26 Kislew 5784 | 09 december 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Occultisme vanuit een Joods oogpunt
Publicatiedatum: zondag 15 juli 2007 Auteur: Redactie | 8.989 keer gelezen
Kabbalah, Redactie »

Alles komt van Hasjem. Dus ook alle krachten, machten en energieën. Toch is Hij - zoals Hij dat Zelf wilt - verborgen. Het is onmogelijk Hasjem te vinden omdat Hij niet gezien wilt worden. Maar als je iets niet ziet, niet hoort of niet ruikt, kan het toch realiteit zijn. Realiteit betekent namelijk dat iets bestaat. De Dikke van Dale beschrijft realiteit als het werkelijk bestaan van iets => feitelijkheid. Feitelijkheid betekent volgens de Dikke van Dale in werkelijkheid bestaand => werkelijk. Werkelijkheid betekent tot slot dat wat werkelijk is => het hier en nu, realiteit. Realiteit is dus weten dat iets bestaat. Het is dus niet waar dat realiteit of een feit door wetenschap ondersteunt moet worden. We kunnen eerder zeggen dat een realiteit en een feit door wetenschap ondersteunt kan worden. Zwaartekracht of elektriciteit hoor je niet, ruik je niet, zie je niet en toch is het realiteit.

G'd is Realiteit. Volgens Dwariem/Deut. 4:39 is G'd de Enige Realiteit en verder is alles "niets". Weet deze dag, en leg het in uw hart dat Hasjem G'd is boven in de Hemel en beneden op aarde; er is niemand anders. Er wordt voor "er is niemand anders" gebruik gemaakt van ejn ‘od: niets meer er is niets meer. Letterlijk betekent dat niets realiteit is dan alleen Hasjem.

Uiteraard is er een realiteit vanuit een menselijk perspectief, want knijp maar in je arm, dat kan behoorlijk zeer doen. Maar vanuit het perspectief van de Hasjem zijn wij géén realiteit. Dus... naast G'd is niets. Niets dat naast G'd is betekent dat Hij Alleen bestaat. Hij Alleen is Realiteit en wij zijn als het ware Zijn gedachte. Zijn Wil. De wereld kan namelijk o­nmogelijk uit zichzelf bestaan, waardoor onze "realiteit", de "niets" geheel afhankelijk zijn van de ware Realiteit: Hasjem. Daarom gaat het proces van "scheppen" altijd maar door. Iedere seconde en minder (zo snel gaat het) worden we steeds als het ware op nieuw geschapen. Als of we opgebouwd zijn zoals een beeld van een tv of pc. Het zelfde effect is als je een licht boven je hoofd vasthoudt om een kamer te beschijnen. Zodra je het licht weg haalt, is het donker. Zodra G'd stopt o­ns iedere seconde op te bouwen, bestaan wij niet meer. Hij hoeft alleen maar Zijn hand als het ware uit de schepping te halen. Deze gedachte wordt overigens door de RaMBaM o­ndersteunt en vanuit deze gedachtegang gaan wij het occultisme, het verborgene, onderzoeken.

Waarom zien wij G'd niet? Wij zien G'd niet omdat wij dan onze vrije wil te kiezen tussen goed en kwaad zullen verliezen. Adam en Chava kozen voor het kwaad. Vandaar dat dieren meer kunnen waarnemen dan wij. Zij hebben geen vrije wil. Een mooi voorbeeld dat deze theorie ondersteunt is het onderzoek naar mensen en dieren met betrekking tot de vreselijke Tsunami dat plaatsvond op 26 december 2004.

Hoeveel mensen kwamen in de Tsunami om? Rond de 160.000 mensen. Hoeveel dieren kwamen om? Letterlijk enkele. Dieren waren als op een of ander manier aanvoelden dat er een Tsunami op komst was. Ooggetuigen hoorden en zagen dat olifanten schreeuwden en het hoger opzochten, honden weigerden naar buiten te gaan en flamingo's verlieten hun laaggelegen broedplaatsen, dieren in de dierentuin overhaasten zich naar hun schuilplaatsen en waren door de bewakers niet over te halen uit hun schuilplaatsen te komen. De strand van Patanangala in Sri Lanka is een van de zwaarst getroffen gebieden waar diverse dieren leefden zoals olifanten, luipaarden en 130 soorten vogels. Daar zijn naast menselijke overblijfselen slechts twee dode buffels gewonden. Aan de Indische Cuddalore kust zijn duizenden mensen omgekomen, maar de gevonden buffels, geiten en honden waren ongeschonden. Ook hier zochten de flamingo's - die aan de Calimere Punt broeden - het hoger op. Een uur voor de Tsunami zagen de mensen van het Nationale Park Yala drie olifanten middels de Patanangala strand wegrennen, vleermuizen die gehaast wegvlogen en honden die niet uitgelaten wilden worden. Ooggetuigen zagen dus dat dieren buitengewoon opgewonden waren. Dieren voelden een dreigend gevaar duidelijk aan. Aardbevingen veroorzaken namelijk op het vaste land vibratieveranderingen en in het water veroorzaken aardbevingen elektromagnetische veranderingen en dat schijnen dieren te kunnen horen én ruiken. Dieren beschikken duidelijk over een zesde zintuig. Dieren weten dus dingen wat wij niet weten omdat die kennis hen niet beïnvloeden. Zij hebben geen vrije wil te kiezen tussen goed en kwaad en zijn dus onontvankelijk. Omdat de mens dus zondig werd, heeft G'd de sporen van bewijs van Zijn bestaan voor de mens weggewist en zo ontstond het occulte: het verborgene. Een plek waar wij niets (meer) te zoeken hebben.

We begonnen dit verslag dat alles van Hasjem komt. Hij creëerde de wereld, maar ook ondefinieerbare realiteiten die deels onderdeel van deze Schepping zijn, maar deels ook niet: de Twilight Zone. De Twilight Zone is een tijzone en ruimte dat noch dag noch nacht is. De Halach geeft de optie dat de Twilight Zone een aparte tijdzone en ruimte is dat geen onderdeel is van ons bestaan hier.

Op alle werkdagen van de week heeft de Twilight Zone geen vat op ons, maar in de overgang van de zesde en de zevende dag wordt de Twilight Zone een issue voor ons: is het nu Sjabbat of niet?

Volgens de misjna zijn tien dingen tijdens deze Twilight Zone geschapen:

  1. Opening van de aarde waar Korach en zijn aanhangers in verzwelgt werden
  2. Opening van de bron die het volk in de woestijn water gaf
  3. De sprekende mond van de ezelin van Bil'am
  4. De regenboog
  5. De manna
  6. De wonderbaarlijke staf van Mosje
  7. De sjamier (de worm die de stenen Tempelaltaar kon splijten)
  8. De letters op de stenen platen
  9. De manier waarom deze letters op de platen gegraveerd werden, inclusief de platen zelf
  10. Sjediem, het graf van Mosje en de ram van Avraham.

De sjediem, demonen, werden dus ook door Hasjem geschapen. Zij zijn daardoor realiteit en in andere opzichte ook weer niet. Ze werden namelijk wel en ook weer niet op Sjabbat geschapen, maar tijdens de Twilight Zone tussen de zesde en de zevende dag. Volgens Rasji nam Noach de sjediem ook mee in de ark. Dit betekent dat sjediem in dat opzichte dus wel weer realiteit zijn, want zij kunnen dus verdrinken.

We leren nu dus dat de Tora al redelijk snel sprak over occulte manifestaties. Rachel die sprekende afgodsbeelden voor haar vader Lavan bij zich verstopte om te voorkomen dat hij bij haar afwezigheid zijn afgoderij zou continueren. Pas na het geven van de Tora op Sinaj werd het duidelijk dat het volk absoluut zich niet met het occultisme in mochten laten. Ruim 40 mitswot van de 613 is daar aan gewijd. Een van de geboden van de zeven Noachidische wetten waar afgoderij verboden wordt voor alle niet Joden volstaat niet voor het Joodse volk.

Er zijn dus krachten en machten die de normale natuurwetten, het wetmatige, manipuleren. Hoe werkt dit? In de normale natuurwetten heeft Hasjem Zijn sporen dus uitgewist. Wonderen zijn acties die van het wetmatige, de normale natuurwetten, afwijken en G'ds aanwezigheid een klein beetje blootleggen. Dieren, bergen en zeeën, etc hebben geen benul van onderscheid tussen goed en kwaad en weten daarom wel van G'ds bestaan af (Jesjajahoe 35; Tehilliem 89, 96; 1 Kronieken 16; etc.) en zijn dus paranormaal. Normaliter hebben mensen die zesde zintuig niet, slechts op enkele na. Echter de profeten zijn mensen die wel een zesde zintuig hebben en G'ds Stem horen en met melachiem kunnen spreken. Tsaddikiem krijgen middels de Roeach hakodesj een zesde zintuig waardoor zij door de natuurlijke grenzen, de normale natuurwetten, kunnen doorbreken. Tsaddikiem kunnen met hun gaven omgaan omdat zij enkel en alleen G'ds wil willen doen. Zij zullen ook nooit openlijk over hun gaven spreken.

De Tora leert ons dat alles wat tamej, niet zuiver, is links gelaten moet worden. Tamej is een G'ddelijk fenomeen, want tamej is ontleend aan atoem, wat vergrendelen betekent. Wanneer iets moetar, toegestaan, is dan wordt je bekwaam in dat verhevene. Tamej betekent in feite dus "niet toegestaan zijn om verheven te worden". Normaliter zitten wij er niet mee, want iedereen blijft graag binnen die natuurmatige grenzen. Wij  blijven liever tussen onze eigen grenzen en de sjediem mogen deze niet betreden of visa versa. Echter is het volgens de traditie mogelijk de sjediem en andere geesten uit te nodigen om die grenzen van beide kanten te betreden. Dit doe je door jezelf aan hen over te geven door middel van occulte dansen, drugs, immorele seks, toverspreuken, etc. Zodra jij je overgegeven hebt aan dat bovennatuurlijke, zak je op het animalistische niveau waardoor je soms zaken kunt waarnemen wat dieren kunnen waarnemen. Het is een Jood absoluut niet toegestaan zelfs maar een halve stap in die richting te zetten. De Tora verbiedt het en niet omdat wij dan fenomenen kunnen waarnemen, maar omdat je handelingen hebt verricht om dit te bereiken dat Hasjem verboden heeft. Wij moeten ons bezig houden met de Tora, onszelf en onze omgeving gezond houden, in balans blijven middels de mitswot en Hasjem dienen binnen het raamwerk - de natuurlijke wetmatigheid - waar Hij Zijn sporen van Zijn bestaan gewist heeft. Wanneer wij uit onszelf uit dat raamwerk willen treden en ons inlaten met het occulte, is het mogelijk dat ons lichaam bewoond zal worden door andere identiteiten: diboek. Echter kan de diboek slechts gedeeltelijk van je lichaam in bezit nemen.

1   |   2      »      
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.