5 Niesan 5783 | 27 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Kochot Nivdaliem
Publicatiedatum: dinsdag 12 januari 2021 Auteur: redactie | 760 keer gelezen
Kabbalah, Engelen en demonen, Redactie, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Hasjkove volgens de RaMCHaL »
Kochot Nivdaliem Hasjem schiep Kochot Nivdaliem als de constante manifestaties van Hasjem’s goedheid. Kochot betekent krachten en enkelvoud is koach, kracht. Volgens Derech Hashem [in dit artikel kortweg DH] IV:6:13 worden Kochot Nivdaliem ook de Kochot Eljoniem genoemd. Daarbij zouden volgens footnote 33 van DH IV:5:1 de Kochot Navdaliem de Serafiem zijn [zie ook Jesj.6:2].

Kochot Nivdaliem zijn superieur en hebben geen binding met het gasjmisje [fysieke]. Kochot Nivdaliem leven in Olam Beriah [wereld van Beriah]. En ondanks zij geen binding hebben met het gasjmisje, heeft ieder fysiek wezen en ding hier op aarde een tegenhanger onder de Kochot en zijn zij allemaal geschakeld aan deze Kochot. Dit is het concept van de ontwikkeling, hisjtalsjeloet, evolutie.

Het bestaan van alle wezens en dingen en het onderhoud daarvan, hangen van de Kochot Nivdaliem af. Kochot Nivdaliem zijn als eerste geschapen en wel op *dag twee. Alles wat er gebeurd is, gebeurt en zal gebeuren, heeft zijn oorsprong wat er tussen de Kochot afspeeld [voor verheldering: zie Het kwaad volgens de hasjkove van de RaMCHaL]. 

Uit het artikel “De consequenties dat Hasjem de Enige Realiteit is” citeren wij het volgende.

“We gaan weer terug naar het Scheppingsgeschiedenis. Voordat Hasjem alles middels die zogenaamde ‘de Big Bang’ schiep, heeft Hij alle concepten die je kunt bedenken al bedacht. Ten eerste is de gehele beria, schepping, geschapen naar één groot concept [Adam Kadon, zie hiervoor het artikel “Kennis van G’ds Plan”] en alles wat in de beria bestaat, zijn ontstaan na een oneindig aantal concepten die alleen de Kadosj Baroech Hoe en Hij Alleen heeft bedacht. We gaan dit abstracte gegeven nader uitleggen.”

“Voordat het werkelijke bestaan van deze wereld tot stand kwam, bereidde Hasjem een oneindig complex systeem van emanaties, stralingen, voor. Dankzij dit systeem is het überhaupt mogelijk te leven zoals wij dat doen. Voorbeeld. Als Hasjem in die oneindig complex systeem niet het concept van Android had bedacht, zouden wij niet eens de Android kunnen uitvinden. Als Hasjem in dat oneindig complex systeem niet het concept van een koffie kopje had bedacht, dronken wij geen koffie uit een koffie kopje. Als Hasjem in dat oneindig complex systeem niet het concept van zeep had bedacht, hadden we niets kunnen uitvinden om ons mee schoon te kunnen maken. Hasjem heeft werkelijk alles in concepten geschapen wat wij zelf ooit kunnen [uit]vinden. Alle ideeën van de mensheid komen allemaal voort uit de geschapen concepten van Hasjem. Alleen toen al deze voorbereidingen klaar waren, creëerde Hasjem het werkelijke bestaan zoals wij dat beleven. En dan weer: lasjem ha'arets oemlo'ah teveel wejsjvej vah.... de aarde en haar volheid, het bewoonde land en degene die daar in wonen is van Hasjem…" [Tehilliem 24:1].”

Wat hebben de Kochot Nivdaliem met dit concept te maken? Alles. Alles wat ooit heeft bestaan, bestaat en zal bestaan, en alles wat is uitgevonden en wordt uitgevonden, zit als potentie ín de Kochot.

Dat alles al in concept door Hasjem is bedacht [wij kunnen dus niets zelf uitvinden of bedenken] en alles dat bestaan heeft, bestaat en zal bestaan, heet deterministische invloeden.

Alleen Joden hebben – doordat zij de enige wezens zijn die het Tikkoenproces in handen hebben [zie Geschiedenis van de scheiding tussen Jood en niet-Jood volgens de hasjkove van de RaMCHaL] – invloed op de Kochot Nivdaliem. Die invloed heet hasjpa’ah en het hangt volledig aan de Joden hoeveel invloed [van Hasjem] naar beneden komt. De hasjpa’ah komt via de Sfirot, vervolgens de Kochot, dan via de mal’achiem en uiteindelijk via de sterren naar beneden. Hoe hasjpa’ah naar beneden komt, geeft al aan dat de Kochot niet hun corresponderende gasjmisje dingen in deze wereld produceren om dan vervolgens van hen los te maken. Het is anders. Als een sjalsjelet, ketting, blijven de spirituele en fysieke wezens aan elkaar verbonden.

De hasjpa’ah [ook wel Sjefa, ‘Or Risjon, etc] wordt vanuit de Sfirot door de Kochot stap voor stap van roechnisj [via Olam Jetsirah] naar steeds minder roechnisj getransformeerd. Dit om uiteindelijk hier te manifesteren in het gasjmisje als werkelijke entiteiten zoals wij die kennen [alle wezens en dingen; DHI:5:2 footnote 42 Elucidated].

Kochot Nivdaliem kun je ook vergelijken met ‘gedachten’ van Hasjem’s Ratson, Wil. Dat zijn nogmaals alle concepten die nog in het bestaan gebracht moeten worden in deze beriah [footnote33 DHI].

Naast dat de Kochot Nivdaliem het concept van ontwikkeling, hisjtalsjeloet, bezitten, en dat koach ‘kracht’ betekent, betekent koach ook potentie. De potentie, de concepten worden in bestaan gebracht door Hasjem Zelf of Hij laat het concept ons ontdekken en verder door ontwikkelen [tevens naar Zijn Wil]. Dit betekent niet alleen dat Hasjem de Enige Realiteit is [Ejn od milvado], maar ook dat niets zonder het concept door Hasjem bedacht, door ons mensen ontdekt kan worden [Klach Patchei Chochma opening 27].

Kochot Nivdaliem hebben geen vorm. Zij zijn immers de ‘gedachten’ van de Ratson van de Kadosj Baroech Hoe [Derech Hashem I:5:2 footnote 42 Elucidated].

In dezelfde footnote leert rav Chaim Friedlanders dat daarom een koach geen besef heeft van onafhankelijke wezens zoals een mal’ach dat wel heeft. Chesed [liefdadigheid] van Hasjem bijvoorbeeld, is een geschapen spirituele kracht, maar chesed heeft geen besef van onafhankelijkheid. Daarbij zegt DH II:5:6 footnote 47 Elucidated dat hoewel Kochot geen bechirah, eigen wil zouden hebben, ook niet zoals robots zijn die mechanisch de Ratson van Hasjem doen.
DH II:5:6 footnote 47 Elucidated zegt wel dat Kochot Nivdaliem begrip kennen, een [vorm van] wil hebben, maar ook blijheid kennen.
Daarnaast het volgende. Dagelijks zeggen wij in het Sjachrit – “Koelam maqbaliem ‘alechem ‘ol malchoet sjamajiem zeh mizeh, wenotniem resjoet zeh lazeh… dan aanvaarden ze allemaal op zichzelf het juk van de hemelse soevereiniteit van elkaar en verlenen elkaar toestemming…”. Iets ‘aanvaarden’ en ‘elkaar toestemming verlenen’ geeft een bepaalde mate van bechirah, vrij wil aan. Iets accepteren en onderling toestemming geven geeft bechirah en individuele wezens aan. Deze aanvaarding en elkaar toestemming geven van het prijzen van de Kadosj Baroech Hoe, is overigens ten overstaande van onder andere de Kochot Havdaliem [de Serafiem].
Rabbi Kessin sjlita heeft al eens gezegd dat hoge spirituele wezens bechirah hebben. Wellicht bedoelt hij mal'achiem vanaf Olam Jetsirah.
Echter omdat in Olam Jetsirah de hasjpa’ah van Hasjem veel duidelijker zichtbaar is dan hier in Olam Assijah, wil je niet anders dan Zijn Ratson doen.

We zullen ontdekken dat ‘vleugels’ van mal'achiem en sjediem alles met Hasjem’s Ratson te maken heeft. Zodra dat duidelijk is, zullen we ook zien dat Kochot Nivdaliem en hoge mal'achiem ‘vleugels’ hebben, maar lager engelen die hier in Olam Assjiah leven, [de Jesjiem] weer niet. Zij hebben namelijk geen vrije wil.

Hoe vrije wil en het hebben van ‘vleugels’ met elkaar verhoudt, wordt nog duidelijk.

*Footnote: Rabbi Levatas ben Tavrus zegt dat de Serafiem op de tweede dag is geschapen [Bahir 21].
Pagina index:
Copyright © 2021 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.