15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Draait de wereld gewoon op de technologie ten tijde van de Mosjiach?
Publicatiedatum: maandag 16 september 2019 Auteur: redactie | 1.305 keer gelezen
Mosjiach [Messias], Wetenschap, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Avigdor Miller »
Wanneer je een vliegtuig ziet opstijgen naar Erets Jisrael en in dat vliegtuig zitten een aantal mensen die naar de jesjivot gaan om Torah te lernen, is dat een voorbeeld waar Joden gebruik maken van de uitvinding van een niet Jood ten gunste van het *Tikkoenproces. Het waren dus niet de Geleerden zoals Rabbi Akiva Eiger of de Gaon van Wilno die het vliegtuig hebben uitgevonden, maar de niet Jood Otto Lilienthal. Omdat wetenschappelijke kennis de gasjmisje -materiële - uiting is van de Zohar is, kunnen we dus hier gerust gebruik van maken.

De samenwerking tussen Joden en niet Joden om het tikkoenproces tot een hoger doel te brengen, kunnen we uitbeelden als volgt. Joden zijn net bijen. Wanneer de bij de nectar van de plant tot zich neemt, neemt hij niet alleen de nectar, maar hij transformeert het door middel van enzymen in honing. We gebruiken uitvindingen van de niet Joden en gebruiken dit voor dwariem sjebikdoesja, heilige doeleinden.

Echter het hangt er wel van af van wat we gebruik maken van de niet Joden. Dat wij gezamenlijk als een grote maatschappij gebruik maken van ziekenhuizen, technologie en andere onmisbare zaken, betekent niet dat we de seculariteit van de niet Joden moeten overnemen. We moeten dus wel voorzichtig zijn waar we gebruik van maken voor het tikkoenproces en wat niet. Daarbij staat Israël in deze moderne tijd centraal als het land van de innovatie op praktisch alle gebieden [met name technologie en medische wetenschappen].

Desalniettemin, wanneer de Mosjiach komt, moge het in deze dagen plaatsvinden, zullen we onszelf nog steeds verplaatsen met auto's en vliegtuigen. עולם כמנהגו נוהג De wereld zal draaien zoals het nu is. En als er auto's zijn, dan zullen er dus ook verkeerslichten zijn. Ook deze zijn door niet Joden uitgevonden en zullen nog steeds in gebruik zijn in de tijd van de Mosjiach. Wat wel zal veranderen, even in lijn van gebruik van voorwerpen die wij nu dagelijks nodig hebben, zijn de straffen voor bijvoorbeeld simpele verkeersvergrijpen. Ten tijde van de Mosjiach zullen die veel zwaarder zijn. Als je nu door rood rijdt, kom je er makkelijk mee weg. Je kunt hooguit een dikke bekeuring krijgen, maar in de tijd van de Mosjiach verwachten Geleerden, zoals Rav Miller, dat degene die het rode licht passeert ארבעים דרבנן, veertig zweepslagen [malkot], krijgt. De straffen zullen veel zwaarder zijn. Dit omdat het hier om veiligheid - pikoeach nefesj - gaat en zullen mensen die zich onveilig gedragen ook zwaarder gestraft worden. Mensen zullen bewuster zijn wat de waarde van een mensenleven is.

In de tijd van de Mosjiach zullen we namelijk gebruik maken van de **takkanot die in deze tijd zullen passen. De Geleerden zijn er daarom ook zeker van dat er gretig gebruik gemaakt zal worden van YouTube en Live Stream om diniem [bepalingen] en halachot [wetten] eigen te maken, maar ook live sjioeriem [lessen] van de Mosjiach zelf en andere tsadiekiem. Mensen zullen dus gebruik maken van multimedia om halachot en middot tovot [verfijnen van eigenschappen] te lernen.

Alle moderne uitvindingen zullen worden gebruikt in de dagen van Mosjiach. ***Niets in de wereld bestaat omdat wij mensen het hebben uitgevonden. Alles wat we kunnen verzinnen bestond al [als een puzzel] in concept toen Hasjem de wereld geschapen heeft. Hij bepaalt wanneer wij het concept ontdekken en als puzzelstukjes tot ontwikkeling kunnen brengen. En dat is de reden waarom de technologie bestaat uiteindelijk alleen maar ten gunste van de Messiaanse Tijdperk.

*Footnote: Wij zijn hier op deze wereld om onze plek in de Toekomstige Wereld te verdienen. Het doel is om in deze wereld Hasjem’s aanwezigheid – dat door de beperktheid van deze schepping hester [verborgen] is – zoveel mogelijk te onthullen. Dit doen Joden door middel van het tikkoenproces. De niet-Joden dienen de Joden hierin te assisteren. Hiermee zullen wij allen functioneren als partners van de Allerhoogste.

**Footnote: Takkanot zijn Joodse wetten volgens een bepaalde standaard. Zo heb je de vroege Bijbelse takkanot, takkanot zoals ze door de Chazal zijn beschreven, takkanot in het zakendoen, civiele wet, enz.]

***FootnoteVoordat Hasjem alles middels die zogenaamde ‘de Big Bang’ schiep, heeft Hij alle concepten die je kunt bedenken al bedacht. Ten eerste is de gehele beria, schepping, geschapen naar één groot concept [Adam Kadon, zie hiervoor het artikel “Kennis van G’ds Plan”] en alles wat in de beria bestaat, zijn ontstaan na een oneindig aantal concepten die alleen de Kadosj Baroech Hoe en Hij Alleen heeft bedacht. We gaan dit abstracte gegeven nader uitleggen.  
 
Nog voordat het werkelijke bestaan van deze wereld tot stand kwam, bereidde Hasjem een oneindig complex systeem van emanaties, stralingen, voor. Dankzij dit systeem is het überhaupt mogelijk te leven zoals wij dat doen. Voorbeeld. Als Hasjem in die oneindig complex systeem niet het concept van Android had bedacht, zouden wij niet eens de Android kunnen uitvinden. Als Hasjem in dat oneindig complex systeem niet het concept van een koffie kopje had bedacht, dronken wij geen koffie uit een koffie kopje. Als Hasjem in dat oneindig complex systeem niet het concept van zeep had bedacht, hadden we niets kunnen uitvinden om ons mee schoon te kunnen maken. Hasjem heeft werkelijk alles in concepten geschapen wat wij zelf ooit kunnen uitvinden. Alle ideeën van de mensheid komen allemaal voort uit de geschapen concepten van Hasjem. Alleen toen al deze voorbereidingen klaar waren, creëerde Hasjem het werkelijke bestaan zoals wij dat beleven. En dan weer: lasjem ha'arets oemlo'ah teveel wejsjvej vah.... de aarde en haar volheid, het bewoonde land en degene die daar in wonen is van Hasjem…" [Tehilliem 24:1]

Bron: Rav Avigdor Miller on Kosher TV TAPE#940
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.