israël zich tot hen aangetrokken voelt door hun vluchtige succes. Dat is de reden waarom deze ballingschap zo lang duurt" [Even Shleima hfst 11].

De GR”A voorspelde dat de Erev Rav al bij het eerste stadium van terugkeer naar Israël zouden optrekken. Dit is inderdaad met de eerste en tweede alijah eind 19e eeuw en begin 20e eeuw gebeurd. Met name uit Rusland en andere delen uit Europa kwamen immigranten zonder Jodendom naar Israël om daar een bestaan op te bouwen. Er was voor velen geen enkele intentie om als een vrome Jood in Israël te leven.
In het volgende stadium - volgens de GR”A - vonden de charediem [maar die niet Geleerden waren] de weg terug naar Israël. Zij werden inderdaad onderworpen aan de Erev Rav. Tijdens het laatste stadium komen de Geleerden naar Erets Jisrael. De lengte van deze ballingschap hangt volgens de Gaon af van Israël’s aantrekkingskracht en naijverigheid ten aanzien van de Erev Rav.

In deze tijd is de Erev Rav de vijfde colonne of een vreemd element onder de Joden. Dit betekent over het algemeen dat mensen die biologisch Joden zijn, maar hun loyaliteiten elders liggen. Dat maakt hun "gemengd". Zij zijn een mengsel van Joodse etniciteit en uitheemse loyaliteiten. Dat maakt van hen een vijfde colonne die het Joodse volk belemmeren en saboteren. Zij wonen onder ons in onze kehillot, gemeenschappen, maar hebben een hele andere bestemming in gedachten.

R'Hillel van Shiklov, leerling van de GR”A, wist dat de woorden van de Zohar en van de Gaon, zijn rebbi, samengaan met de deze tijdse problemen. Hij leert ons dat in zijn tijd Jeroesjalajiem nog in verval was, maar dat door de valse voorwendselen van de Erev Rav de herbouw van Jeroesjalajiem en de verlossing van Israël probeerden te saboteren. Dit tot op de dag van vandaag.

Daarom "zal Ik jullie naar het Land brengen, waar jullie naast een volk zullen leven die jullie zullen verafschuwen en zelfs oorlog tegen jullie zullen voeren. Jullie zullen absoluut niet kunnen assimileren met dat volk en jullie zullen jullie afstand van hen houden" [Jechezkel 20:34].

De GR”A zei nog meer. Omdat uit Avraham en Jitschak Isjma'el en Esav voort kwamen, [daarom] zullen er twee Mosjiachiem komen. Zij zullen Israël scheiden van het kaf en het stro, Isjma'el zal als het kaf zijn en het huis van Esav zal als stro zijn.

In zijn Even Shleima zegt de GR”A verder dat de selectie en zuivering van Bnej Jisrael niet voltrokken kunnen worden totdat de Erev Rav volledig van de Bnej Jisrael gescheiden zijn, omdat de Erev Rav [duizenden jaren] zeer gebonden zijn aan het Joodse volk. Maar ondertussen kijken de Joden hun gedrag wel van hen af.
1   |   2      »      
Pagina index:
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.