13 Ijar 5784 | 21 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Rituele slacht - sjechieta in parlementaire belangstelling
Publicatiedatum: donderdag 07 februari 2008 Auteur: Redactie van het NIK | 6.728 keer gelezen
Sjechita [rit. Slacht], Nederland tav Israel en Joden in NL »
In de Tweede Kamer werd vorige en deze week aandacht besteed aan de rituele slacht: het onverdoofd door een halssnede doden van vee bestemd voor de consumptie van vlees. Tegelijkertijd toonde een steekincident in een Venlo's café hoe weinig voelbaar de halsnede eigenlijk is.

Twee partijen in de Kamer, de Partij voor de Dieren en de PVV, roepen om het hardst om een verbod op ritueel slachten en als dat niet kan dan om het uitsluitend nog onder verdoving toestaan van ritueel slachten. Vorige week hield de Tweede Kamer een debat met de minister van Landbouw en Voedselveiligheid over dierenwelzijn. Naast circusdieren en het vervoer van biggen, kwam het ritueel slachten aan de orde. Onze slacht voor binnenlandse consumptie is overigens zeer beperkt: enkele tientallen runderen per week, en wat kleinvee; gevogelte wordt in Nederland niet geslacht. Daarnaast wordt op onregelmatige basis het befaamde Nederlandse kalfsvlees ook kosjer geëxporteerd.

Geen meerderheid
De PVV en de Partij voor de Dieren willen de rituele slacht inperken. Dit raakt onze vrijheid van religie. Het NIK heeft de afgelopen weken, deels via de inzet van bevriende relaties, met woordvoerders van vele partijen contact gehad en is er in geslaagd om een voorstel waarin werd uitgesproken dat ritueel slachten alleen nog met verdoving zou kunnen plaatsvinden, een meerderheid te onthouden.

Niet dieronvriendelijk
De joodse rituele slacht - sjechieta - vindt onverdoofd plaats. Maar dit betekent niet, dat joodse slacht door een halssnede dieronvriendelijk is. Het Jodendom kent veel regels voor dierenwelzijn; zeer oude regels, die al 3320 jaar geleden in Israël gepraktiseerd werden, lang voordat de Europese beschaving ontstond. Bijbelse mensenplichten en dierenrechten verbieden dieren pijn te doen en verplichten eerst dieren te voederen alvorens zelf aan tafel te gaan. Dieren moeten rust krijgen op Sjabbat. Men moet een dier uit zijn lijden verlossen. Vanwege hun verschillende temperament mogen een os en een ezel niet samen voor een kar worden gespannen en tot slot: als een dier bezwijkt onder zijn last, is iedereen verplicht te assisteren bij het ontlasten van het dier.

Vetgepest
Waar de discussie eigenlijk over zou moeten gaan is het algemene concept van dieren doden. Alleen insteken op de vraag van pijn en verdoving legitimeert het - zelfs massaal en automatisch - doden van dieren. Daar hoeft dan niet meer over nagedacht te worden. Met het toekomstperspectief van de varkensflats en geautomatiseerde slacht - vetgepest erin, als worst eruit - wordt het lot van de dieren totaal ontmenselijkt.

Geen besef van pijn
De joodse slacht wordt uitgevoerd door hoogopgeleide en gekwalificeerde slachters; niet door particulieren of onervaren personen. Hierop wordt scherp toegezien door het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. De slacht gebeurt in het abattoir en niet thuis. Bij ieder dier wordt de slachter toch weer geconfronteerd met de vraag of hij wel wil, mag of kan slachten.
De joodse slachtwijze bevat een vorm van bedwelming waardoor het dier binnen seconden buiten bewustzijn geraakt, n.l. een proces dat het onmiddellijke verlies van het bewustzijn teweeg brengt, dat voortduurt tot en met het intreden van de dood. Een aangesneden dier heeft geen besef van pijn en geen tijd om dit besef te krijgen, omdat door het aansnijden de verbloeding zo snel intreedt en daar mee het dier buiten bewustzijn geraakt, dat het zich niet realiseert dat het pijn zou hebben.
Opmerkelijk in dit verband is het ongeluk van een carnavalsvierder in stierenvechterspak, die in Venlo een 47-jarige man de keel doorsneed. Het slachtoffer had eerst niet door dat hij een snijwond van ongeveer 10 cm. had. Omstanders wezen hem erop en brachten hem naar het ziekenhuis. De snede op zich veroorzaakte kennelijk dus geen pijn.
Sjechieta veroorzaakt een effectieve en onomkeerbare verdoving en vormt een pijnloze, humane en efficiënte wijze van slachten.

Volledige bewusteloosheid
Bovendien is nog steeds niet aangetoond, dat de dieren door de slacht met een halssnede lijden. Bloed dat zich in de hersenen bevindt, verlaat direct na de insnijding het lichaam via de opengesneden bloedvaten, waardoor onmiddellijk verlies van druk in de hersenen ontstaat. Plotselinge verlaging in de druk van de cerebrospinale vloeistof veroorzaakt in minder dan twee seconden volledige bewusteloosheid. Professor H.H. Dukes (Cornell University, USA) en dierenarts dr. I. M. Levinger (Bazel, Zwitserland) bevestigen, dat het dier binnen twee seconden na insnijding buiten bewustzijn is.

Pijnloos?
Zijn de moderne verdovingsmethoden wel zo pijnloos? Britse dierenvrienden stellen, dat de elektroshock het dier inderdaad wel verlamt maar dat dit niet per se betekent, dat het ook buiten bewustzijn is. De shock kan tot interne verwondingen leiden waardoor het dier niet meer geschikt is voor joodse consumptie. Dergelijke verwondingen ontstaan niet bij het toepassen van de joodse slachtwijze.
Bij gebruik van een schietmasker moet soms meer dan één schot worden gelost, wanneer het eerste niet accuraat is. Er bestaat bewijs dat het schot alleen paralyseert maar dat het dier bij bewustzijn blijft. De bloedtoevoer naar de hersens wordt immers niet onderbroken.
Los hiervan bestaat het gevaar dat de verdovende kogel of pin contaminatie in het dier veroorzaakt, omdat de kogel/pin van dier op dier wordt toegepast. De verontreiniging wordt dan van dier op dier overgedragen.

Niet toegestaan
Joden mogen alleen onverdoofd volgens ritueel voorschrift geslacht vlees eten. Dit vormt een wezenlijk onderdeel van het Jodendom. Verdoving voor of na de slacht worden niet toegestaan door het Jodendom. De Conference of European Rabbis bevestigt, dat geen van haar aangesloten rabbijnen-leden uit alle Europese landen verdoving toestaan. Een parlementair voornemen om verdoving voor te schrijven is een rechtstreekse breuk met de Nederlandse traditie van tolerantie en vrijheid van religie, die al vele eeuwen oud is. De joodse bevolking in Nederland hanteert de huidige slachtwijze al meer dan 350 jaar.

©NIK.nl

Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.