25 Kislew 5782 | 29 november 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Welk dier zal misschien wel de nachasj vervangen in het Messiaanse Rijk?
Publicatiedatum: woensdag 04 november 2020 Auteur: de redactie | 509 keer gelezen
Kabbalah, Engelen en demonen, Redactie, Dieren en natuur, Zondeval, Goed en Kwaad »
Nu de nachasj vervloekt is, kan er afgevraagd worden welk dier eventueel [het is maar een idee van de schrijver] de nachasj zal vervangen in de tijd van de Mosjiach om de mens te dienen en boven het dierenrijk zal staan.

In het Jodendom kennen we het principe wat het laagste valt, kan het ook het hoogst eindigen. Op dit moment is de hond het laagste wezen van het dierenrijk. Niet te vergelijken met de nachasj, want nogmaals, de nachasj is vervloekt. De hond daarentegen niet. De hond heeft wel als onesj, straf, de laagste status in het dierenrijk gekregen omdat hij tegen de wil van Hasjem op de Teva, de Ark, gemeenschap heeft gehad. Echter zoals hij nu de laagste status heeft, zal hij volgens het Joodse principe als hoogste kunnen eindigen onder de dieren.

We hebben een aantal aanwijzingen gevonden die dit idee zou kunnen ondersteunen.

De trouwheid van een hond De nachasj had trouw moeten zijn aan Adam Harisjon en Chava, maar dat was het niet. Het ging samenwerken met Samech Mem om juist Adam Harisjon en Chava tot een val te brengen, waar het ook in geslaagd is.

De honden zijn ten opzichte van hun baas ontzettend trouw, leren de Geleerden. In de Torah wordt een grote tsaddiek genoemd wiens naam 'hond' was en dat was Kalev. Het komt niet veel voor dat ouders hun kind 'hond' noemen. Kalev was een betrouwbare spion – mragel – voor Mosje Rabbenoe. Mosje zelf werd de getrouwe dienaar [ne'eman] van Hasjem genoemd. Kalev was ne'eman lene'man, hij was getrouw voor de getrouwe. Het woordje kelev – hond – kun je op 6 manieren spellen. Al deze 6 spellingen geven de gehele spectrum van het woord dat staat voor betrouwbaar voor de betrouwbare. Dit betekent concreet dat een hond volledig trouw is aan de getrouwe.

Dit is aanwijzing #1

Drie grote mitswot van de honden
In Parasja Bo zien we dat de honden in Mistrajiem 3 grote mitswot hebben gedaan.

  1. Zij begonnen tegen hun natuur in te huilen toen de malach mawet door Mitsrajiem trok om de eerstgeborene van Mitsrajiem te doden. Daarbij hebben zij hun tongen niet gescherpt toen Bnej Jisrael uit Mitsrajiem trok [Sjmot/Ex. 11:7].
  2. Naast het feit dat de honden niet tegen Bnej Jisrael hebben geblaft, hebben de honden nog een hele belangrijke mitswa gedaan toen het Joodse volk uit Mitsrajiem trok. Ze toonden zelfs respect voor het Joodse volk en
  3. Lieten zij hun zelfbeheersing tegenover Hasjem zien door hun mond te houden. Zij hebben het Joodse volk geholpen om ongestoord uit Mitsrajiem te kunnen trekken. Overigens haalt de Midrasj aan dat het ook de honden waren die gedenktekens van overleden Egyptenaren omver wierpen toen de malach mawet [dat is ook Samech Mem!] ongeboren eerstgeborenen doodde en Hasjem Zelf alle geboren eerstgeborenen.
Samen met Hasjem en het Joodse volk vormden de honden een team om Bnej Jisrael veilig uit Mitsrajiem te krijgen.

De beloning voor de hond voor zijn drie mitswot
Omdat de honden stil waren, verdienden de honden een beloning. De makkelijke uitleg over de beloning is te lezen in Sjmot/Ex. 22:30. Daarin staat dat wij geen vlees mogen eten van de verscheurde dieren die in het veld liggen. Wij worden dan opgedragen dat vlees aan de honden te geven. Dit is al frappant, omdat het eigenlijk niet uit zou moeten maken wat je met het vlees doet, zolang je als Jood daar geen fysiek voordeel uithaalt.
Volgens de Chazal heeft deze pasoek een diepere betekenis.

De beloning veel omvattender, dan een stuk vlees. in Perek Sjierah wordt aan ieder schepsel immers een lied toegewezen om te zingen voor Hasjem. Zo ook aan de honden. De honden komen in Perek Sjierah als laatste aan de beurt. Dit omdat het lied van de hond voor Hasjem het hoogste niveau van alle andere liederen is. Hun lied is namelijk Tehilliem 95:6 en deze luidt: "Bo'oe nisjtachaweh wenichra'ah nivrachah lifnej hasjem 'osenoe... Kom! Laten we ons oprichten en buigen, laten we knielen voor Hasjem onze Maker." Het laagste dier krijgt de hoogste lied toegewezen als beloning.

Aanwijzing #2

Het verband tussen het lied van de hond en de Mosjiach
De Chazal vragen zich af: hoe kan de hond dit lied voor eeuwig en altijd verdienen? Het antwoord is heel eenvoudig. Het was omdat zij stil waren en niet blaften tijdens Jetsiat Mitsrajiem – Uittocht uit Egypte. Zij toonden respect voor Bnej Jisrael [iemand die respect toont voor een Jood doet een enorme mitswa] en maakten duidelijk onderscheid tussen Joodse mensen en Egyptenaren. Wat is er dan zo speciaal aan deze pasoek uit Tehilliem 95:6?

Volgens de Geleerden is deze pasoek het eerste wat uit de mond van Adam Hasrisjon kwam toen hij werd geschapen door Hasjem. Adam Harisjon was de allerlaatste schepsel die geschapen werd. Toen hij werd geschapen, keek hij om zich heen en zag alle schepsels om zich heen die Hasjem voor zijn formatie geschapen had. Als eerste wat hij spontaan zei tegen de dieren na het aanschouwen van al dat moois was: "Bo'oe nisjtachaweh wenichra'ah nivrachah lifnej hasjem 'osenoe...".

Het is niet toevallig dat de Parasja van de Jetsiat Mitsrajiem ['Bo' enkelvoud] en Tehilliem 95:6 [Bo'oe; meervoud] beide beginnen met 'kom'! Als dit de pasoek is van Adam, hoe kan die het lied worden van de hond? In Perek Sjierah heeft de mens namelijk geen lied.

Er staan 3 woorden centraal in deze pasoek:
[1] nisjtachaweh [helemaal liggen op de grond],
[2] wenichra'ah [beetje opstaan en maar nog wel naar beneden buigen] en
[3] nivrachah, knielen [je hele lichaam is opgericht, alleen je knieën zijn gebogen op de grond].

De Kabbalah legt uit dat deze 3 fasen diepe betekenissen kennen.

De opstanding der doden en de honden
  • Dit zijn de 3 fasen van opstaan en de Kabbalah zegt dat deze 3 fasen de diepere betekenis van de Techiat Hametiem - wederopstanding der doden - omschrijft. Wanneer de doden in het graf liggen en gaan opstaan [1],
  • zal zijn hoofd nog gebogen zijn. Uiteindelijk zal zijn hoofd omhoog komen [2],
  • en wat er dan overblijft, is zijn staat van onderwerping. Dat is de fase van geknield zijn [3]. Door je te knielen, onderwerp je je aan Hasjem. Dat knielen staat in de relatie met de hond. Hierin zit het geheim hoe de honden in staat zijn om deze mooiste en eerste lied van Adam Harisjon te verdienen.
De Geleerden begrepen eerst niet waarom de honden deze zchoet - voorrecht - verdienden om dit lied te zingen. De honden hebben het voorrecht gekregen om alle schepsels te laten knielen voor – en zich te onderwerpen aan Hasjem. Volgens de Chazal heeft deze opdracht een verborgen reflectie. Wanneer de Techiat Hametiem zal plaats vinden, zullen ook de honden opstaan en beetje bij beetje zal de hond veranderen in een menselijk wezen! Dit is wat de nachasj voor de chet ook was, een haast menselijk wezen.

In het artikel "De Dieren in de tijden van Mosjiach" wordt door de Ari Z"L ook over een gelijksoortig fenomeen besproken. Daar leren we dat de dieren in het algemeenheid naar een niveau zullen stijgen van de huidige mensheid [Sha’ar Hamitzvot van de Ari Z”L]. Daarom zullen er geen offers meer gebracht worden, omdat dieren te 'mensachtig' zullen zijn. In dit artikel leert Rabbi Yitzchak Grinsburgh dat honden uit hun dood zullen opstaan en een menselijk wezen worden!

Onze aanwijzing #3

De laatste beschouwing in dit alles is dat de hond in totale onderwerping aan Hasjem zal zijn en hij zal de gehele schepping oproepen om met hem mee te doen om ons op te richten en te buigen, te knielen voor Hasjem. In die verdienste zal de hond opstaan en zelfs in de laatste fase blijft hij geknield. Dat knielen zelf geeft hond de mogelijkheid om de zegeningen van Boven naar ons toe te trekken. Naar ons idee is de hond hierin onze dienaar, degene die voor ons de broches naar beneden zal halen.

We hebben misschien nog een vierde aanwijzing. Volgens de Ari Z"L zullen veel mensen in de laatste der dagen in dieren reincarneren. Zo ook met name in honden. Honden zijn bijzondere schepsels, maar ook de enige schepsel die een 'papa' en 'mama' hebben in plaats van een baas en zijn wellicht de enoge dieren waarvoor je bij H&M een honden klerenlijn kan vinden. Honden worden vermenselijkt. Of dit goed of kwaad is, heeft de schrijver geen mening over mits het de essentie en waardigheid van de hond niet wordt aangetast!

Bronnen:
Zohar: Were Cain and Abel reptilians or human?” van rabbi Anava
Midrash op Bereesjiet
Zohar I op Bereesjiet
Praktisch letterlijke weergave van Rabbi Yitzchak Grinsburgh in Kfar Chabad, Israël op zondagavond de 2e Sjewat 5764 (25 januari)
Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.