14 Adar II 5784 | 23 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Kabbalah en Alef-Bet (Joodse Alfabet)
Publicatiedatum: donderdag 25 mei 2006 Auteur: Rabbi Aaron L. Raskin | vertaald en toegelicht door Devorah | 7.807 keer gelezen
Kabbalah, Redactie »

Toen ik bij Rabbi Jismaël leerde, vroeg hij mij: "mijn zoon, wat is jouw beroep?" Ik antwoordde hem: Ik ben *sofeer" Daarop zei hij tegen mij: "mijn zoon, wees heel voorzichtig met jouw werk, want jouw werk is van de Hemel. Wanneer jij per ongeluk maar 1 letter te veel schrijft of 1 letter vergeet, dan zou het resultaat kunnen zijn dat je de hele wereld vernietigt
 BT Erowien 13a

*sofeer= schrijver

In de Sefer hajetsirah hebben wij geleerd dat de wereld geschapen is uit het Hebreeuwse alfabet: Alef-Bet. Ook de Hemel is daaruit ontstaan. Zoals een timmerman gereedschap gebruikt voor het bouwen van een huis, zo gebruikt G'd de 22 letters om de Hemel en aarde in stand te laten komen en te houden. De 22 letters zijn metaforische spijkers, nagels, hout, steen, cement van de Hemel en de aarde, maar ook van onze spiritueel bestaan.

Buiten dialecten om bestaan er 3000 talen en ruim 66000 verschillende letters waarmee men zich uitdrukt. Er bestaat maar 1 van de 3000 talen en 22 van de ruim 66000 verschillende letters die G'ddelijk zijn. Volgens de Sefer hajetsirah zijn deze letters door G'd alleen geformeerd en vorm gegeven en dat is de taal dat wij lasjon hakodesj, de heilige taal mogen noemen: het Bijbels Hebreeuws.

Door de genialiteit hoe zij in elkaar steken, door hun veelzijdigheid, bestaan de Hebreeuwse letters uit:

 1. ontwerp. Iedere letter is ontworpen
 2. gematria. Iedere letter heeft een getalswaarde: Alef=1, Bet=2, Gimmel=3, etc.
 3. betekenis. Iedere letter heeft zijn eigen betekenis.
 4. nekudos. De klinkers als hulp, ondersteuning bij de uitspraak
 5. kronen. Sommige letters, zoals bijvoorbeeld de Alef, hebben een kroon
 6. cantillatie. Ieder woord in de Tora heeft een muzieknoot. Volgens de traditie (Nedariem 37a) gaf G'd aan Mosje naast de geschreven Tora een bijlage die muzikale noties bevatten, de muzikale interpretatie van iedere notitie verschilt binnen de diversiteit van de Joodse gemeenschappen, maar de notities zelf zijn universeel goed gekeurd.

Wanneer de stammen van diverse woorden overeenkomen, komen de woorden ook met elkaar overeen. M.a.w. ze hebben een verband onder elkaar. In de Kabbalah zegt men wanneer dezelfde stamletters zichzelf in verschillende woorden uitdrukken, behouden zij dezelfde energie van hun getalswaarde. Een voorbeeld:

Vernauwen = hatsar הצר
Verzoenen = ratsah  רצה
Licht, helderheid = tsahar צהר

Wanneer wij verdrukt worden en ons verzoenen met de Tora, zal er helderheid komen, want een gebod is een lamp en een licht is een onderrichting [Tora]- en weg ten leven Ps. 119:105. Zie ook Bereesjiet/Gen. 1:4; 14:6. Israël ben Eliëzer, ook wel bekent als de Baäl Sjem Tov (vanaf nu noemen we hem BeSjT) zei: wanneer iemand hatsar ondergaat en hij grijpt naar de Tora en bidt met ratsah, is men van binnen tsahar met het G'ddelijke licht dat hem helpt zijn problemen in zegen om te zetten'.
Omdat iedere Hebreeuwse letter licht, inzicht en duidelijkheid uitstraalt, wordt de letter אות (‘ot) genoemd. ‘Ot staat in verband met אתא בוקר; de ochtend zal naderen.

Naast het licht in de Hebreeuwse letters die op de Torarollen zijn gedrukt, is er ook een wezenlijke licht in iedere hebreeuwse letters dat op papier wordt geschreven. Dit zijn de Letters der Schepping. Want Misjna Pirke Awot 5:1 zegt immers: door 10 woorden werd de wereld geschapen.

 1. Bereesjiet/Gen. 1:3
 2. Bereesjiet 1:6
 3. Bereesjiet 1:9
 4. Bereesjiet 1:11
 5. Bereesjiet 1:14
 6. Bereesjiet 1:20
 7. Bereesjiet 1:29
 8. Bereesjiet 1:26
 9. Bereesjiet 2:18
 10. Bereesjiet 1:21-22

Volgens de Talmoed Rosj Hasjana 32a:

 1. Bereesjiet, het eerste woord van Bereesjiet/Gen. 1:1: "In den Beginne". Door het woord van de Ene zijn de hémelen gemáakt, door zijn mond, zijn géestesadem, héel hun héirschaar! Ps. 33:6.
 2. Bereesjiet/Gen. 1:3
 3. Bereesjiet 1:6
 4. Bereesjiet 1:9
 5. Bereesjiet 1:11
 6. Bereesjiet 1:14
 7. Bereesjiet 1:20
 8. Bereesjiet 1:29
 9. Bereesjiet 1:26
 10. Bereesjiet 2:18

Zoals een timmerman gereedschap gebruikt voor het bouwen van een huis, zo gebruikt G'd de 22 letters om de Hemel en aarde in stand te houden. De 22 letters zijn metaforische spijkers, nagels, hout, steen, cement van de Hemel en de aarde, maar ook van ons spiritueel bestaan: Heeft de timmerman houtblokken behakt en een meetsnoer gespannen, dan tekent hij hem uit met de stift; hij maakt het glad met de schaven en tekent het uit met de passer; hij maakt het als de beeltenis van een man, als een mens in zijn luister, om te zetelen in een huis.Jesaja 44:13.

De Alef-bet zijn voor de totstandkoming van deze wereld door G'd gecreëerd. Dit word gebaseerd op de eerste vers van Bereesjiet/Gen. "Bereesjiet bara' elohiem ‘et hasjamajiem we'et ha'arets.". Het woord "'et" את is een hebreeuws woordje dat niet in het Nederlands te vertalen is. Het wordt in het Hebreeuws uitsluitend gebruikt wanner het lijdend voorwerp bepaald is door bijvoorbeeld een lidwoord voor het zelfstandig naamwoord van het lijdend voorwerp. Hierdoor lijkt ‘et een overtollig woord. Lijkt, want ‘et wordt niet voor niets twee maal in de eerste zin van de Bijbel genoemd. ‘Et verwijst dat niet de Hemel en aarde als eerste zijn gecreëerd, maar het Hebreeuwse Alef-Bet! Want ‘et spellen wij met twee letters: Alef en Taw, exact de eerste (alfa) en laatste letter (omega) van het Hebreeuwse Alfabet:

Me'alef al taw; van Alfa tot Omega, van A tot Z. Het Hebreeuwse Alef-Bet zijn door Alef t/m Taw ontstaan. Zonder deze letters zouden de uiteindelijke uitingen waarmee G'd het heelal vormde onmogelijk zijn geweest.

BeSjT haalt Ps. 119:89 aan: Langer, Ene, dan lang, staat Uw Woord op Zijn post in de hemelen, leolam Adonaj.... De varecha nitsav besjamajiem. De Alef-Bet is de basis van dit oneindige proces van scheppen. De Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson (we gaan hem in dit verslag consequent "de Rebbe" noemen) legt uit dat de bron van de 22 letters hoger zijn dan de 10 Woorden - 10 geboden- Aseret hadibrot. Hij claimde dit naar aanleiding van Bereesjiet 48:20: met jóu [de essentie van G'd] zal Israël zegenen, zeggende: moge God je plaatsen zoals Efraïm en Manasse!- zo plaatst hij Efraïm vóór het aanschijn van Manasse. בך betekent met jou. De Bet heeft getalswaarde 2. de kaf heeft getalswaarde 20. samen vormt "met jou" de 22 letters van het Alef-Bet. M.a.w. de Joden zullen "met jou" - de 22 letters van het Alef-Bet -  gezegend worden. Hierdoor is Israël door hun taal gebonden aan de Eeuwige.

Deze letters gaan wij in de komende hoofdstukken bestuderen. Dit verslag is tot stand gekomen door het boek "Letters of Light" van de Chassidische Rabbijn Rabbi Aaron L. Raskin.

Pagina index:
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.