12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het ontleden van de ziel en de heiligheid van Erets Jisrael
Publicatiedatum: maandag 24 februari 2020 Auteur: De redactie | 1.369 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Mitswes [geboden] doen, Hasjkove volgens de RaMCHaL »
Fotocredits: Deut.34 Xanten Bijbel 1294, New York Public Library

Stel je nu eens voor dat wij in staat zouden zijn om ziel te kunnen ontleden. Wat zouden we dan van binnen ontdekken? Wat zou een microscopisch onderzoek ons over de ziel onthullen? Wat zijn de componenten van een ziel? Wat zijn de atomen?

Wanneer we in staat zouden zijn om met een krachtige lens de anatomie van de ziel te kunnen onderzoeken, komt de eerste letter van het alfabet de Alef in beeld. Vervolgens zouden wij de letters Mem en Tav zien. Als een ziel een genetische opmaak zou hebben, zouden we ontdekken dat de DNA-helix van de ziel uit Hebreeuwse letters zou bestaan.

In de de Kabbalah worden letters gezien als krachtige, levengevende krachten. De Gemara leert dat de Hebreeuwse letters werden gebruikt om de hemel en de aarde te creëren [Berachot 55a]. Bezalel wist hoe hij de letters moest combineren die in de schepping werden gebruikt. Het was dit geheime wijsheid die hem in staat stelde de misjkan te bouwen.

Net zoals de Hebreeuwse letters de bouwstenen zijn van de Torah en van de wereld, zo vormen ze samen ook de moleculaire blauwdruk van de ziel. Wat de atomen voor de fysieke wereld zijn, zijn Hebreeuwse letters voor de spirituele.

Rav Kook schrijft: "De ziel is gevuld met letters die doordrenkt zijn met het licht van het leven, vol kennis en wil, vol spirituele zoektochten en volledig bestaan." [Orot 1:7].

De ziel is dus gevuld met letters die de goddelijke levenskracht bevatten, waardoor zij in staat zijn ons het bestaan te geven. Ze hebben zelfkennis, wil en een drang naar de zoektocht naar spirituele inspiratie. Alle primaire activiteiten van een Jood, of onze gedachte, wil, daad of verbeelding, komen voort uit de letters van onze ziel. Verschillende combinaties van letters zorgen voor verschillende soorten zielen. Er bestaan zielen die uit hele krachtige combinaties bestaan, maar er bestaan ook zielen die minder krachtig zijn. Volgens de schittering van deze levengevende letters, straalt de ziel van een persoon steeds meer energie uit.

De vereniging van de ziel en de mitswa
Niet alleen is de ziel gevuld met Hebreeuwse letters, maar ook met de mitswot [geboden]. Rabbi Kook schrijft: "wanneer een mitswa op handen is, is de mitswa altijd vol met het levenslicht van alle werelden [red. Atsiloet, Beriah, Jetsirah en deze wereld Assijah] - elke mitswa is gevuld met letters - grote, ongelooflijke letters - uit alle 613 voorschriften [ibid]"

De mitswot zijn de kanalen waardoor letters vanuit hun goddelijke bron naar de ziel kunnen stromen. De levenskracht in de mitswot voegt vitaliteit toe aan de levenskracht in de mens. Ze zijn de kringloop en kanalen van het leven. En ook zijn de mitswot, net als de letters, de microkosmos van het bestaan dat barstensvol zit van de energie [Sjeva] die Hasjem aan de wereld geeft.

Wanneer een Jood een mitswa uitvoert, ontvangen we een nieuwe dosis energie en leven. Wanneer de letters van onze ziel met elkaar in aanraking komen en zich combineren met de letters van de mitswa, vindt er een explosie plaats. Als een fusie van atomen, wordt er nieuw leven vrijgegeven aan de ziel en aan alle vier werelden. De vereniging van de ziel en de mitswa is wat de wereld zijn voortdurende vernieuwing geeft. En omdat elke individuele mitswa integraal verbonden is met alle 613 voorschriften van de Torah, laten we, wanneer we één mitswa uitvoeren, de kracht van een kettingreactie los, die vervolgens golven van heiligheid en licht door het universum zendt. Dit is het mechanisme [hanhağa: het systeem hoe Hij de wereld bestuurt] dat de wereld tot leven brengt en in stand houdt. Onze wijzen hebben geleerd dat als de Joden - al zou het voor een momentje zijn - zouden stoppen met het leren van Torah, chas wesjalom, de hele wereld zou eindigen in de tohoe wawohoe [Shabbat 88a].

Dit is hoe rav Kook het beschrijft:
"Zodra we tot de uitvoering van een gebod komen, breiden alle levende letters, die onze essentie vormen, zich uit - we worden groter en we staan sterker en krachtiger in het licht van het leven en het sublieme bestaan ​​dat schitterend en rijk is aan de rijkdom van de universele heiligheid en met het licht van Torah en van wijsheid .... en het hele universum wordt vernieuwd met licht en leven".

Jichoed tussen de hogere en lagere werelden
Wanneer een Jood [in geval van een Ben Noach die een Jood daarin assisteert] een mitswa uitvoert, worden de letters van zijn of haar ziel vergroot met een versnelde levenskracht. Letters van Torah uit de hogere werelden van het bestaan ​​versmelten met de letters van de individuele ziel. Deze "bruiloft" tussen de hogere en lagere werelden veroorzaakt een eenheid van pracht en vreugde. Onze wil en die van Hasjem zullen één worden. De ziel kleeft aan Hasjem. De werelden versmelten en deze vereniging brengt wedergeboorte in de hele schepping.

Vanwege de verbondenheid van de ziel met de hele wereld, is elke schijnbaar kleine mitswa in werkelijkheid een kosmische daad die de wereld vervult met ongekende zegeningen. De uitvoering van een mitswa vult de wereld met Torah, en met innerlijke goedheid en waarheid. We houden het lot van het bestaan hiermee ​​in handen. Onze goede daden bezorgen de wereld verdiensten. Door de geboden van de Torah na te leven, verheffen we niet alleen ons eigen leven, maar we maken van de wereld een betere plek. Aan het Hemelse hof wordt het oordeel van G’d hierdoor ook veel minder gestreng.

In feite heeft de Almachtige ons de sleutel tot het bestaan ​​gegeven. G’ddelijke zegen en leven worden vrijgegeven in de wereld hangt af hetgeen wat we doen of laten [Nefesh HaChaim 1:3].

1   |   2      »      
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.