15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Tijd
Publicatiedatum: zondag 30 december 2007 Auteur: Erik Alberts en Devorah | 2.951 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Wetenschap »

Tijd...

Een van de argumenten die vrijzinnige gelovigen - zij het Joden, zij het  anders-gelovigen aanvoeren om de Bijbel van Zijn G-ddelijkheid en autoriteit te ontslaan is tijd. Het zou overdreven zijn, (zie leeftijd van de eerste generatie), in zes dagen dat de wereld geschapen is, is wetenschappelijk niet te staven, etc.

Voorop gesteld: geschiedkundig is de Bijbel correct. Alleen de maten waarmee de Bijbel zou moeten worden gemeten zijn divers ten op zichten van onze tijd en ruimte. Wat ons kan verwarren is dat de Bijbel niet altijd met jaartallen werkt. Het is onbekend in welk jaar na de Schepping bijvoorbeeld Davied hamelech geboren werd, welk jaar precies de zondvloed na de Schepping heeft plaatsgevonden is een raadsel, hoewel je door middels van berekeningen uit de tekst kan opmaken.
Bepaalde gebeurtenissen in een tijd wordt meestal aangegeven met de regeringsjaar van de koning die op dat moment regeert in plaats van "zoveel jaar na Adam" of in die geest. Optellen van perioden in de Bijbel wordt daarom door G-d niet toegelaten immers twaalf stoelen plus drie tafels is vijftien, maar geen vijftien stoelen of vijftien tafels, maar vijftien meubelstukken. Dat de tijden in de Bijbel steeds divers worden geven (voorbeeld de zes Scheppingsdagen, tijd en tijden in Dani'jel), kún en moet je er van uitgaan dat je zo niet met de tijd die in de Bijbel geven wordt mag omspringen. De gebeurtenissen in de Bijbel laten namelijk ook zien dat er een en ander in het heelal veranderde en daarmee ook de tijd. Denk aan de inname van Jericho toen de zon tot stilstand werd gebracht. Dat moet een "aardschok" teweeg hebben gebracht! Ook de Zondvloed had - zij het andere - consequenties. Of denk aan Hizkia toen de schaduw toen treden terugging. Allemaal natuurwetenschappelijke verwijzingen in het heelal en dus in de ... Tijd...

Ook mogen wij de Joodse overleveringen serieus nemen waarin verteld wordt dat bij het eten van de vrucht van Kennis van Goed en Kwaad één ster uit het heelal genomen werd wat drastische gevolgen had voor de tijd voor en na de zondeval. Deze overlevering spreekt de genoemde tijdsveranderingen van de Bijbel ín de Bijbel immers niet tegen! Volgens de overlevering werd er twee sterren uit het heelal weggenomen waardoor de Zondvloed plaats kon vinden. De overlevering vertelt ook dat bij bepaalde gebeurtenissen de wereld veranderde en dat ook de afstand tussen de Hemel en de aarde veranderde. Hierdoor veranderde ook de tijdsmaat. Deze discontinuïteit is ketters in de wereld van de astronomie waarin met denkt en men verwacht dat men wel redelijk op de hoogte is van de (huidige) tijd. Vandaar dat de Bijbel spreekt over verschillende werelden. Wij bedoelen niet een ándere wereld zoals een ander planeet. Alles speelde, speelt en zal op deze planeet afspelen. Andere wereld wordt bedoeld met een ándere realiteit, ándere situatie. Dus "andere werelden" zijn ándere situaties die afwijken van de realiteit waarin wij leven. In déze situatie, realiteit van 24 uur in 1 dag is het niet mogelijk dat er engelen rondwandelen, dat mensen met G-d wandelen. Denk nog eens terug aan de gebeurtenis van Jericho toen de zon stil stond. Daarna heeft niemand G-d meer ervaren zoals het volk in de woestijn G-d ervoer, waarin Hij direct Zelf handelde.

Pagina index:
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.