15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De dertien Geloofspunten van Maimonides
Publicatiedatum: zaterdag 19 november 2022 Auteur: Opperrabbijn Evers | 430 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers, Talmoed Tora, Mosjiach [Messias], Wetenschap, Lijden, De Vrije Wil, Dromen en profetie, Straf en Beloning »
deel III: hoe gaan wij om met lijden, sociaal onrecht, onze sterfelijkheid en onontkoombare natuurrampen?

De tiende en elfde geloofsprincipes van Maimonides
10. Ik geloof in volmaakt geloof, dat de Schepper elke daad van de mensen en al hun gedachten kent, zoals er geschreven staat: "Hij, die alle harten vormt, die let op al hun daden".
11. Ik geloof in volmaakt geloof, dat de Schepper goeds bewijst aan hen, die Zijn geboden in acht nemen en hen straft, die ze overtreden.

Een van de grote problemen na de schepping van de mensen is de vraag hoe wij omgaan met lijden, sociaal onrecht, onze sterfelijkheid en onontkoombare natuurrampen.

Verschillende invalshoeken
Vanuit religieus perspectief zou men het menselijk lijden op verschillende manieren kunnen benoemen. Het lijden kan als straf worden ervaren, het kan als beproeving worden aangemerkt maar lijden kan ook gezien worden als uiting van liefde voor de rechtvaardigen. Met liefdestuchtigingen wordt een overwegend goed mens voor zijn geringe overtredingen in deze wereld gelouterd om het Hiernamaals probleemloos te kunnen binnengaan.

Voor de meeste mensen blijft het lijden echter een zeer moeilijk, soms zelfs een vrijwel onoverkomelijk probleem.

’s Mensens sterfelijkheid en natuurrampen zijn onoplosbaar en wij buigen ons hoofd in deemoed. Deze catastrofes staan in schril contrast tot oorlog, sociale ongerechtigheid, vervolging en onderdrukking, die als problemen van menselijke oorsprong slechts aanleiding vormen tot actief ingrijpen.

Niet dat ieder onrecht op weg naar de menselijke volmaaktheid op te heffen is. Maar wij berusten ook niet in een tranendal in de hoop op een betere wereld. Voor problemen van sociale oorsprong moet actief een oplossing gevonden worden.

Rechtvaardiging van het menselijk handelen
De vraag naar de rechtvaardiging van G'ds wereldleiding wordt zo bij de meeste problemen teruggedrongen naar de vraag naar de rechtvaardiging van het menselijk handelen. Opperrabbijn A. Schuster van Amsterdam meende, dat de vraag "Waar was G'd in Auschwitz?" fout gesteld was. Deze moest luiden "Waar was de mens in Auschwitz?".

Zonde is de prijs van de vrijheid. Zouden mensen niet kunnen zondigen dan kon hij ook niets goeds doen. Hij zou verworden tot een robot en ethisch even onverschillig zijn als een dier dat door zijn instincten geregeerd wordt.

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]
Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.