14 Siewan 5784 | 20 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Birkat Hachamah; dank G'd voor de zon
Publicatiedatum: donderdag 02 april 2009 Auteur: Redactie | 2.836 keer gelezen
Redactie, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Birkat Hachamah »

Sjemesj ‘omer:
‘sjemesj jereach,
‘amar zevoelah,
le'or chitsejcha jehalechoe,
lenoĝah beraq chanietecha...

De zon zegt:
De zon en de maan bevinden zich nog in hun woning,
[Israel] zal reizen bij het licht van Jouw pijlen,
bij het glanzen van Jouw speer..."
Habaqoeq/Habakkuk 3:11

Toen Jehosjoe'a de zon opdroeg te stoppen zodat Israel haar vijanden kon verslaan, stond de zon stil. In details ging dat zo:
Jehosjoe'a zei: "Sjemesj, beĝiv'on dom... zon sta bij Gibeon stil". Midrasj Tanchoema (Acharej 9:1) leert ons dat "dom" niet "stilstaan" maar "stil" (zwijgen) betekent. Jehosjoe'a zei dus: "zon, wees bij Gibeon stil!" De dag werd dus niet verlengd. De zon werd het zwijgen opgelegd. In feite zei Jehosjoe'a dat de zon even moest stoppen met zingen. De Midrasj vertelt dat Jehosjoe'a deze leegte ging opvullen door in plaats van de zon zelf te gaan zingen om Hasjem te prijzen. Dit lied heiligde de door afgoderij besmeurde land van de Kana'anieten, en werd hierdoor het Heilige Land Israël.

De Midrasj legt verder uit dat de zon ieder morgen door  toedoen van de afgodendienaars twijfelt om op te gaan: "Hoe durf ik de wereld te verlichten en oneerbiedigheid aan Hasjem te geven?" Maar door Hasjems Wil - Zijn speer en Zijn pijlen - aangespoord, volbrengt de zon iedere dag haar taak. Daarnaast spreidt de zon vrijgevig haar licht over de maan, zodat het ook in onze nachten een glans brengt, waardoor de zon voor respect voor G'd en Zijn vrijgevigheid naar anderen staat.

Bovenstaande inleiding toont aan dat, ondanks de zon door de tijden heen als afgod werd aanbeden, de zon een hele elementaire plaats in de Schepping neemt. Het bestaan van bijna alle levens op aarde worden door het licht van de zon in de vorm van brandstof voorzien. Iedere morgen stijgt de zon in het oosten op en baadt ons met zijn ondersteunende stralen. Deze stralen zorgt ervoor dat flora groeit, dat het proces van fotosynthese, dat zuurstof voor de fauna verzorgt, op gang blijft.

Als de zon zo'n belangrijke plaats inneemt, waarom spreken wij slechts eens in de 28 jaar een broche over de zon uit, terwijl dit maandelijks over de maan tijdens Rosj Chodesj gebeurt. Tijdens de drosje afgelopen Sjabbes leerde een van de rabbijnen ons dat Sjlomo hamelech in Prediker 3 28 bezigheden opnoemt wat tijdsbepalend is. Geen toeval dus.

Pagina index:
Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.