12 Siewan 5783 | 01 juni 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Seder van Pesach avond volgens de hasjkove van de RaMCHaL
Publicatiedatum: dinsdag 07 april 2020 Auteur: de redactie | 1.000 keer gelezen
Pesach, Redactie, Galoes/Ballingschap, Hasjkove volgens de RaMCHaL »
Al vanaf de overtreding van Adam Harisjon tot de jetsie’at Mitsrajiem - Uittocht van Egypte - kreeg de duisternis van het lichamelijkheid, het materialisme, de overhand in het menselijk lichaam. Hierdoor werd het licht van de Torah en heiligheid zodanig verhinderd waardoor Jisrael onder de ellende van de grote slavernij in Egypte moest lijden. Hieruit werd de eigenschap van Hasjem’s Din - rechtvaardigheid - [ten aanzien van Adam’s chet] gestild. Als dientengevolge kon Jisrael als volk naar nieuwe hogere niveaus stijgen. Met andere woorden. De slavernij in Mitsrajiem heeft zijn oorsprong in de chet.

Tijdens het sederen op *Sederavond met Pesach, verminderen wij ieder jaar maar weer de kracht van het fysieke en het kwaad, wat uiteindelijk de definitieve verlossing brengt. De RaMCHaL verklaart dat op iedere Jom Tov van Pesach, het Eerste Licht uit Bereesjiet [Genesis] schijnt. Hierdoor heeft Pesach een extra potentie om de uiteindelijke aflossing dichterbij te brengen.

Dit artikel leert ons de mystieke kant van het eten van bittere kruid, toentertijd de Pesach Offer, het drinken van vier bekers wijn en het eten van de matsa aan de hand van de hasjkove van de RaMCHaL.

Het eten van het bittere kruid
Dit betekent dus dat de slavernij in feite de lichamen van Jisrael zuiverden [jissoeriem, lijden], waardoor Jisrael in staat was het Licht te ontvangen, anders hadden zij dat nooit gekund. Omdat wij tijdens het seder het bittere kruid moeten eten, reinigen wij hiermee roechnisj - spiritueel - ook onze lichamen van de onreinheden die Hasjem’s licht - die op onze zielen moet schijnen - blokkeren.

Het eten van het Pesachoffer
Tijdens jetsie’at Mitsrajiem diende Jisrael ook het offer te eten. Dat was noodzakelijk om de heiligheid van Hasjem’s verlichting aan Jisrael te kunnen openbaren. Hierdoor waren de zielen van Jisrael in staat het Licht te pakken en deze naar zich toe te trekken. Hasjem liet Zijn Sjechina aan Jisrael die nacht - voor de dood van de eerstgeborenen - zien om zo hun zielen uit de ballingschap te kunnen redden. Door hun rug tegen avodah zara - afgoderij - te keren en het Pesachoffer te eten, begon het proces van de bevrijding. Hierdoor ontwikkelde Jisrael zich als dienaar van Hasjem in plaats van slaven van de para’o. Toen dit proces culmineerde in de openbaring rond middernacht, was Jisrael door de dood van de eerstgeborene van Egypte klaar voor zijn fysieke verlossing, maar ook voor hun uittocht de volgende dag.
Hun lichamen moesten er ook klaar voor zijn om de hoeveelheid verlichting te kunnen verwerken. Hierdoor werden niet alleen hun zielen getrokken tot het Licht, maar ook hun lichamen.

De vier bekers wijn
“Giet uw toorn over de naties die U niet erkennen… Ook bloed, vuur, kolommen van rook”...
Deze passages uit de Haggadah verwijzen naar de toekomstige straffen die voor de volkeren, als zij Hasjem blijven afwijzen, klaar liggen.

Achter het idee van de vier bekers met wijn is het volgende. Hasjem heeft tijdens de bevrijding van Jisrael de vier krachten van de Sitra Achra gebroken.

De vier niveaus van de Sitra Achra zijn:
 1. stormwind,
 2. grote wolk,
 3. fonkelend vuur en
 4. een [omringende] schittering.
Jechezkel/Ez. 1:4

Hij deed dit met Zijn vier letterige Naam “Joed Hé en de Wav en de Hé”. Toen Jisrael nog in Egypte was, hadden deze vier niveaus van de Sitra Achra hun handen in een geslagen om zo controle te krijgen over Jisrael. Jisrael moest 400 jaar in slavernij leven om de vier uitingen van geoela - bevrijding - te kunnen meemaken:

 1. Ik zal jullie wegvoeren van de Egyptische dwangarbeid. Dit is een verlossing van fysieke arbeid: VeHotzeti
 2. Ik zal jullie redden uit de slavernij. Alle sporen van de status van dienstbare slaven worden weggenomen: Ve'Hitzalti
 3. Ik zal jullie verlossen met uitgestrekte arm. Dat betreft de daadwerkelijk verwijdering van de Joden uit Egypte: Ve'Ga'alti
 4. Ik zal jullie voor Mij nemen als een volk. Dit wijst op een geestelijke verheffing van de Joden tot G-ds eigen uitverkozen volk: Ve'Lakachti

Met die vier uitingen van Hasjem werd Jisrael bevrijd van alle vier levels van de Sitra Achra. Maar Jisrael kon die volledige straf niet dragen, waardoor zij eerder werd bevrijd dan die vierhonderd jaar. Hierdoor waren de vier krachten niet content [immers Jisrael had de straf niet geheel uitgedragen] en ieder kracht kon apart middels een galoet - ballingschap - greep op Jisrael krijgen:

 1. Babylon, Bavel [423 vdgj - 372 ndgj]
 2. Persia/Media [372 vdgj – 348 ndgj]
 3. Grieken [371 vdgj - 140 ndgj]
 4. Rome [69 vdgj - heden]

Ondertussen zijn onze - hedendaagse - inspanningen om de vier bekers te drinken als iemand die een boom omhakt. Ieder jaar krijgt de boom van galoet een klap te verduren, doordat wij van de bekers drinken. Na veel klappen zal de boom vanzelf omgaan. Verder waarschuwt de RaMCHaL dat deze vier levels van de Sitra Achra aan het einde van de laatste galoet, zich tegen de vijandige naties keren en ze vernietigen. Dit betekent het volgende [hier wellicht een waarschuwing voordat het gebeurt]. Voordat de Sitra Achra wordt vernietigd, zullen deze vier krachten eerst alles wat kwaad is in deze wereld vernietigen.

Maar Jisrael zal ondertussen van de vier bekers wijn genieten, samen met de verlichting van de Tetragrammaton [de vier letterige Naam van Hasjem]. Ieder beker correspondeert met 1 letter van de Tetragrammaton.

Eten van matsa
Matsa voedt onze jetser Hatov, onze goede neiging. Maar om het hele jaar hier profijt van te hebben, moeten we de **Afikoman eten en daarna niets meer. Zoals de smaak van de Afikoman niet de mond verlaat, zo verlaat Hasjem’s verlichting onze ziel niet meer. Dit wordt door zeven dagen matses te eten versterkt voor het hele jaar heen.

*Footnote: de Seder is het Pesachfeest met het lezen van de haggadah, het drinken van wijn, vertellen van het Exodusverhaal, het eten van speciaal eten (bittere kruid, matzes], zingen en andere Pascha-tradities.

**Footnote: is een half stuk matsa dat aan het begin van de Pesach Seder in tweeën wordt gebroken en apart wordt gehouden om als dessert na de maaltijd te worden gegeten.
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.