12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De oesjpizin, de verheven gasten tijdens Soekkot
Publicatiedatum: zondag 13 oktober 2019 Auteur: de redactie | 1.308 keer gelezen
Soekkot, Redactie, Leer van Rav Avigdor Miller »
Soekkot is niet alleen een feest waarin we gedenken dat wij bamidbar, in de woestijn, in tenten leefden door Hasjem Zelf beschermd werden, Soekkot is ook een feest van gastvrijheid. Terwijl wij onze soekka vullen met aardse gasten, zo hebben wij de zchoet - verdiensten - om zeven verheven gasten - oesjpizin - te ontvangen.

Wanneer alle zeven oesjpizin [arameens voor gasten] op iedere zeven avonden en dagen van Soekkot onze soekka bezoeken, wordt ieder 'gast' specifiek geassocieerd met een van de zeven dagen van het feest en op die specifieke dag, is hij die nacht en dag de ‘leidende' of ‘dominante’ oesjpizah.

Zo staat de eerste dag voor Avraham en deze staat parallel met de sefirah chesed, liefdadigheid.
De tweede dag staat voor Jitschak en deze staat parallel met de sefirah gevoerah, discipline.
De derde dag staat voor Ja’aqov en staat parallel met de sefirah tiferet, schoonheid en waarheid.
De vierde dag staat voor Mosje en staat parallel voor de sefirah netsach, overwinning.
De vijfde dag staat voor Aharon en staat parallel voor de sefirah hod, wat voor pracht staat.
De zesde dag staat voor Joseef en staat parallel voor de sefira jesod, fundament.
De zevende dag staat voor Dawied Hamelech en staat parallel voor de sefirah malchoet, koningschap.

De oesjpizin staan dus parallel voor de zeven lagere G’ddelijke attributen [Sefirot], eigenschappen wanneer Hasjem Zich aan ons openbaart of kenbaar maakt. Het zijn tevens de zeven basiscomponenten van onze karakter, immers wij zijn geschapen naar het beeld van Hasjem.

En terwijl deze zeven grote zielen het hele jaar door onze 'herders' zijn, zijn de zeven dagen van Soekot een tijd waarin hun aanwezigheid in ons leven meer uitgesproken en geopenbaard wordt. Als we de 'tijdelijke woning' van de soekka binnengaan, onszelf bevrijden van de afhankelijkheid van onze materiële gemakken van ons huis, is de soekka een plek waar onze ziel meer wordt onthuld en meer toegankelijk is. In de soekka bezoekt de oesjpizin ons en stelt ons in staat om de zeven dimensies van het 'goddelijke beeld' van onze eigen ziel te verbinden met het verheven bron van de G’ddelijke sefirot. Zij voeden onze zielen en versterken ons tegen voor het materiële voor het komend jaar.

Hoe is het mogelijk dat de herders, laten we Avraham Avinoe als voorbeeld nemen, op een bepaald moment in duizenden soekkot ter wereld tegelijk is?

Avraham Avinoe is natuurlijk in Gan Eden. Hij is niet מלא כל הארץ כבודו. Wat betekent het dan dat Avraham Avinoe op de eerste avond onze gast is? Het betekent dat de sjem tov, de doegmah - het voorbeeld en invloed - van een persoon is zoals de persoon is. Avraham’s invloed komt in onze soekka en is de masjpiah op ons. Avraham was een groot dienaar van Hasjem en een enorme ba’al chesed.
Avraham was in staat zijn zoon voor Hasjem op te offeren. Dus de sjeleima, de perfectie, van Avraham Avinoe zal dan onze soekka bezoeken en ons beïnvloeden.

Dus wanneer we op zo’n avond niet aan - in de dit geval, maar geldt voor alle herders - Avraham Avinoe denken, en wat hij allemaal gedaan heeft, dan is dat een gemiste kans. Dat zijn masjpiah in de soekka is geweest is, is dan verspild.

Dus als we zeggen dat Avraham in onze soekka is, betekent dit dat het voorbeeld en de invloed van Avraham in onze soekka is. Wanneer we Avraham uitnodigen in onze soekka, mispallel wij, dawnen wij, aan Hasjem of wij net zo zojech zullen worden zoals Avraham Avinoe.

Bron: Rav Miller on Thinking in the Sukkah and Welcoming the Ushpizin TAPE # E-202
The Ushpizin van Yanki Tauber
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.