5 Niesan 5783 | 26 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De geschiedenis van de Talmoed
Publicatiedatum: dinsdag 19 oktober 2010 Auteur: Redactie | 4.974 keer gelezen
Geschiedenis/Gebeurtenissen, Redactie, Talmoed Tora »

Afbeelding bladzijde van een Talmoeddaf (bladzijde)
Klik op de afbeelding.

Want op de eerste van de eerste maand was de klim uit Babylon begonnen, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan overeenkomstig de goede hand van zijn G'd over hem, omdat Ezra zijn hart erop gericht had om de Tora van Hasjem te onderzoeken en te dóen,- en in Israël de irrationele en de rationele wetten te leren. (Ezra 7:9-11)

De Talmoed (verwant met de Hebreeuwse werkwoord lamad: leren, onderwijzen) is de centrale tekst van het Orthodox Jodendom. De Talmoed is in de vorm van een enorm groot aantal rabbijnse discussies met betrekking tot de Joodse wet, ethiek, filosofie, gewoonten en geschiedenis gegoten.

De Talmoed vormt de normen en waarden van de Tora-voorschriften en deze worden in de scholen van de Joodse Schriftgeleerden als richtsnoeren en wettelijke bepalingen naar de beginselen van de Tora en traditie gedoceerd. Alle voorkomende en denkbare situaties worden in de Talmoed besproken en opgelost. Alles wat zich ontwikkelt en vast kwam te staan, werd voor de opeenvolgende geslachten weer nieuwe leerstof. Zo hoopte die leerstof op tot de welbekende uitspraak “de Zee van de Talmoed”.
Wanneer men over 'dé Talmoed' spreekt, gaat men uit van de Babylonische Talmoed.

De redacteuren van de Talmoed waren Rawina en Rav Asji. De Talmoed is zo complex, zo groot, kan de Talmoed niet zo maar begrijpen. Hiervoor heb je jaren en jaren studie nodig, want het is eigenlijk haast een ontoegankelijk terrein.

De Talmoed bestaat uit:

 1. de Misjna en

 2. de Gemara.

1. De Misjna

De Mondelinge Tora ontwikkelde zich tot een moreel aanvaardbaar en erkend normbesef, dat alleen mondeling kon worden doorgegeven. Het begon in de tijd van Ez'ra en om precies te zijn: Ez'ra/Ezra 7: 9-11. Ez'ra wilde de Tora tot het fundament van het Joods G´dsdienstig leven te maken. De eerste verslagen zijn te vinden in het boek Nechemjah/Nehemia 8: 2- 19.

De uitleggingen van de Tora kreeg zo’n enorme omvang, alleen al de exegetische methoden bestond niet uit minder dan vijfendertig, dat je haast een computer nodig hebt om het alles te kunnen onthouden. De verbijsterende opstapeling van uitleggingen met hun vele facetten werd tegen het einde van de tweede eeuw na de gewone jaartelling door Rabbi Jehoeda Hannassi (135-219) na de gewone jaartelling) opgetekend. De grondslag van de Misjna waren de verzamelingen van Rabbi Akiwa en Rabbi Meïr. Rabbi Jehoeda Hanassi stond bekend als Rabbenoe Hakodesj ("onze heilige Meester") of gewoon als "de Rabbi". Hij was fenomenaal rijk en was een goede vriend van de Romeinse keizer Antoninus.

De Misjna is meer dan een tekstboek die de Mondelinge Leer op een duidelijke manier beschrijven. De Misjna is namelijk geen doorlopend aaneensluitend commentaar op de Tora. De Misjna is meer een structuur van de Wet, zonder directe binding met verzen of gedeelten uit het Schrift.

De Misjna bestaat uit:

 1. Zeráiem (zaden), bestaat uit elf verhandelingen over de wetten van de landbouw.

 2. Mo'ëd (vastgestelde feest- en gedenkdagen), bestaande uit twaalf verhandelingen over de voorschriften voor de Sjabbat, de Hoogtijdagen (zoals Pesach en andere feestdagen), etc.

 3. Nasjiem (vrouwen), bestaat uit zeven verhandelingen over huwelijk, scheiding, ontrouw, etc.

 4. Nezekiem (schadevergoeding), bestaande uit tien verhandelingen over straf- en civielrecht.

 5. Kodosjiem (heilige zaken), bestaat uit elf verhandelingen over de verschillende vormen van tempeldiensten.

 6. Tachorot (reinigingswetten), bestaat uit elf verhandelingen over rituele reinheid en onreinheid.

Klik op de afbeelding om de opbouw van een daf te zien.

2. De Gemara
De Gemara is de commentaren en de discussies van de rabbijnen óp de Misjna. Het is als ware verslagen van discussies die op de leerscholen plaatsvonden. Deze verslagen vormen samen de Gemara. Het verschil tussen de Misjna en de Gemara is dat de Misjna werd samengesteld om de gevonden stellingen beknopt weer te geven. De Gemara daartegen, bevat volledige academische voordrachten van zeer uiteenlopende aard, waarvan de meeste vrij geïnterpreteerd en retorisch (bombastisch) waren. De tekst van de Gemara is opgebouwd uit een dialoog van vraag en antwoord.

Samenvattend:
De Talmoed is een product van het cultuurleven van het Joodse volk dat een periode vanaf na de Babylonische Ballingschap (500 jaar voor de gewone jaartelling) tot aan de zesde eeuw na de gewone jaartelling beslaat.

 • 1312 voor de gewone jaartelling werd de Tora (Geschreven en Mondeling) op de berg Sinaï geopenbaard.

 • 200 na de gewone jaartelling redigeerde Rabbi Hehoeda Hanassi de Misjna

 • 500 na de gewone jaartelling redigeerden Rawiena en Rav Asji de gehele Talmoed

Pagina index:
Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.