12 Niesan 5784 | 20 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De vijf eigendommen van G'd
Publicatiedatum: maandag 22 augustus 2022 Auteur: Opperrabbijn Evers | 449 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers »
Pirkee Awot, de Spreuken der Vaderen 6:10.
Vijf eigendommen heeft de Heilige, geloofd zij Hij, in Zijn wereld voor Zich bestemd, en wel: de Tora, hemel en aarde, Avraham, Jisra'eel en de Tempel.
Waaruit volgt dit voor de Tora? Doordat er geschreven is: 'De Eeuwige heeft mij verworven als begin van Zijn weg, vóór Zijn werken van oudsher [Spr. 8:22]. Waaruit volgt dit voor de hemel en aarde? Doordat er geschreven is: 'Zo zegt de Eeuwige: De hemel is Mijn troon en de aarde Mijn voetbank. Welk huis is het, dat u Mij bouwen wil, en welke zal Mijn rustplaats zijn?' [Jes. 66:10]. Ook is gezegd: 'Hoe talrijk zijn Uw werken, o Eeuwige! Alles heeft U met wijsheid vervaardigd, vervuld is de aarde van Uw gewrochten' [Ps. 104:24].
Waaruit volgt dit voor Avraham? Doordat er geschreven is: 'Gezegend is Avraham van de Allerhoogste G'd. Schepper van hemel en aarde' [Gen. 14:19]. Waaruit volgt dit voor Jisra'eel? Doordat er geschreven is: 'Terwijl Uw volk doortrekt, o Eeuwige! Terwijl doortrekt dit volk, dat U voor U verworven heeft' [Ex. 15:16]. Ook is gezegd: 'Tot de heiligen, die op aarde zijn, en de edelen, in wie al Mijn verlangen is' [Ps. 16:3].
Waaruit volgt dit voor de Tempel? Doordat er geschreven is: 'De zetel, die U zich tot woning gemaakt heeft, o Eeuwige! Het heiligdom dat Uw handen, o Eeuwige! gevestigd hebben [Ex. 15:17]. Ook is gezegd: Hij bracht hem naar Zijn heilig gebied, naar de berg, die Zijn rechterhand zich toegeëigend had [Ps. 78:54].

… Vijf eigendommen heeft de Heilige, geloofd zij Hij, in Zijn wereld voor Zich bestemd. Van het gehele universum, die G’ds wereld vormt en door Hem alleen bestuurd wordt, heeft G’d vijf dingen afgezonderd als Zijn speciale eigendommen omdat zij een belangrijke rol spelen in het vervullen van het doel van de schepping en het verheffen van G’ds soevereiniteit (Tiferet Jisra’eel, Seforno, S.R. Hirsch).

… De Tora. Tora is de allerbelangrijkste van deze vijf bezittingen van G’d in de wereld omdat dit de essentie van Zijn schepping is (Seforno, S.R. Hirsch). De Tora werd tweeduizend jaar voor de wereld geschapen en G’d verheugt zich elke dag weer met de Tora (Midrasj Sjemoe’eel).

… Hemel en aarde. Hemel en aarde werden geschapen als een prettige omgeving voor het vervullen van de Tora. De natuur verzet zich op geen enkele manier tegen het uitvoeren van de mitzvot (geboden). Hemel en aarde schenken alles wat nodig is aan diegenen die de Tora in acht nemen (Tiferet Jisra’eel).

… Avraham. De tekst had eigenlijk ‘Vier bezittingen’ moeten lezen omdat Avraham niet beschouwd kan worden als een bezit van G’d. Het vers dat geciteerd wordt om te bewijzen dat Avraham beschouwd wordt als bezitting, geldt niet omdat het woord `Bezitter’ op hemel en aarde slaat en niet op Avraham (Roe’ach Chajiem).

Avraham was de eerste die het heilige vuur van erkenning en bewustzijn van G’d deed ontbranden. Hij wandelde in Zijn wegen en trad naar buiten om het licht van G’d in de wereld van duisternis te verspreiden (Tiferet Jisra’eel).

… Jisra’eel. Het volk Israël is het enige volk ter wereld waarin de perfectie van G’ds schepping vervuld wordt (Seforno). Na de tijd van Avraham [dat ook Jitschak en Ja’akov omvat] was er een periode van duisternis in de wereld totdat zijn afstammelingen een volk werden en weer de verlichting van G’ds woord in de wereld brachten. De Joodse nesjomme stamt van een zeer hoge plaats in de hemel en vereist een rijkere, spirituele discipline dan de andere. Daarom heeft alleen het Joodse volk 613 voorschriften terwijl de oprechten onder de volkeren zich slechts aan zeven Noachidische geboden hoeven te houden.

Deze speciale en unieke kwaliteit van de Joodse nesjomme is herkenbaar in de gelaatstrekken die het Joodse volk kenmerken en die ervoor zorgen dat ze er anders uitzien dan de rest van de mensheid. Men kan deze uiterlijke eigenschappen niet toedichten aan hun oorsprong als oosters volk omdat Joden er ook onder de oosterse volkeren anders uitzien en als zodanig herkenbaar zijn. Bovendien hebben Joden gedurende duizenden jaren in elk deel van de wereld gewoond tussen zeer veel verschillende volkeren en toch hebben ze hun onderscheiden uiterlijke kenmerken behouden. Het belangrijkste bewijs is dat, ondanks assimilatie en zelfs gemengde huwelijken, de Joden hun Joodse uiterlijk behouden hebben. Het voor de hand liggende antwoord luidt dat ‘het gezicht de spiegel van de ziel is’. Zoals men ook op het gezicht weerspiegelingen van wijsheid, onkunde, bezorgdheid, woede, arrogantie, bescheidenheid, haat en liefde kan zien, zo kan men in een Joods gezicht de reflectie van een Joodse nesjomme vinden (Tiferet Jisra’eel).

… De Tempel. Het Beet hamikdasj is de enige plaats in de wereld die de vervulling vormt van de G’ddelijke wil en het doel van de wereld (Seforno). Als het Joodse volk zijn geloof behoudt, de Tora in acht neemt en de mitzvot vervult, zal G’ds aanwezigheid onder hen rusten (Tiferet Jisra’eel).

©Opperrabbijn Evers 2022

Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.