15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De aanval op Israel en Psalm 27
Publicatiedatum: woensdag 11 oktober 2023 Auteur: opperrabbijn Evers | 2.656 keer gelezen
Maatschappij, Oorlogsvoering, Tehilliem/Psalmen »
Wij hebben overal ter wereld gedurende 40 dagen, van 1 Eloel (18 augustus ’23) tot 7 oktober (22 Tisjrie 5784) psalm 27 gezegd. Ik krijg er kippenvel van maar er staat in deze Psalm van koning David veel over de huidige oorlog.

We stopten met het reciteren van deze Psalm met Simchat Tora, de Vreugde der Wet, toen de grote slachting hier in Israël helaas begon. Psalm 27 heeft 14 verzen, die ik zal proberen te actualiseren.

1Een psalm van David. HaSjeem (G’d) is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? HaSjeem is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

‘Mijn licht is G’d’ slaat op Rosj Hasjana, joods nieuwjaar (dit jaar 16 & 17 september), zegt onze traditie, omdat G’d ons aanzet om tesjoewa te doen en tot inkeer te komen. Mijn heil slaat op Jom Kippoer, de grote Verzoendag (dit jaar 25 september) omdat we toen geholpen werden onze zonden te laten vergeven. Na deze ‘Hoge Feestdagen’ hopen wij met een schone lei te mogen doorstarten.

2Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden (letterlijk: om mijn vlees te eten) – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen.

Kwaaddoeners is in het Hebreeuws: meRe’iem. Re’iem is de woestijnstad, die door Hamas dodelijk geattaqueerd werd. We werden beestachtig afgeslacht, letterlijk levend verslonden. Ik ben totaal gechoqueerd van deze beestachtige overval op Israël. De Hamas terroristen hebben maar een doel voor ogen, waarmee ze ook onbeschaamd in de media dreigen: “Wij zullen alle Joden vermoorden”. Deze uitspraken kennen we nog uit de Naziperiode, nog niet zo lang geleden in Europa.

Gelukkig zijn ze na een paar dagen verdreven en onschadelijk gemaakt. Maar de shock, die zij hebben veroorzaakt, zal nog heel lang naklinken. Ik sprak net een man uit het grensplaatsje Sederot, die meer dan 2 dagen lang in een volledig verduisterde eigen woning met zijn vrouw, acht kinderen en twee gasten muisstil ondergedoken zat om aan de furie van Hamas te ontkomen.

3Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.

Hier wordt al gesproken over oorlog. Dat was het inderdaad en dat is het nog steeds. Ook al komt er een wapenstilstand, deze oorlog houdt nooit op. Gezien de haat en het geloof, dat hier op de achtergrond meespeelt, heb ik weinig fiducie in de tijdelijke vrede. Een wapenstilstand was tot op heden alleen maar een springplank voor nog veel erger geweld. Maar ondanks alles moeten we blijven hopen en vertrouwen. In de moeilijkste tijden bleven we altijd positief en hoopvol, hebben we gebeden en op G’d vertrouwd.

4Eén ding heb ik van HaSjeem verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van HaSjeem, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van HaSjeem te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

Ondanks alles moeten we ons blijven concentreren op het lernen van Tora en het gebed, de tefilla. Onze raison d’etre is G’ds Tora en verbondheid met HaSjeem. Als we die verlaten, zijn we onze identiteit kwijt. En dat laatste kunnen we ons nooit veroorloven.

5Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.

Dit slaat volgens onze traditie op de loofhut, de soeka, waarin wij afgelopen week, vlak voor de huidige oorlog, gewoond hebben om ons wonderlijke volksbestaan in de woestijn te vieren. We herinnerden hoe we na de Uittocht uit Egypte – nu 3336 jaar geleden – van een slavenvolk tot volk van het Boek werden ‘gebombardeerd’. Noblesse oblige, het is onze plicht om als goede luisteraar te leven volgens de voorschriften van de Tora. Schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil is helaas harde realiteit geworden.

6Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor HaSjeem.

Gelukkig begon het tij na enkele wanhopige en angstige dagen te keren. Midden is het heetst van de strijd blijven wij zingen en offers brengen.

7Hoor, HaSjeem, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.

Wij baden tot G’d en werden gered.

8Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HaSjeem,

9verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil.

We hebben intens gebeden en werden uiteindelijk verhoord.

10Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar HaSjeem zal mij aannemen.

We leken er helemaal alleen voor te staan gedurende de eerste dagen maar gelukkig hebben verschillende landen hun onvoorwaardelijke steun toegezegd en gegeven.

11 HaSjeem, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers.

12Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld.

Mensen, die briesen van geweld is in het Bijbels Hebreeuws ‘blazers van Hamas’. Geen toeval, lijkt mij. Hamas heeft gezworen alle joden af te slachten. Ze briesen dit geweld in de media en verspreiden al vele decennia lang leugens over ons volk en Israël. De valse getuigen zijn wellicht ook die media, die – al dan niet met opzet – de roddel, achterklap, geschiedvervalsing en onwaarheden van Hamas afdrukken of propageren. Ik citeer een bericht van Likoed Nederland van 10 oktober j.l., die enkele leugens op een rijtje zet: “In het Algemeen Dagblad en acht regionale dagbladen stond gisteren een artikel met verscheidene forse onjuistheden over Hamas en de Gazastrook.
Zo werd vermeld dat: “Deze blokkades hebben geleid tot tekorten aan (levensreddende) medicijnen, voedsel, elektriciteit en schoon drinkwater.”

Dit is onjuist: de lijst van verboden goederen van Israël betreft uitsluitend wapens, explosieven en chemicaliën waarmee explosieven gemaakt kunnen worden. Het gaat slechts om ruim dertig met name genoemde goederen.
Deze lijst is gebaseerd op het internationale ‘Arrangement van Wassenaar over exportcontroles voor wapens en goederen voor dubbel gebruik’ uit 2008. De tekorten aan medicijnen en brandstof waren nota bene een gevolg van de onderlinge machtsstrijd tussen de twee Palestijnse regeringen. Zie de berichtgeving van de NOS daarover.

De dagbladen: “Door de grensblokkades zijn ruim 2,2 miljoen Palestijnen geïsoleerd van de rest van de wereld.”
Alleen Israël wordt hierbij genoemd. De internationale afspraken zijn echter dat Egypte in eerste instantie verantwoordelijk is voor het personenverkeer in en uit de Gazastrook.

De dagbladen: “Hamas weigert het bestaansrecht van Israël te erkennen en had lange tijd als officiële doelstelling de totale vernietiging van de staat. Dat stelden ze in 2017 bij naar een onafhankelijk Palestina met de grenzen van vóór 1967 en Jeruzalem als hoofdstad.”

Dit is onjuist, ook het betreffende document van Hamas in 2017 stelt:

“Hamas weigert elk alternatief anders dan de volledige, complete bevrijding van Palestina, van de rivier tot de zee.”

Deze verkeerde voorstellingen van zaken worden gehanteerd als verklaringen van de barbaarse aanval op Israëlische burgers. In de kop van het artikel wordt geciteerd “Aanval Hamas is volstrekt legitiem”.
Echter, de gegeven redenen zijn allemaal onwaar.

Overigens ontbreekt opvallend het moslimfundamentalisme als drijfveer van Hamas voor de oorlogen en terreur. Terwijl de ideologie van Hamas hetzelfde als die van Islamitische Staat. Beiden willen een Kalifaat vestigen op al het gebied dat ooit islamitisch was – dus niet alleen Israël, maar ook Spanje, Griekenland enz. De gepleegde gruweldaden zijn ook identiek aan Islamitische Staat.

De betreffende dagbladen zijn: Algemeen Dagblad, BN De Stem, Brabants Dagblad, De Gelderlander, De Stentor, Eindhovens Dagblad, Het Parool, PZC, Tubantia. Wij roepen deze dagbladen op om deze onjuistheden direct en goed zichtbaar te rectificeren. Einde citaat (met dank).

13Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van HaSjeem zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan.

14 Wacht op HaSjeem, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op HaSjeem.

Wij blijven vertrouwen op G’d. Wij hebben de afgelopen 3336 jaar alle vijanden overleefd, van Nebukadnetsar tot Hitler en velen daarna (de Moefti van Jeruzalem, Nasser, Hoessein en vele, vele anderen). De strijd die nu gevoerd wordt heet het laatste ‘Galoet’ (exil, ballingschap) en voert onvermijdelijk tot de komst van de Masjiach wanneer iedereen weer op de Tempelberg mag bidden tot HaSjeem.

Veel sterkte voor ons allemaal!

Opperrabbijn R EversCopyright © 2023 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.