12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Terugkeer uit Babelonië
Publicatiedatum: woensdag 19 januari 2011 Auteur: Redactie | 3.323 keer gelezen
Heilige Plaatsen, Redactie, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj »

Chananja hanavi keerde zich tegen Jermijahoe hanavi en wilde een opstand tegen Babylonië organiseren. Hij voorspelde dat de gestolen Tempelschatten binnen twee jaar terug zouden keren. Jermijahoe verklaarde dat Chananja een valse profeet was en voorspelde dat hij binnen twee jaar zal sterven. Deze voorspelling kwam uit.

Na dood van Nevoechadnessar volgden een klein aantal zwakke koningen hem op. Uiteindelijk pakte Cyrus de macht. Hij stond tolerant ten opzichte van het Joodse volk en de Joden zagen hem als dienaar van Hasjem. Zijn zoon Cambyss II volgt hem op, maar deze pleegde zelfmoord omdat de Perzische aristocraat Darejawes I de troon nam.

De opvolger van Darejawes was Serius, zijn schoonzoon. Diens zoon was Ataxerxes (Achosverosj), de echtgenoot van Esther. In Megillat Esther lezen met Poeriem: “en gaf hen drank in gouden vaten.” (Esther 1:7). Volgens de Geleerden gaf koning Achasjwerosj tijdens zijn heidens banket zijn gasten te drinken uit de gouden vaten van de Eerste Bejt Hamiqdasj.

Om het volk van de ondergang door Haman te redden, heeft Esther het volk 3 dagen opgedragen te vasten. Dit viel precies tijdens Pesach. In die drie vastendagen heeft het volk met name de pasoekiem (verzen) uit de Tora gelernd die betrekking hadden tot de Pesachdienst in de Bejt Hamiqdasj.

Achosverosj en Esther kregen een zoon: Darejawes II. Deze Joodse koning beëindigde de ballingschap.

Pagina index:
Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.