14 Siewan 5784 | 20 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het leven van Mosje ben Maimonides (RaMBaM)
Publicatiedatum: maandag 18 augustus 2008 Auteur: Redactie | 10.024 keer gelezen
Personen, Redactie »

Het leven van Mosje ben Maimonides in vogelvlucht

In de tijd van de eeuwenlange vervolgingen van de Joden in de EU, waren er enkele landen waar het lot van de Joden gunstiger leek. Een van die landen was Spanje, met de kanttekening dat dit vóór de inquisitie betrof. In Spanje kwamen de Joden en de Moslims tot een samenwerking en een cultuurwisseling. Een van de grote onder hen was RaMBaM, Mosje ben Maimon. In 1135 werd hij in Córdova geboren. Zijn vader heeft hem als deskundige op gebied van de fundamentele Joodse literatuur als Joodse filosoof gevormd. Hierdoor worstelde hij met geestelijke waarde die hij in evenwicht en harmonie wilde brengen. Daarnaast bestudeerde hij natuurwetenschappen, geneeskunde en vergelijkbare wijsbegeerte. Binnen wijsbegeerte was hij geïnteresseerd in Aristoteles, met de vermelding dat hij voor een aantal leringen van Aristoteles distantieerde. Tongen fluisterden dat hij contact had met Averroës, de vrijzinnige islamitische filosoof.

Helaas moest RaMBaM - toen hij een jaar of 13/14 jaar was - met zijn familie uit Córdova vluchten, omdat de Almohaden - opgericht door Mohammed ibn Toemart (1078-1129) -een zuivering van het Islamitische geloof met Alla's eenheid als de strenge opvatting hielden. De Almohaden verwoestten synagogen en niet-moslims werden gedwongen tot de Islam (onderwerping). De volgende 10 jaar zwierf het gezin van de RaMBaM van stad tot stad. Zo kwamen zij in Fez aan - Marokko - maar ook de Joden in Fez werden gedwongen tot de Islam. Sommige Joden deden als of en net als de Marranen (scheldwoord wat letterlijk "varkens" betekent) onderhielden zij het Jodendom in het diepste geheim. Dit was enigszins mogelijk omdat de Almohaden de Joodse huishoudens niet controleerden. RaMBaM had begrip voor de tweeslachtigheid - ook al werden sommige niet meer als Joden beschouwd - en schreef een betoog op basis van traditionele literatuur. Hij ontkende niet dat de Jood voor zijn geloof zijn leven moest geven, maar zijn discussiepunt was: ben je Hasjem werkelijk ontrouw als je alleen maar de Islamitisch geloofbelijdenis uitspreekt? Is dit niet slechts de erkenning van de Islam door een niet-moslim? Omdat RaMBaM hiermee de Joodse schijnmoslims verdedigde, beweerden boze tongen dat hijzelf ook een gedurende periode een schijnmoslim is geweest. Omdat dit niet bewezen is, wordt dit ook niet binnen het Jodendom ondersteund. Ondertussen hebben zijn tegenstanders hem hiervan nooit beschuldigd. RaMBaM distantieerde zich duidelijk van de vermeende vereenzelviging door te verklaren dat iemand zo snel mogelijk het land moet verlaten wanneer je gedwongen wordt als een (schijn)moslim te leven. Kort daarna verliet zijn familie Marokko en vertrokken naar Erets Jisrael. Na een rumoerig zeereis van een maand kwam de familie Maimon in Akko aan. De RaMBaM was zo blij met de aankomst, dat hij besloot deze datum als feestdag voor de armen te maken. De RaMBaM was blij bevrijd te zijn van de toestand van afvalligheid en de sfeer van afgodendienst(en). De familie ging na een warm onthaal door de Joden en de rabbijn van Akko naar de ruïnen van Jeroesjalajiem om te dawnen, als ook bij Machpelah in Chevron.

1   |   2      »      
Pagina index:
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.