14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Pesach: begin van inbreuk op onze privacy
Publicatiedatum: donderdag 18 april 2024 Auteur: Opperrabbijn Evers | 681 keer gelezen
Pesach, Opperrabbijn R. Evers »
Velen vragen zich af waarom het Jodendom zich met ons bemoeit tot in de meest privacygevoelige aangelegenheden, zoals de keuken en onze slaapkamer.

Dit heeft te maken met de hele bedoeling van het Jodendom: om alle aspecten van ons gewone bestaan op een hoger plan van gewijdheid en zuiverheid te krijgen. Dit `alles doordringende’ Joodse staat reeds vast aan de wieg van het Jodendom, nog in Egypte.

Zelfs onze tijdsrekening en kalender moet anders dan de omgeving. We hanteren doorlopend een dubbele agenda: de Joodse loeach met aan de ene kant de Joodse en aan de andere kant de westerse tijdberekening. Want ook hierin uit zich onze identiteit.

Afscheid nemen van het meest aardse voedsel, het brood en verwijdering van de nationale afgod moest ook een spirituele vernieuwing teweegbrengen. En inderdaad vinden we in Tenach, dat massale, historische vernieuwingen nogal eens samen vielen met Pesach.

In de tijd van Jehosjoea hield het Joodse volk voor het eerst in de geschiedenis Pesach in Israël. Zij gingen toen over van Manna op aards graan. Het beschermde, bovennatuurlijke bestaan in de woestijn werd verruild voor een aards boerenbestaan in het Heilige Land. Deze overgang naar een nieuwe status vond plaats rond Pesach omdat Pesach vernieuwing faciliteert (Jehosjoea 5).

In Kronieken II:30 wordt de Tempel – na een rampzalige periode – door de rechtvaardige koning Chizkijahoe gereinigd. Koning Chizkijahoe ziet dit als een nieuw verbond met Hasjeem. Hij nodigt alle inwoners van het Joodse land uit om naar de Tempel in Jeruzalem te komen om het Pesach te vieren.

In Kronieken II:34: 30-32 staat hoe koning Josjijahoe een sefer Tora vindt en het hele volk verzamelt om het verbond met Hasjeem opnieuw te versterken: ”Met alle inwoners van Jehoeda en Jeruzalem, de kohaniem (priesters) en de levi’iem (levieten), iedereen, van hoog tot laag, ging hij naar de Tempel van Hasjeem en las hun alle woorden voor van het Boek van het verbond, dat gevonden was in de Tempel. Hij bekrachtigde het verbond tegenover Hasjeem. Hij zwoer dat hij Hasjeem geheel volgen zou en zich volledig aan G’ds geboden, opdrachten en voorschriften zou houden om op die manier het verbond dat in dit Boek was opgeschreven met heel zijn hart en heel zijn ziel zou naleven”. In Kronieken II:35:1 staat dan direct daarna: “Josjija vierde in Jeruzalem Pesach ter ere van Hasjeem (G’d).

Op de veertiende dag van de eerste maand werden de dieren voor het Pesach-offer geslacht. Hij liet de priesters komen om hun taken uit te voeren... 35:18:Sinds de dagen van de profeet Sjemoe’eel (Samuel) was Pesach in Israël niet meer op deze manier gevierd. Geen van de koningen van Israël had Pesach gevierd, zoals Josjia nu deed met de kohaniem en de levieten en alle mensen die uit Jehoeda en Israël waren gekomen en de inwoners van Jeruzalem”.

Juist Pesach is de tijd van de bevrijding en vernieuwing waarin krachten vrijkomen waardoor nieuwe winden gaan waaien. Dit is de kracht van Pesach en Seideravond die wij elk jaar opnieuw vieren.

Copyright © 2024 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.