22 Ijar 5779 | 27 mei 2019
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Een Chassidische visie: Sjevirat Hakeliem: Het breken van de schalen
Publicatiedatum: zondag 13 mei 2007 Auteur: Devorah mmv Baruch, Joel von Schükkmann en David Mendelsohn | 5.077 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Kabbalah, Joël Nesanel Schukkmann, Redactie »

In het paragraaf over de Tsimtsoem hebben we geleerd dat wij leven in de wereld van Assijja, de wereld van het maken leven. Ook beschreven wij dat na de eerste Tsimtsoem de Kav in de gemaakte ruimte gestraald werd om in deze leegte de werelden te creëren.  Wij beschreven de formatie van de vier werelden van Atsiloet, Ber'ia, Jetsiràh en Assijja. Nochtans werd de manifestatie van Atsiloet voorafgegaan door een ander stadium. Dat stadium wordt de Wereld van Chaos (Tohoe) genoemd. De verwezenlijking van Kelipah stamt van de Wereld van Tohoe af.

De volgende voorstelling is op de leerstellingen van de Arizal gebaseerd en heet de Sjevirat Hakeliem - " Het breken van de schalen ". De Midrasj verklaart - wat wij ook al eerder meldden - dat voor de voormalige schepping van deze wereld, 974 andere geestelijke werelden door G-d werden gecreëerd en vernietigd.

De eerste wereld kunnen wij terugvinden in Bereesjiet/Gen. 1:2:וָבֹהוּ  וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ

De aarde is woestheid en warboel geweest,. Dit is de Wereld van de Chaos, de Wereld van de Tohoe.  Na de Tsimtsoem verscheen de Sefiroth en zij werden oorspronkelijk in de Wereld van Tohoe individueel geschaard. Zij kenden - zoals wij in de leer van de Tsimtsoem leerden - geen interactieve verhouding met elkaar. Chesed was Chesed zonder enig relatie met Gevoerah, enz.

Het Licht dat de zwakke vaten van de Wereld van Chaos binnenging was "zeer intense geconcentreerd" heette de ‘Orit Meroebiem die de zwakke vaten, de Keliem Moeatiem, overstroomde. Dit is het resultaat van het breken van de schalen of de vaten. Het is misschien te vergelijken met een miljoen volt die je door een 60 watt gloeilamp heen laat lopen.

Er was een geweldig voordeel van de Wereld van Chaos, dat voorheen briljant was dat gevuld was met intense Lichten. Het grote nadeel van dat iedere Sefirah zelfzuchtig was en wilde alle Lichten voor zichzelf. Iedere Sefirah was niet in staat met de anderen te delen of te coëxisteren. De bron van onafhankelijkheid en ego stamt daarom ook af van de Wereld van Tohoe, chaos. Zo'n een wereld zou niet kunnen bestaan, dus werd deze vernietigd en een veel betere wereld, de Wereld van de Tikkoen, Wereld van de Correctie, werd gemaakt. In de Wereld van de Tikkoen werd iedere Sefirah - zoals we eerder aangaven - met elkaar verbonden. Chesed kreeg interactie met Gevoerah en Gevoerah met Chesed, enz. Deze interactie verbond de brede vaten met de kleinere intense Lichten (vaten, schalen), de ‘Orot Moeatiem, waardoor er een wereld ontstond dat ook echt kon bestaan.

Het zou moeten opgemerkt worden dat het verbrijzelen van de vaten, schalen of lichten geen toevallige fout in het G-ddelijke Plan was. In tegendeel: dit proces stond voor de verwezenlijking van kwaad toe, zódat de mens voorzien werd van zowel vrije keus als de uitdaging om een Dirah betachtoniem, een woonplaats voor Goddelijk in deze wereld (nogmaals: denk aan de Misjkan en de twee Beejt hamikdasj), te creëren. Daarnaast werden de oorspronkelijke Lichten van de Wereld van Tohoe in de Kelipah verborgen. Wanneer een persoon Kelipat Nogah of zelfs de drie onzuivere Kelipot door vernietiging of tesjoeva transformeert, laat hij die Lichten vrij. In ieder voorwerp zijn er vonken van heiligheid die worden vrijgegeven wanneer dat voorwerp voor het belang van Hemel is gebruikt. Daarom is het mogelijk dat sommige vonken honderden of zelfs duizenden jaren op iemand wacht om hen vrij te geven. Deze taak heet biroer nitzoztot, het zuiveren van de Vonken.

Een voorbeeld van het zuiveren is het eten van voedsel. Lichaam en ziel worden door voedsel bij elkaar gehouden. Ieder kosjer voedsel bevat heilige vonken die vrij gegeven worden wanneer het eten voor belang van de Hemel wordt geconsumeerd. Deze manier van eten is gezond voor het studeren van de Tora en het houden van mitswot. De ziel, dat ontleent is van de Wereld van de Tikkoen, wordt gevoed door deze vonk, die op zijn beurt ontleend is van de Wereld van de Tohoe. De mens is vertrouwd met dat voedsel, omdat zijn ziel gevoed wordt door het licht van de heilige vonken - die voorkwamen uit de wereld van de Tohoe - dat in het eten verborgen ligt. Het lichaam dat voedsel tot zich neemt dat niet omwille van de Hemel wordt gegeten, blijft in de staat van Kelipat Nogah totdat het lichaam de energie verbruikt dat uit het voedsel van Toralernen of andere G-ddelijke daden najaagt. Door niet kosjer voedsel blijft het lichaam in Kelipah totdat het persoon terugkeert naar heilig gedrag dat vervolgens een terugwerkende werking heeft óf dat G-d Zelf interventie pleegt door Zelf de vonken op te heffen.

De ultieme zuivering van de wereld zal pas in de Dagen van de Masjiach plaatsvinden. Daarna zal de wederopstanding van de doden plaats vinden waarin G-d de onreine geest van de wereld zal verwijderen. In die tijd zal al Kelipot verwijderd worden en de G-ddelijke dienst zal plaatsvinden in de wereld van de Kedoesjah. De Sjabbes verwijst naar deze dagen. Volgens Joodse wet kan men slechts dát eten die vóór Sjabbat wordt bereid, en is het verboden voedsel dat de rustdag voorbereiden. De tijd van Masjiach is dus vergelijkbaar met Sjabbes en leven wij nu in de "weekdag." Nu is de tijd dat wij ons voor de ultieme Sjabbat zouden moeten klaarmaken, zodat het werk van "vandaag" - het bouwen van een woning voor G-d in deze wereld- een genot voor "morgen" zal worden.

Pagina index:
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2019 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.