17 Adar II 5784 | 26 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De dertien Geloofspunten van Maimonides
Publicatiedatum: zaterdag 19 november 2022 Auteur: Opperrabbijn Evers | 606 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers, Talmoed Tora, Mosjiach [Messias], Wetenschap, Lijden, De Vrije Wil, Dromen en profetie, Straf en Beloning »
deel VI: de Messiaanse verwachting

Avram legde de basis van het monotheisme. Wat is hierin de rol van de Messiaanse verwachting? Waarom is in het Jodendom de komst van de Masjiach een absolute must en een van de basale geloofsinhouden?

De twaalfde geloofsprincipe van Maimonides luidt:
12. Ik geloof in volmaakt geloof in de komst van de Messias; en ook wanneer Hij lang op zich laat wachten, verwacht ik niettemin iedere dag, dat Hij zal komen.

De Messiaanse verwachting
In het twaalfde geloofsartikel bespreekt Maimonides de komst van de Messias: "Ook wanneer Hij lang op zich laat wachten, hoop ik niettemin iedere dag op zijn komst". Ons Messianisme is geen cultuuroptimisme. De humanisering van de maatschappij kan een voorbode van betere tijden zijn maar hoeft niet geleidelijk of automatisch tot een wereldwijde Messiaanse gelukzaligheid leiden.

De geschiedenis heeft deze verwachting overigens gelogenstraft. Na de emancipatie en een vorm van gelijkberechtiging heerste er euforie onder de joden omdat zij meenden dat zij opgenomen zouden worden in de maatschappij, hetgeen uiteindelijk niet gebeurde.

De Messiaanse verlossing verloopt in stadia. We kennen de Masji’ach Ben-Joseef, die uiteindelijk het onderspit delft en de Masji’ach Ben-David, die zal triomferen. Het beslissende criterium blijft voor Maimonides `succes': hij, die erin slaagt de Messiaanse verwachtingen te realiseren, is de ware Masji’ach.

Principieel geloofspunt
De Messiaanse verwachting is een principieel geloofspunt omdat het onvoorstelbaar is dat een perfecte G'd een niet-perfecte wereld heeft geschapen. G'd deed dit opzettelijk om de mens Zijn partner in de vervolmaking van de schepping te maken. Eens moet die vervolmaking echter wél gestalte krijgen.

Het zevende millennium: Messiaanse tijden
Volgens het joodse geloof kan de Messiaanse verlossing ogenblikkelijk gebeuren, maar het kan ook lang op zich laten wachten. In ieder geval staat er in de Talmoed dat de huidige wereld niet langer dan zesduizend jaar zal duren. Uiteraard kan de Messias eerder komen. Maimonides zelf stelt dat het verboden is om rekensommen te maken. Niettemin mogen we onze ogen niet sluiten voor de gegevens uit de Talmoed. En daarin staat dat in het zevende millennium Messiaanse tijden zullen aanbreken.

Israël zonder angst onder de volken
Theologisch is het natuurlijk de vraag hoe wij ons het rijk van de Messias voor moeten stellen. Maimonides is geen utopist en neigt in zijn codex naar een meer restauratieve opvatting: 'Denk niet dat in de tijd van de Messias iets in de huidige wereldorde zal veranderen of dat er iets nieuws ontstaat'. De wereld blijft zoals ze was en het profetenwoord van Jesaja (11:6), dat de wolf bij het lammetje, de panter bij het bokje ligt, is slechts een parabel, waarin geschilderd wordt hoe Israël zonder angst onder de volken zal wonen.

Uiteindelijk staat ons echter een universeel vredesrijk van liefde en gerechtigheid voor ogen. Oorlogen bestaan niet meer. G'ds woord zal vanuit Zion de hele wereld bestrijken. Alle volkeren zullen in harmonie en eenheid aan de goddelijke verwachtingen voldoen. Het criterium voor Maimonides blijft 'succes': hij, die erin slaagt de mensheid ten goede te keren, is de Messias.
[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [7]
Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.