8 Siewan 5783 | 28 mei 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Argumenten
Publicatiedatum: dinsdag 11 augustus 2020 Auteur: redactie | 844 keer gelezen
Halacha, Redactie, Wetenschap, Hasjkove volgens de RaMCHaL »
Veel mensen van tegenwoordig menen dat de wereld bij toeval in het bestaan kwam. Zonder de Schepper Die de Veroorzaker is van alles. Rabbenoe Bachaya vindt dit terecht onbegrijpelijk. Hij zegt dat zo’n claim hetzelfde is als je zou beweren dat een waterrat [wat gebruikt werd voor irrigatie van een veld of tuin] in bestaan is gekomen zonder een ontwerp van een vakman die de moeite heeft gedaan zo’n waterrat in elkaar te zetten, deze op te bouwen vanuit al zijn onderdelen zoals zij zijn beoogd.

Een argument tegen deze mensen is als volgt. Het argument is gebaseerd op ons onderzoek naar de oorzaak van bestaande dingen. Als wij deze oorzaken van bestaande dingen goed overwegen, dan zien wij dat ze steeds in minder aantal zijn. Dus hoe verder wij de oorzaken van oorzaken nagaan, de minder oorzaken wij vinden. De hoger we stijgen in de hiërarchie van de oorzaak, de lager het aantal. Dit gaat totdat wij de top bereiken [zoals een piramide] wat slecht één oorzaak is en wel de oorzaak van alle oorzaken.

Nog een tegenargument.
Alle verschillen in substanties en elementen tonen ondertussen eenvormigheid in de effecten van de onderdelen van de schepsels aan. Dit is een groot bewijs van de wijsheid van de Schepper. Deze wijsheid manifesteert zich van de kleinste tot in de grootste schepselen. Dit wijst uit dat alle schepsels één wijze Schepper hebben.
Daarbij rust de stabiliteit en perfecte balans van deze planeet op de onderling onafhankelijke onderdelen. Geen onderdeel is compleet zonder de ander. Dit is een pantser van ketting, of de onderdelen van een bed, de organen van een menselijk lichaam. Alle onderdelen hebben andere delen nodig om goed te functioneren.
De RaMCHaL leert in Da’at Tenuvot dit met de volgende woorden. [Je kunt het] … vergelijken met een klok met onderling verbonden radertjes. Een klein radertje bepaalt de beweging van de veel grotere tanden. Zo heeft Hasjem ook alle elementen van Zijn schepping middels een systeem van krachtige connecties aan elkaar verbonden … !
Wat we hiermee zeggen is dat alle dingen en schepsels concepten zijn van een Ontwerper, een Schepper. Want alle zaken weerspiegelen uniformiteit en worden gecoördineerd om samen een perfecte, stabiele en veelomvattende wereldorde te bereiken.

Een ander tegenargument is dat wanneer we een handgeschreven manuscript in handen krijgen, wij direct zullen opmerken of er meerdere auteurs aan dat manuscript hebben gewerkt. Dit door handschrift, schrijfstijl en woordkeuze. In deze wereld is aan haar uniformiteit te zien, zie vorig tegenargument, dat we te maken hebben met slechts een Ontwerper. De tekenen van Zijn wijsheid manifesteren zich in Zijn schepsels, die allemaal gelijk zijn in hun karakter naar hun soort. Daarom kan het niet anders zijn dan dat er sprake is van een Schepper. Alle schepsels en dingen kunnen niet zonder Hem bestaan. Aangezien wij Hasjem niet kunnen zien, is het onmogelijk om van Zijn bestaan te leren en kennis van Hem te krijgen dan door logische argumentatie. Dit kan alleen door Zijn schepsels en dingen te observeren die van Hem getuigen.

Een ander punt. Stel dat er nu beweert zou worden dat de Schepper – chas wesjalom – meer dan een is, dan heeft ieder deel een essentie. Het is automatisch een feit dat er dan een separatie tussen hen bestaat als gevolg van hun verschil en anders zijn. Verder is alles wat apart is, gelimiteerd en alles wat gelimiteerd is, is eindig. En alles wat eindig is, is samengesteld en alles wat samengesteld is, is in het bestaan gebracht.

In Da’at Tenuvot leert de RaMCHaL dat Hasjem ‘ejn ‘od milvaldo is. Dat betekent letterlijk dat er niets bestaat naast Hem [Dwariem 4:35]. Dit betekent dat Hij bestaan is en wij – die in bestaan zijn gebracht door Hem – bestaan hebben. Alles wat je hebt, kan afgenomen worden.
Dat Hasjem bestaan is, betekent dat Hij Eenheid van absolute unicum en alleen is. Hij heeft geen associatie of vergelijking met niets en niemand. Hij is volledig zonder veelheid en aantal [zoals pluraliteit], en Hij is niet gecombineerd met iets, noch is Hij van iets gescheiden. Het idee van pluraliteit is de som van vele. Pluraliteit is een aggregaat [uit meerdere delen bestaand iets] is. Eenheid gaat pluraliteit voor, zoals nummer een alle getallen voorgaat.

Aangezien de wereld een volgorde volgt in uniforme beweging in al haar onderdelen dat door alle generaties altijd hetzelfde is gebleven, is dat het bewijs dat de Schepper en de Bestuurder Een en Dezelfde is. Niemand dan Hij Alleen kan Zijn werk en regels veranderen, zoals er geschreven staat in Jesjajahoe 44:7: “Wie, zoals Ik, kan alle generaties vanaf het begin noemen? Laat het hem voor Mij voorspellen en het door hem laten regelen”.
Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.