17 Niesan 5784 | 25 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Sjawoe’ot persoonlijk geloof
Publicatiedatum: maandag 22 mei 2023 Auteur: Opperrabbijn Evers | 931 keer gelezen
Sjavoe'ot, Opperrabbijn R. Evers »
Matan Tora: 3335 jaar geleden

  Geloof is heel persoonlijk. Soms voelt het als van Boven opgelegd, het heilige moeten. Geloof kan je – minimalistisch - ook omschrijven als `IETSISME’, wat voor deze mens belangrijk is. Geloof behelst niet automatisch een hele geloofsleer.

Profeten, vroeger en tegenwoordig
De meeste mensen zijn tegenwoordig – helaas - niet meer zo duidelijk herkenbaar religieus. Vroeger werd het geloof verspreid door de profeten. Dit waren zeer heilige mensen, die hun hele leven aan G’d wijdden.
Profeten leden een niet gemiddeld burgerbestaan. Door hun sterk afwijkende meningen zou men ze tegenwoordig best wel eens buiten de maatschappij plaatsen.
Boven-normaal kan een afwijking zijn, maar is mogelijk heel creatief voor de ontwikkeling van de mensheid. In hun onconventionele gedrag en praten kunnen profeten of mensen van G’d heel wijs en creatief zijn, zeer bijzondere dingen brengen. Ze waren bovendien uitermate maatschappijkritisch. Het ging ook toen veel over migratie maar wat minder over klimaat en stikstofbeleid. Hadden ze nu geleefd, dan hadden ze ook deze problematiek kundig en voortvarend aangepakt. Zonder angst voor de autoriteiten. Dat was de kracht van de oude profeten en ook de reden waarom ze door de regerende macht altijd gevreesd werden.

Wat maakt ons Jodendom Joods?
Jodendom is nogal:
1. Universeel. Jodendom kent veel universele ideeën met visies op mens en maatschappij.
2. Duidelijk. Natuurlijk is het Jodendom gekleurd door een bepaalde levensopvatting en heeft het voorkeur voor een bepaalde lifestyle en levensritme.
3. Holistisch: de vele geboden zijn de kern en essentie van de mens, de fauna, de flora en volk.
4. Dialectisch: Maar Jodendom blijft dialectisch met alle mogelijke visies. Jodendom is `altijd in discussie zijn’, een religie van het Woord `G’d zei en het was er`. G’d laat zich als het ware door de mens overtuigen, en wil dat ook zo, zoals de Tora letterlijk stelt.
5. Breed: het omvat goed en kwaad als eenheid. Er gebeuren in G’ds wereld vreselijke dingen, iedereen heeft daar moeite mee; ook G’d lijdt mee in de tragiek van de mensheid. De loop van de natuur kan tragisch zijn.
G’d is verborgen
G’d is onzichtbaar oftewel verborgen. De (religieuze) mens is doorlopend op zoek naar G’d, het G’ddelijke in de wereld. Er bestaat geen geloofszékerheid.
G’dsgeloof is hechting aan het Opperwezen dat boven onszelf uitstijgt, die krachten bezit, die wij niet kennen en niet kunnen beïnvloeden. Geloof is een intuïtieve zaak.

Samen met de gemeenschap
Het Joodse volk heeft grote creativiteit opgebracht. Wij zijn snel in onze ontwikkeling. Het Jodendom geeft groepsverbondenheid en onderlinge solidariteit. De Joodse herrijzenis is een G’dswonder. Vandaag vieren wij de hereniging van Jeruzalem, het is Jom Jeroesjalajiem, Jeruzalem-dag. Peter Malcontent herinnert in ‘de Kanttekening’ aan de 75e verjaardag van Israël: tussen godswonder en ‘historische vergissing’. Hij meent, dat er niets te vieren valt: ‘Als het huidige regime de democratische rechtsstaat de nek weet om te draaien, wordt het voor Europa lastig om pro-Israël te blijven’. Laat Malcontent zich geen zorgen maken over de zorgen van Europa. In het hele Midden-Oosten heeft er nog nooit een democratische staat bestaan. Ik kan me niet herinneren, dat Europa daar ooit vreselijk veel moeite mee had. Ze hebben met z’n allen altijd grote zakengedaan met het Midden-Oosten. En hebben bijna altijd vlijtig meegestemd in de V.N. met resoluties van onze buurlanden tegen Israël. Dat deed ook de Ukraine. Tot die Israëlische hulp nodig hadden. Over historische vergissingen gesproken…
Copyright © 2023 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.