16 Siewan 5784 | 22 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Eloel, maand van Tesjoeva' (inkeer)
Publicatiedatum: donderdag 11 september 2008 Auteur: Redactie | 4.466 keer gelezen
Eloel, Tammoez-Av-Eloel, Redactie, Tesjoeva [Inkeer] »

Met Rosj Chodesj van Eloel - eerste dag van Eloel - vangt de Jamiem Nora'iem, de onzegwekkende dagen, aan. Het is de maand van de genade en Slichot: de gebeden van berouw. Maar ook vanAnie ledodie wedodie lie... Ik behoor mijn geliefde en mijn geliefde n.a.v. Sjier hasjieriem/Hooglied 6:3. In deze maand heeft dit betrekking tussen G'd en Zijn Bruid Israël.

Op 25 Eloel, bijna 5769 jaar geleden, sprak Hasjem: "Laat er licht zijn" uit. Op 1 Tisjrej werd de mens op de 6e scheppingsdag geschapen. Vandaar dat wij op Rosj Hasjana zeggen: "dit is de dag van het begin van Jouw schepping, een herinneringen van de eerste dag... en al Jouw Schepsels worden herinnerd. Deze  eerste dag van Tisjrej, de geboortedag van de mensheid, wordt in de Tora als de dag van het geluid van de Sjofar  genoemd, terwijl de Misjnah in tractaat Rosj Hasjana aangeeft dat deze dag tevens Jom Hadin Hagadol, de Dag des Oordeels over de mensen is. In Eloel krijgen wij een maand de tijd om ons klaar te maken om onze G'd te ontmoeten (Amos 4:12). Wij krijgen een maand de tijd om balans op te maken van onze daden, gedachten en uitpraken. Deze maand - de maand Eloel (stam is Alef-Lamed - Lamed wat " verspieden door zoeken"  betekent) - worden wij twee keer per dag door de Sjofar hierop gewezen: Zal de Sjofar die in een stad worden geblazen de mensen niet doen beven? (Amos 3:6). Het is de gewoonte dat de Sjachariet met de Sjofar wordt beëindigd. Echter op Rosj hasjana, 29 Eloel, wordt dan geen Sjofar beblazen.Tijdens Eloel doen wij ons best om goede "advocaten"  te verzamelen die ons tijdens het jaarlijkse dag des Oordeels zullen verdedigen en die voor ons zullen getuigen. De Misjnah zegt in Avot: "degene die een enkele mitswe opvolgt, vergaart een enkele advocaat. Wie zondigt, vergaart een aanklager".

Tesjoeva' gaat niet over een nacht ijs. Het is een ingewikkeld fenomeen dat uit diverse fasen bestaat en wij moeten deze stappen van Tesjoeva' nemen om onszelf en gedrag te rectificeren. Dit kost tijd en moete en begint op de eerste dag van Eloel, dat is dertig dagen voor Jom Kippoer.  Eloel is de tijd voor vergeving van onze zonden.
Toen Mosje de Joden om de ‘eigel hazahav zag dansen, was het 17 Tammoez. Op Rosj Chodesj Eloel ging Mosje wederom 40 dagen op Har Sinaj voor deze zonde dawnen voor vergeving. Die 40 dagen waren van Eloel tot Jom Kippoer. Hasjem accepteerde zijn slichot (excuses) en vergaf Bnej Jisrael (kinderen van Israel) en schonk hen een tweede paar Loechot (Stenen Tafelen). Deze 40 dagen is in het Jodendom de periode van genade en vergeving voor onze individuele zonden die middels dawnen zijn verhoord.

Onze geleerden leren dat er drie manieren zijn om ongunstige verordening af te wenden:

  1. Tesjoeva': berouw: [oemal HASJEM ‘elokejcha] ‘et-levavecha we'et levav [zar'echa] ... [en de Eeuwige, je G'd], zal alle beletselen van je hart (besnijden van het hart is het verwijderen van de onzuiverheden) en dat [van je nakomelingen] verwijderen.  (Dewariem 30:6)
  2. Tefilla: gebed: Anie ledodie wedodie lie... Ik behoor mijn geliefde en mijn geliefde. Sjier hasjieriem 6:3
  3. Tsedaqa: goede doelen: [oemisjloach manot] ‘iesj lere'ehoe oematanot la'evjoniem... en van het sturen van een deel aan een ander en schenken van cadeaus aan armen Ester 9:22.

Voor ieder van de drie bestaat een passende pasoek die vrioer woorden bevatten waavan de eerste letters een acroniem van Eloel (Alef-Lamed-Waw-Lamed) vormen.

De Sefardiem beginnen met de Slichot vanaf Rosj Chodesj Eloel, terwijl de Asjkenaziem de gewoonte hebben na de Sjabbat van voor Rosj Hasjana de Slichot dagelijks op te zeggen. Maar wanneer deze periode slechts vier dagen beslaan, dan beginnen wij een uitgaande Sjabbes eerder. Slichot kunnen op ieder moment tussen middennacht en zonsopgang. In sommige situaties worden zij 's nachts opgezegd. Dit gebeurd zowel op de eerste nacht dat Slichot opgezegd moet worden en de nacht voor Rosj Hasjana, als op in de periode tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer. Op de andere dagen worden Slichot in de vroeger morgen gezegd. Het liefst zo vroeg dat Sjacharit ook eerder dan normaal gezegd kan worden. Eerst wordt Slichot gezegd en dan pas legt men de talies en de tefillien om.

De belangrijkste element van Slichot is het reciteren van de 13 Attributen van Hasjem (De Eeuwige ging oor hem langs en riep uit: "de Eeuwige is en blijft de Eeuwige, een almachtige G'd, barmhartig, genadig, lankmoedig, vol van liefde en waarheid, die liefde blijft betonen aan duizende geslachten, die misdaad, schuld en zonden vergeeft, maar niet geheel en al ongestraft laat en die de misdaad der ouders bij die van kinderen en kleinkinderen gedenkt, tot in het derde en vierde geslacht Sjemot/Ex. 34:6-7) en de Slichot kent zijn oorsprong in Klaagliederen 2:19: Sta op, een kreet in de nacht, bij het begin van de waken al; stort je hart als een stortbui uit voor het aangezicht van HASJEM, lift jouw handen op naar Hem voor de zielen van jouw jonge kinderen die aan het begin van alle straten van de honger flauwvallen.

Tussen Rosj Chodesj en Rosj Hasjana zeggen wij twee keer per dag tehilliem/Ps. 27 op: ledawied...HASJEM ‘oerie wejisj'ie... Deze tehila reflecteert de gehele Ontzagperide. Hasjem is mijn Licht verwijst naar Rosj Hasjana en mijn Verlosser verwijst naar Jom Kippoer. Hoe mooi is om te zien dat vers 5 een verwijzing is naar Soekkot: kie jitspenenie besoekkah... Hij zal mij in Zijn Soekka verbergen. 

1   |   2      »      
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.