14 Siewan 5784 | 20 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Wat is het boek De Generaties van Adam [Sefer Tolodot Adam]?
Publicatiedatum: dinsdag 17 november 2020 Auteur: de redactie | 1.060 keer gelezen
Kabbalah, Engelen en demonen, Redactie, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten »
In Bereesjiet 5:1 staat: “Zeh Sefer Tolodot Adam… dit is [het] boek van de generaties van Adam”. Rabbi Abba zegt in Zohar I 37b dat Hasjem een boek naar beneden stuurde naar Adam Harisjon. Adam Harisjon maakte hierdoor kennis met de verheven wijsheid.

Toen Adam Harisjon uit Gan Eden gestuurd werd, probeerde hij het boek te behouden, maar het boek vloog uit zijn handen. Huilend smeekte hij Hasjem of hij het boek mocht houden. Het boek werd uiteindelijk aan hem teruggegeven. De reden was dat de wijsheid niet weerhouden zou worden van de mensen. Het doel was dat de mensheid zou kunnen streven om kennis van hun Meester te verkrijgen.

Ook Chanoch, Henoch, had ook een boek. De bron van het Boek van Chanoch kwam vanuit dezelfde plaats als Sefer Tolodot Adam. Toen Hasjem Chanoch uit het leven weg haalde, liet Hij hem verheven mysteries zien, maar ook de Boom des Levens met zijn bladeren en takken. Sefer van Chanoch leerde Chanoch onderscheid te kunnen maken in de G’ddelijke heerlijkheid [Zohar I 55b].

Wat is dat, dat boek van de generaties van Adam?

In Zohar I 55a gaat men dieper op het boek in. Er staat dat er “met andere woorden” degenen die zijn gelijkenis hebben geërfd. Dit betekent dus dat Qaj’in en Hevel dit boek niet hebben geërfd, omdat zij niet naar de gelijkenis van Adam Harisjon op de wereld zijn gekomen.

Hasjem liet aan Adam Harisjon gezichten van alle toekomstige generaties zien, ook alle wijzen en alle koningen die voorbestemd waren om over Israël te regeren. Dit betekent niet simpelweg dat hij door de geest van profetie zag dat deze zielen voorbestemd waren om in de wereld te komen, zoals iemand die in wijsheid de toekomst voorziet. Het betekent dat hij letterlijk met zijn ogen de vorm [uiterlijk] zag waarin de zielen voorbestemd waren te bestaan in de wereld. Hij was hiertoe in staat omdat vanaf de dag waarop de wereld werd geschapen, alle zielen die voorbestemd waren om onder de mensheid tot leven te komen, voor Hasjem bestonden. De zielen stonden namelijk voor Hasjem in diezelfde vorm waarvoor zij voorbestemd waren deze [uiterlijk] aan te nemen op aarde. Hetzelfde geldt dat de rechtvaardigen na de dood gekleed zijn in een vorm die lijkt zoals ze hier op de wereld rondliepen [Zohar I 91a]. Vandaar wat doden elkaar in het hiernamaals zullen herkennen. Evenmin kan worden gedacht dat de zielen, nadat hij de toekomstige generaties zag, weer verdwenen zijn, want alle schepsels van Hasjem bestaan ​​permanent voor Hem totdat ze naar beneden neerdalen.

Zag Mosje Rabbenoe de toekomstige generaties - die nog geboren moesten worden - op dezelfde manier als Adam Harisjon [“met hem die hier vandaag bij ons staat… en ook met hem die vandaag niet bij ons is...." Dwariem/Deut. 29:14]? Immers er wordt gezegd dat alle [geboren en ongeboren] zielen bij Har Sinaj - Berg Sinaj - stonden toen Hasjem de Torah gaf. Het woord "staat" is uit de tweede helft van de pasoek weggelaten om te laten zien dat de toekomstige generaties daar inderdaad stonden, maar dat ze onzichtbaar waren. Dus ze waren niet te zien voor de Joden bij Har Sinaj ondanks alle Joden op dat moment allemaal navi’iem, profeten, waren. Men kan zich afvragen waarom de zielen van de toekomstige generaties hier niet op dezelfde manier zichtbaar waren als voor Adam Harisjon, aangezien er hier misschien nog een veel beter meer reden was deze toekomstige generaties aan Mosje Rabbenoe te laten zien. Want toen werd de Torah aan heel Israël gegeven. Dus ook aan de toekomstige generaties van Israël. Maar juist omdat zij de Torah ontvingen, gaat Zohar I 91b verder, en zij specifiek naar de glorie te zien van hun Meester verlangden [dus ze hadden alleen oog voor Hasjem], daarom was er geen oog naar hoe iemand uit de toekomstige generatie er uit zag [“Uw ogen hebben mijn ongevormde substantie gezien, (en in *Uw boek zijn ze allemaal geschreven)Tehilliem/Ps. 139:16].

Toen Adam Risjon Dawied Hamelech zag, die voorbestemd was om te sterven zodra hij werd geboren, wilde Adam Harisjon hem zeventig jaar na zijn 1000 jaar van leven schenken. Daarom werd Adam Harisjon 930 jaar [Bereesjiet 5:5]. Er is ook een hint dat Dawied Hamelech de gilgoel is van niemand minder dan Adam Harisjon zelf en ook weer zal terug komen als Mosjiach ben Dawied [Adam, Dawied, Mosjiach].
Dawied Hamelech zegt in Tehilliem 92:5 namelijk: “...ik zal triomferen in de werken van Uw handen…”. Adam Harisjon was resultaat van de werken van Hasjem, hij was de enige die door Hem is geformeerd [Zohar I 55b]. Dawied Hamelech zegt ook in Tehilliem 139:16-17 dat hij in het geheim uit de laagste delen van de aarde werd gevormd en dat in Zijn boek zijn alle mensen vastgelegd.

We leerden dus dat Adam Harisjon het boek in Gan Eden van Hasjem heeft gehad. Hasjem gebruikte hiervoor Raziel, de engel die leiding heeft over alle heilige mysteriën. In dit boek werden verheven inscripties die de heilige wijsheid en 72 takken van wijsheid [dit kunnen de 72 Namen van Hasjem zijn] bevatten. Ook werden de vorming van zes honderdzeventig inscripties uiteengezet om op die manier de hogere mysteriën te laten zien. In het midden van het boek staat een geheim schrift waarin de duizend-en-vijfhonderd sleutels werden uitgelegd die zelfs niet aan de heilige engelen waren geopenbaard. Die werden allemaal opgesloten in dit boek totdat het in handen kwam van Adam Harisjon. Toen Adam Harisjon het boek begon te lezen, verzamelden de malachiem - engelen - om hem heen om naar hem te luisteren wat hij las en zij riepen uit: “Wees verheven, o G’d, boven de hemelen; Uw glorie gaat boven de hele aarde” Tehilliem/Ps. 57:12. Malach Hadarniël waarschuwde Adam Harisjon: “Adam, Adam, maak niet de glorie van de Meester bekend, want alleen aan jou en niet aan de malachiem is het voorrecht gegeven de glorie van uw Meester te kennen” [Zohar I 55b]. 

Adam Harisjon hield het boek in het geheim bij zich totdat hij Gan Eden verliet. In de tijd van Gan Eden bestudeerde hij het boek fanatiek en gebruikte voortdurend de gave van zijn Meester totdat hij sublieme mysteries ontdekte die zelfs de hemelse dienaren niet kenden. Maar toen hij de chet - de zondeval - deed, vloog het boek helaas van hem weg. Adam Harisjon vond dit vreselijk en stapte in de rivier Gihon en liep erin tot zijn nek en bleef daar rouwen totdat zijn huid over zijn hele lichaam gerimpeld was door al dat water. Hasjem gaf de malach van genezing, Rafa’el, de opdracht het boek aan Adam Harisjon terug te geven.

Adam Harisjon heeft de rest van zijn leven gewijd aan de studie van Sefer Tolodot Adam. Hij liet het boek na aan zijn zoon Sjet die naar zijn evenbeeld was geboren. Sjet gaf het boek weer door aan zijn nakomelingen en zo kwam het boek terecht bij Avraham Avinoe. Toen Noach opgroeide en zag hoe de mensheid in verval raakte, trok hij zichzelf terug uit de samenleving en begon zowel Sefer Tolodot Adam als Sefer van Chanoch te lernen. Noach leerde van deze boeken de goede manier van het aanbidden van Hasjem [Zohar I 58b]. Immers in de generatie van Enosj, zo leerden wij in Waarom trotseerde de generatie Dor Hamaboel Noach?, raakten mensen bedreven in de studie van de “Bladeren van de Boom” [van Kennis van Goed en Kwaad] en bedreven daarmee magie en andere verboden handelingen. We leren ook in de commentaren van Bereesjiet 4:26 dat avodah zara, afgoderij, in de generatie van Enosj [zoon van Sjet] geïntroduceerd werd, omdat men met bijvoorbeeld sterren zagen als tussenpersonen tussen hen en Hasjem in en begonnen tegen de de sterren te communiceren [RaMBaM Hil.Avodat Kochavim 1:1-2]. Dat verklaart waarom Noach precies wist hoe hij karbonot, offers, moest brengen. Het waren deze boeken die hem de basis onthulden waarop het bestaan van de wereld afhangt, namelijk de offers, zonder welke noch de hogere noch de lagere wereld kan bestaan.

*Footnote: drie boeken zijn geopend op Rosj Hasjana:
Voor de volledige rechtvaardigen
Boek die de hogere en de lagere verenigen en het geheel behandelt. Het omarmt alle kanten en wordt de Geschreven Torah van de Eerste Mens genoemd en
De generaties van de mensheid en dit boek gaat om de compleet rechtvaardigen.
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.