12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Korte Samenvatting voorschriften Poeriem
Publicatiedatum: maandag 06 maart 2023 Auteur: opperrabbijn Evers | 1.199 keer gelezen
Halacha, Opperrabbijn R. Evers, Poeriem »
De vier mitsvot van Poeriem zijn:

1. Het lezen uit de Megilla,
2. Een feestelijke Poeriem-maaltijd,
3. Het sturen van geschenken (misjloach manot of sjlagmones) aan vrienden en kennissen,
4. en het geven van geschenken aan de armen (matanot la’evjoniem).

 1. Op de Sjabbat vóór Poeriem (4 maart 2023) wordt in sjoel parsjat Zachor gelezen. Hierin wordt het Joodse volk opgeroepen om niet te vergeten wat Amalek ons heeft aangedaan (Devariem 25:17-19). Haman was een afstammeling van Amalek. Ook vrouwen gaan naar sjoel om parsjat Zachor te horen.
 2. Op 13 Adar, de dag voor Poeriem , wordt de Vastendag van Ester gehouden. 
 3. Het is de gewoonte om op de Vastendag van Ester een halve sjekel tsedaka te geven in sjoel bij mincha (middaggebed). Het bedrag dat tegenwoordig gegeven wordt is een halve munt van de plaatselijke munteenheid. In Nederland geeft men dus een halve euro, in de Verenigde Staten een halve dollar, in Israël een halve sjekel etc.
 4. Zowel mannen als vrouwen lezen ’s avonds, ingaande Poeriem, de Megilla en herhalen dit overdag. De Megilla wordt 's avonds na nacht en 's ochtends opnieuw gelezen.
 5. Het is een goede gewoonte om kinderen mee te nemen naar sjoel om daar samen naar de Megilla te luisteren.
 6. Om de mitsva te vervullen luistert men woord voor woord naar de hele Megilla van iemand die het voorleest uit een kosjere Megilla. Men spreekt niet tijdens het lezen uit de Megilla. Om de mitsva te vervullen, luistert men zo aandachtig dat men de hele Megilla woord voor woord hoort van degene die voorleest uit een kosjere Megilla. Er wordt niet gesproken tijdens het lezen van de Megilla, omdat daarmee het vervullen van de mitsva wordt onderbroken en dus niet gerealiseerd kan worden.
 7. Iemand die het Hebreeuws niet begrijpt, heeft de mitsva vervuld als hij de Megilla in het Hebreeuws hoort voorlezen.
 8. Degene die de Megilla voorleest, heeft de intentie om de toehoorders de mitsva te laten vervullen. Degene die luistert, heeft de intentie de mitsva te vervullen door te luisteren naar de voorlezer.
 9. De namen van de tien zonen van Haman worden vanaf de voorafgaande woorden “vijfhonderd mannen” tot en met het daaropvolgende woord “tien”, eerst door de gemeente en daarna door de voorlezer in één adem gelezen.
 10. Het is de gewoonte om bij het noemen van de naam Haman lawaai te maken, in overeenstemming met de pasoek: “Je zult de herinnering aan Amalek uitwissen” (Devariem 25:19). De voorlezer wacht tot het weer helemaal stil is voordat hij verder leest, zodat niemand een woord mist.
 11. De Megilla is ook kosjer wanneer er klinkers en/of zangtekens bijgeschreven zijn. Wanneer er geen kosjere Megilla aanwezig is leest men, zonder beracha, uit een TeNaCh. De voorlezer zegt in sjoel de berachot van de Megilla voor iedereen. Iedereen antwoordt met Ameen.
 12. Op Poeriem wordt in de Sjemonee Esree en in het bensjen “Al haNissiem” ingevoegd. Wanneer dit wordt vergeten, hoeft het gebed niet te worden herhaald.
 13. Op Poerim-ochtend wordt er in sjoel gelaajnd (Sjemot 17, 8-16). Dit is de enige keer in het jaar dat er minder dan tien pesoekiem gelaajnd worden.
 14. Men geeft op Poeriem minimaal twee arme mensen een geschenk. Dit heet matanot la’evjoniem. Men kan ieder soort geschenk geven, zoals geld of voedsel. Behalve de matanot la’evjoniem, geeft men ook aan tenminste één persoon een “misjlo’ach manot” (“sjlagmones”). De sjlagmones bestaan uit minstens twee etenswaren die direct gegeten of gedronken kunnen worden. De meeste mensen hebben de gewoonte pakketjes te maken en deze bij buren, vrienden en familie te bezorgen (Men stuurt geen sjlagmones aan iemand binnen de twaalf maanden na het overlijden van diens vader of moeder of binnen 30 dagen na het overlijden van overige familieleden. De treurende zelf stuurt – zelfs gedurende de sjivve - wel sjlagmones en matanot la’evjoniem, zij het dat diegene dit zo eenvoudig mogelijk zal houden).
 15. Het is een mitsva om op Poeriem overdag een feestelijke maaltijd te serveren, liefst met brood, vlees en wijn.
 16. Op Poeriem geldt geen werkverbod. Toch is het beter is om niet te werken.
 17. Men draagt op Poeriem Sjabbatkleding.
 18. Veel mensen hebben de gewoonte verkleed te gaan op Poeriem. Alleen kleine kinderen is het toegestaan kleding van het andere geslacht aan te doen.
 19. In steden die al sinds de tijd van Jehosjoe’a ommuurd zijn wordt Poeriem op 15 Adar gevierd. Dit is ter herinnering aan de Joden in Sjoesjan, die ook op 14 Adar vochten en pas op 15 Adar feest konden vieren. In Jeruzalem wordt daarom op 15 Adar Sjoesjan Poeriem gevierd.
©Opperrabbijn Evers 2023


Copyright © 2023 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.