16 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De geschiedenis van de Sefer Jetsirah
Publicatiedatum: woensdag 18 augustus 2010 Auteur: Redactie | 4.385 keer gelezen
Kabbalah, Redactie »

De Sefer Jetsiràh is de oudste en het mysterieuste Kabbalistische boek. In de klassieke manuscripten wordt het ook wel de Hilkot Jetsiràh genoemd; wat regels van het scheppen betekent. De 1e aanzetten van het boek is in de 10e eeuw gemaakt, maar de teksten zelf komen zelfs uit de 6e eeuw. Dit boek, hetzij heel kort, hebben we besproken in ons verslag ‘Kabbalah'.

De Sefer Jetsiràh kent zijn oorsprong in de Talmoedische tijd, 135 vdgj-500 ndgj. Omdat de historische achtergrond moeilijk te achterhalen is, zijn we overgeleverd aan de overleveringen en tradities. Dit zonder de kennis wie het geschreven heeft. Hierdoor zijn er diverse interpretaties ontstaan, die bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld de Chassidim, maar helaas ook voor de esoterische- en occulte - dus niet Joodse - genootschappen. We spreken hier van divers uiterste van groeperingen die zich graag in Kabbalistische literatuur verdiepen.

We kunnen de Kabbalah zelf kortweg in 3 categorieën verdelen:

 1. De Iejoenieth: de theoretische/speculatieve Kabbalah: gebaseerd op de Sefer ha-Zohar. Het is spiritueel. M.n. geënt op de Sefiroth, zielen en engelen.
 2. De meditatieve: gebaseerd op de Heilige Namen van G'd: de Tetragrammeton en G'ds andere namen, de cijfers & letters en het hoger opklimmen van de ziel m.b.v. bijvoorbeeld yoga.
 3. De Maässieth: de praktiserende/magieke Kabbalah: ligt dichtbij de meditatieve. Ook hier wordt de Heilige Namen benadrukt, maar met diverse tekens en technieken. De bedoeling is je geestelijke kracht te kanaliseren.

De Sefer Jetsiràh kunnen we onder de meditatieve Kabbalah scharen en wordt door de Talmoedische tradities ondersteund. De Sefer Jetsiràh wordt gebruikt om de golem te creëren. Golem is een kabbalistische term voor mystieke, dom, kunstmatig mens die uit klei of leem gemaakt is. Hierdoor zijn in de periode van de 14e tot de 17e eeuw, vooral in Duitsland, over golems legendes ontstaan. Er werden zelfs recepten vervaardigd hoe je een golem moest maken.

Meditatie is ook een belangrijk onderdeel van de Sefer Jetsiràh. Het is als ware een meditatieve handleiding.

De tekst
Wat opmerkelijk is, is dat de theoretische tekst van de Sefer Jetsiràh altijd in de 3e persoon geschreven is: ‘Hij schiep', ‘Hij formeerde', enz. Ze slaan altijd op de Scheppende G'd. Maar de daden zijn zodanig beschreven, alsof de schrijver van de Sefer Jetsiràh ons de instructies geeft hoe we zouden moeten scheppen. De meditatieve kant van de Sefer Jetsiràh versterkt de geestelijke krachten en roepen telekinese en telepathische krachten op.

De tekst van de Sefer Jetsiràh is kort. Het is een klein boekje van 2500 woorden. Dan spreken we over de verlengde versie. De middellange versie kent 1800 woorden en de verkorte versie kent slechts 1300 woorden. Er bestaat ook een speculatieve versie. Deze versie is slecht 240 woorden lang. Dat boekje bevat slechts 1 pagina. In oude manuscripten die zelfs nog voor de 10e eeuw geschreven zijn, begint de introductie met het volgende:

‘Dit is het boek van de Brieven van Avraham, onze vader, wat de Sefer Jetsiràh heet, en wie erin staart (tzafah), zal zijn wijsheid eindeloos zijn.'

Met tzafah wordt er niet letterlijk fysiek staren bedoeld, maar een meditatieve, mystieke vorm van staren. De Sefer Jetsiràh is dogmatisch, zonder bewijzen en uitleggingen. Er zijn Bijbelse passage geciteerd, maar er worden geen namen genoemd; behalve die van Avraham dan.

De hedendaagse Sefer Jetsiràh kent 6 hoofdstukken en sommige edities zijn parallel met de 6 hoofdindelingen van de Misjnàh:

 1. Zeráim (zaden), bestaat uit 11 verhandelingen over de wetten van de landbouw.
 2. Mo'ed (vastgestelde feest- en gedenkdagen), bestaande uit 12 verhandelingen over de voorschriften voor de Sabbath, de Hoogtijdagen (zoals Pesach en andere feestdagen), etc.
 3. Nasjim (vrouwen), bestaat uit 7 verhandelingen over huwelijk, scheiding, ontrouw, etc.
 4. Nezekim (schadevergoeding), bestaande uit 10 verhandelingen over straf- en civielrecht.
 5. Kodosjim (heilige zaken), bestaat uit 11 verhandelingen over de verschillende vormen van tempeldiensten.
 6. Tachoroth (reinigingswetten), bestaat uit 11 verhandelingen over rituele reinheid en onreinheid.

De hedendaagse Sefer Jetsiràh is het 5e hoofdstuk opgesplitst in 2 hoofdstukken: 5 en 6, want de oudere edities kent namelijk 5 hoofdstukken. Wat houden die hoofdstukken in?

 • Hoofdstuk 1 introduceert de 10 Sefiroth, terwijl zij in de rest van het boekje niet meer genoemd worden.
 • Hoofdstuk 2 worden de letters van het alfabet in het algemeen behandeld. Hier wordt ook het nut van de letters tijdens de meditatie beschreven. Verder introduceert het 2e hoofdstuk de klankleer, de fonetische, van de familie van de letters. Ook worden de 231 Poorten besproken die, net als de Sefiroth en de fonetische letterfamilie, niet meer verder in het boekje voorkomen. 
 • Hoofdstuk 3 t/m 5 behandelen de letters in 3 soorten:
  1. de moederletters
  2. de dubbele letters en
  3. de enkelvoudige letters

De letters zijn gerelateerd aan:

 1. het Universum
 2. de ziel en
 3. het jaar

Hier wordt het astrologisch systeem gepresenteerd.

 • Hoofdstuk 6 is min of meer een commentaar. Hier wordt er voor het eerst gesproken over de concepten van de:
  • Spil of as (van het lichaam)
  • De cyclus en
  • Het hart
1   |   2   |   3      »      
Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.