12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Wonderen zoals voorspeld
Publicatiedatum: maandag 05 mei 2008 Auteur: Rav Brodman sjlita | 8.650 keer gelezen
Rav Brodman sjlita, Zionisme, Dromen en profetie, Assimilatie »

Bs"d

De allereerste ontmoeting van Mozes met een onbegrijpelijk verschijnsel, met iets bovennatuurlijks, was de doornstruik in de woestijn, dat "brandde en niet verteerde" (zie Exodus 3:2 ).

Dansen in de straten van Jeruzalem

Mozes zei: "Laat ik afwijken om dit grootse wonder te aanschouwen".  In de Talmoedische overlevering leren wij dat G'd zei:
"Omdat jij van je weg bent afgeweken, verdien jij dat jij nog grotere wonderen zult zien en (dat jij) jouw volk mag verlossen".
Deze beloning die Mozes krijgt voor zijn "afwijken" is vreemd, want wie zou dit niet doen als hij zo iets bijzonders ziet? Toch is dit niet zo. Niet iedereen blijft stilstaan bij het aanschouwen van een fenomeen. Of het wordt, zonder zich al te zeer te verdiepen, beschouwd als een uitzondering, als iets eenmaligs of misschien als een fata morgana. Zo komt mij voor de onverschilligheid - of misschien past hier beter -  de blindheid van het niet aanschouwen van het wonder van Israëls bestaan. Van Israëls onverwoestbaarheid,  tegen alle ongeluksvoorspellingen in, tijdens de twee- duizend jarige ballingschap en het grootse wonder van Israëls terugkeer en het begin van de "inzameling van de ballingschap" met de oprichting van de Staat Israel.

Rabbijn Jakob Emden, een zeer bekende geleerde van de zestiende eeuw, schrijft met volkomen overtuiging:
"Mijn inziens, is het voortbestaan van Israel in deze lange en verschrikkelijke diaspora een veel groter G'ds wonder dan de wonderen bij de uittocht uit Egypte".
Hij zag in dit wonder een duidelijk realisering van de profetie van Jeremia 23:4:
Er zullen dagen komen, zo preekt G'd, dat men niet meer zal zeggen: "Zowaar Gd leeft die Israël uit Egypte heeft gevoerd", maar: "die de nakomelingen van Israël heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven." Op hun eigen grond zullen zij weer wonen."
Niet-Joden, maar ook Joden zelf zien het soms niet zo of willen het niet zien. Het erkennen van G'ds wonder brengt tot verplichtingen! Misschien is dit wat de Profeet bedoelt met: "Wie is zo blind als mijn dienaar?" (Jesaja 42:19).
De eenvoudige definitie van "wonder" is een gebeurtenis waar van de normale wetten van de natuur afgeweken wordt. Maar een overduidelijk G'ds wonder is als hetgeen thans voor onze ogen verschijnt, reeds eerder door G'ds vertegenwoordigers in deze wereld - de Profeten - voorspeld is.

1   |   2   |   3      »      
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.