12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De Tweede Bejt Hamiqdasj
Publicatiedatum: woensdag 19 januari 2011 Auteur: Redactie | 3.323 keer gelezen
Heilige Plaatsen, Redactie, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj »

Jeroesjalajiem en de Tweede Bejt Hamiqdasj ttv Herodes

De Tweede Bejt Hamiqdasj wordt ook de Tempel van Herodes genoemd. Deze Bejt Hamiqdasj werd in stadia gebouwd.

Nadat er 18 jaar bij de ruïnes van de Bejt Hamiqdasj dagelijkse offers werden gebracht, berispt Chaĝĝaj hanavi het volk voor haar lusteloosheid en beval hen de herbouwing van de Bejt Hamiqdasj weer op te pakken. Onder leiding van Chaĝĝaj en Zecharja én met behulp van koning Zeroebavel werd de Tweede Bejt Hamiqdasj op de ruïnes gebouwd.

Ezra hanavi was de eerste Sofeer (schrijver) die de definitieve tekst van de Tora heeft vastgesteld. Ook was hij de Ansjai Knesset hagadolah, Oprichter van de Grote Vergadering. Omdat hij regelrecht van Aharon hakohen hagadol afstamde, was hij gerechtigd de Tempeldienst te begeleiden. In het boek van Ezra leren wij toen de Tweede Bejt Hamiqdasj werd gebouwd, de oude generatie - die de Eerste Bejt Hamiqdasj herinnerde - weende. De jonge generatie, die de Eerste Bejt Hamiqdasj nimmer had gezien, waren dolblij. De reden zal verder in dit artikel duidelijk worden.

In Nechamja 12:27-47 spreekt over de inwijding van de muren van Jeroesjalajiem. De muur was op 15 Eloel klaar en de bouw duurde 52 dagen (6:15-16). Dit ging gepaard met een optocht met twee kohaniem aan het hoofd die de dankoffers van zuurdesembrood droegen, gevolgd door de leden van het Rabbinale Gerechtshof.

De Syrische koning Antiochus IV Epiphanes (164 vdgj) veroverde Jeroesjalajiem en verbod op straffe van de dood alle vormen van Jodendom om zo het Hellenisme verplicht op te leggen door diensten in te voeren ten behoeve van de Griekse god Zeus (Jupiter). Vele Joden vonden de dood of vluchtten de bergen in om ondergronds hun erediensten te kunnen uitvoeren voor Hasjem. Maar de Chasjmoneeërs kwamen onder leiding van kohen Mattityahoe de Chasjmoneeër in opstand. Na zijn dood nam zijn zoon Jehoedah de taak over met zijn banier in de hand waarop Mi Kamocha Baeeliem HaSjem - Wie is aan U gelijk onder de goden Hasjem stond. Hij trok naar Jeroesjalajiem en herstelde de Joodse eredienst in de Bejt Hamiqdasj. Zij behaalden de overwinning en wisten de vijand te verdrijven en reinigden de Bejt Mikdasj van de afgodische misdrijven. Omdat de Menorah door de vijand geconfisqueerd was maakten de Chasjmoneese priesters een eenvoudige Menorah van zeven stangen. Er werden nieuwe offeraltaar gebouwd en het heidendom vernietigd. Het eerste Chanoekkafeest duurde acht dagen en is de eerste door de Bijbel niet ingestelde Joodse feest. Jehoedah stierf 160 vdgj. Sinds die tijd worden zijn daden herdacht tijdens het feest van Chanoekka.

In de tijd van koning Herodes, bereikte de Bejt Hamiqdasj vervolgens het toppunt van zijn glorie. Hij mobiliseerde een veelheid aan werknemers en had duizenden wagens voor het vervoer van hout. Met gigantische stenen werd er gesleept. Grote aantallen van het ambacht en ambachtslieden werden voor dit doel ook opgeleid. De Geleerden van Israël geprezen: “wie het gebouw van Herodes nog nooit heeft gezien, heeft in zijn leven nog nooit een mooi gebouw gezien.”

Pagina index:
Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.