12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Voorloper van de Bejt Hamiqdasj: de Misjkan
Publicatiedatum: woensdag 19 januari 2011 Auteur: Redactie | 3.323 keer gelezen
Heilige Plaatsen, Redactie, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj »

Op de afbeelding zien we de 12 stammen rond Sinaj met de G'ddelijke wolk op de top. Deze scenario heeft bijna 10 maanden geduurd, toen de G'ddelijke wolk Sinaj verliet om op de Misjkan (zie midden) te rusten. De opstelling werd in de Bejt Hamiqdasj in Jeroesjalajiem gehandhaafd, maar staat ook symbool voor de Bejt Hamiqdasj in het midden, omringt door de Tempelberg Moriah (dat parallel staat met het kamp van de Levi'iem) en omsloten door de kampen van de andere stammen van Bnej Jisrael, de stad Jeroesjalajiem.

Het doel dat Hasjem deze wereld schiep, was omdat de wereld Zijn oorspronkelijke woning was. Zijn Sjechina was voor de zondeval over de gehele wereld aanwezig. De zeven generaties Adam tot aan Avraham trok Hasjems Sjechina zich steeds verder, verder en verder uit deze wereld, tot helemaal in de Zevende Hemel (Midrasj Rabba Sjier hasjieriem).
Vanaf Avraham Avinoe werd de Sjechina weer uit de Zevende Hemel terug naar deze wereld getrokken (wat het doel van alle Joden is). Avraham maakte de wereld weer bewust van Hasjems bestaan. Dit duurde ook weer zeven generaties lang, zodat de Sjechina uit deze zeven Hemelen teruggehaald naar deze wereld zou worden. Mosje was 7e in de generaties en bracht met Matan Tora – het geven van de Tora – Hasjem weer in de wereld. Tijdens de Matan Tora was de wereld gevuld met G'ddelijk Licht. De Tien Woorden echode door de gehele Schepping. Deze openbaring stond archetypisch voor de Heilige Dienst in de Bejt Hamiqdasj! Aan de voet van Sinaj bouwde Mosje een altaar en regisseerde de offerdienst van de priesters. Hiermee gaf Mosje het voorbeeld hoe de dagelijkse offerdiensten in de Misjkan en later uiteindelijk in de Bejt Hamiqdasj moesten plaats vinden. Bij het altaar werden ook 12 monumenten voor de 12 stammen opgericht.

Na de Matan Tora begon het Joodse volk aan hun taken binnen het absorptieproces. De wereld moest als een spons worden om de kedoesja te kunnen absorberen en de kedoesja moet geïntegreerd worden in de hele Schepping. Daarom werd de Misjkan Ha'aidoet gebouwd. Misjkan Ha'aidoet betekent de Misjkan van de Getuigenis. De Misjkan werd een getuigenis dat Hasjem Bnej Jisrael had vergeven voor de 'eigel hazahav (gouden kalf).

Ondanks de Misjkan een – diras arai – een tijdelijke woning was, was alles binnen de muren van de Misjkan Heilig, omdat Hasjem daar was.

De Misjkan en de onderdelen bestonden uit een microkosmos, hetgeen impliceert dat de grootheid van de Misjkan de hele universum geëvenaarde. De bouw was net zo'n gedenkwaardige prestatie als de Schepping zelf.
De parallellen tussen de Misjkan en het universum zijn de volgende punten:

 • de bovenste en de onderste gordijnen komen overeen met de Hemel en de aarde

 • het water van de kiejor komt overeen met het water op aarde

 • de mitsbach ha'ola (het offeraltaar waar dieren op geofferd werden) komen overeen met de dieren

 • de mitsbach haktores symboliseren alle specerijen

 • de menorá staat voor de zon en de maan

 • de zeven lampen van de menorá corresponderen met de constellatie van de zeven sterren die invloed hebben op het verloop van alle natuurlijke gebeurtenissen in het heelal (sjiva kochvai leches)

 • het structuur van de Misjkan loopt parallel met het menselijk lichaam

 • de gereedschappen van de Misjkan komen overeen met onze organen en delen van ons lichaam

 • de 'Aron correspondeert met het hart. Ons leven hangt af van de vitaliteit van het hart. De gewichtigheid van de 'Aron dekt de hele Misjkan

 • de Cheroeviem corresponderen met hun uitgespreide vleugels de longen die over het hart liggen

 • de sjoelchan komt overeen met de maag

 • de menorá komt ook overeen met onze menselijke brein

 • de ktoret staan parallel met onze reukzin

 • de kiejor zelf komt overeen met het vloeibaar element van ons lichaam

 • de gordijnen van geitenvacht komt overeen met onze huid en

 • de balken symboliseren onze ribben.

Het valt op dat de Misjkan niet alleen in het universum zijn reflectie kent, maar ook in het menselijk lichaam. Vandaar dat iedere Jood netjes met zijn lichaam om moet gaan, zodat hijzelf een Misjkan voor de Sjechináh zal zijn.

Daarnaast vertegenwoordigde de Misjkan alle vier elementen van leven:

 1. mensen die in hoge staat van kedoesja konden dawnen,

 2. de dieren die daar geofferd werden, maar ook hun huiden die als dak van de Misjkan dienden,

 3. de vegetaties waarvan de Misjkan merendeels gebouwd is en

 4. zelfs de mineralen, het zand van de woestijn waar de Misjkan opstond, vormden een onderdeel van de Misjkan.

Werd de Misjkan opgebroken, dan was er niets meer heiligs aan deze voorwerpen en plaats.
Verder legt de Midrasj ons uit dat de 'Aron, sjoelchan en de mitsbach symbool staan voor de drie posities die Hasjem binnen Zijn heeft gegeven:

 1. 'Aron = Kroon van de Tora-studie

 2. Sjoelchan = Koninklijke Kroon en

 3. Mitsbach haketoret = de Priesterlijke Kroon

Toen Bnej Jisrael na 40 jaar door de woestijn Erets Jisrael betraden, deden zij dit niet zonder de Misjkan. Uiteindelijk werd Silo de thuishaven van de Misjkan en daar bleef het voor 369 jaar staan. Volgens de Misjnah (Zevachiem14:6) bezat de Misjkan geen dak, maar was een stenen structuur met tent bovenop.”

Pagina index:
Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.