20 Adar 5781 | 04 maart 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Hoe functioneert verzoening in het dagelijks leven van de Chassidiem
Publicatiedatum: woensdag 23 april 2008 Auteur: Rabbijn J. Friedrich | 3.114 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Rabbijn Friedrich »

Een van de grote beroemde Chassidische leiders Rabbi Shneur Zalman (1744-1812) de Rav van Liadi in Rusland heeft daar een diepe Chassidische toelichting op gegeven. Wij zeggen dagelijks in onze gebeden dat G-d iedere dag het scheppingswerk hernieuwd. De Rav van Liadi verklaart deze passage i.v.m. het scheppingsverhaal waar duidelijk blijkt en vermeld wordt dat G-d de wereld en alle schepselen uit het niets in het zijn geroepen heeft. Uiteraard is het zo dat de procedure van het ex-nihilo permanent moet toegepast worden. Zal Hij één enkel moment stoppen met scheppen dan verdwijnen alle schepselen automatisch. Het is zeker niet zo dat de schepping na de zes scheppingsdagen zelfstandig kan functioneren. Dit kan alleen met hetgeen wij mensen maken in de grenzen van de procedure van het produceren van iets uit het iets. De mens schept niets hij verandert alleen de vorm van een bestaande materie. Nadat de mens zijn product afgewerkt heeft is en blijft het product helemaal onafhankelijk van de producent. Als de bouwmeester en de metselaar al lang dood zijn blijft het huis daar staan. De materie en de materialen die ze gebruikt hebben voor het bouwen van het huis die waren er al. De mens kan niet iets uit het niets maken en hij kan ook niet iets tot niets herleiden. Dit ligt natuurlijk absoluut anders voor de schepping van hemel en aarde want die zijn helemaal uit het niets geschapen.

Met deze principiële Chassidische leerstelling gebaseerd op de leringen van de Baäl-Shem-Tov verklaard de Rav van Liadi de houding van Koning David. Op het moment zelf dat deze Shimy hem vloekt en scheld wordt hij op iedere kleinste fractie van een seconde opnieuw in het zijn en in het leven geroepen. David reageert precies zoals Jozef. Hij weet dat Shimy zich op een heel erge manier vergrijpt en dat hij zich blootstelt aan een hele zware straf. Tegelijkertijd weet hij ook dat Shimy helemaal onbewust de wil van G-d ten uitvoer brengt. Juist om dit geloof en dit vertrouwen op een concrete manier waar te maken staat hij niet toe aan -en verbied hij- zijn legeroverste om daar tussen te komen. Tegelijkertijd weet Koning David dat in ruil voor dit rotsvaste vertrouwen G-d hem zal redden uit deze verschrikkelijke situatie. Dat is dan ook achteraf geschied.

Dit zijn enkele leerstellingen waarop het Chassidische leven gebaseerd is. Het is überhaupt de meest principiële eis die de Chassidische Rebbes aan hun leerlingen en hun volgelingen gesteld hebben. Men zal iedere vorm van haat, jaloersheid, wrok en woede onder controle houden, beheersen en uiteindelijk definitief bannen uit zijn kop en uit zijn hart. Men streeft er naar om de regel waar te maken die Koning Salomo voorschrijft en benadrukt in het boek der Spreuken (hfdst. 3:17) Hij schrijft daar i.v.m. de Thora: "Haar wegen zijn aangename wegen en al haar paden leiden rechtstreeks naar de Shalom"(vrede en harmonie).

Ik was onlangs hier in Antwerpen getuige van een voorval in een chassidische kring. Tijdens een zekere feestelijkheid hebben twee jongelui een man van ongeveer 40 á 45 jaar opgetild en een beetje op een ongeschikte manier terug op de vloer neergezet. Deze man zeeg neer met verschrikkelijke pijn aan de enkel van zijn rechtervoet. Zijn allereerste reactie was: "dit is zeker ten goede". In het ziekenhuis kon vastgesteld worden dat zijn enkel inderdaad gebroken was en dat het erg lang ging duren eer dat hij weer normaal zou kunnen lopen. Een zaak van ongeveer drie maanden inactiviteit. Voor een familievader aan het hoofd van een kroostrijk gezin met negen kinderen is deze situatie allesbehalve lekker. Deze man heeft erg goed gezien en geweten wie het gedaan hebben maar daar kwam geen enkel verwijt uit zijn mond. Hij wond zich helemaal niet op en bleef daar heel erg rustig en vriendelijk bij.
Dit is een levend voorbeeld hoe een echte Chassied zich weet te gedragen tegenover de medemensen ook in heel moeilijke situaties. Dit is een staaltje van hoe een Chassied functioneert in het dagelijkse leven i.v.m. verzoening. Hij of zij vermijdt iedere vorm van verwijt, ruzie en G-d behoede van haat.

©Joods Leven/Rabbijn Friedrich 2008

«      1   |   2   
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.