12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Eerste Bejt Hamiqdasj versus de Tweede Bejt Hamiqdasj
Publicatiedatum: woensdag 19 januari 2011 Auteur: Redactie | 3.323 keer gelezen
Heilige Plaatsen, Redactie, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj »

Talmoed Joema leert dat de Tweede Bejt Hamiqdasj in de schaduw van de Eerste Bejt Hamiqdasj stond. De Tweede Bejt Hamiqdasj mistte de Sjechinah, de Ahron (Ark), de Tien Woorden (de 10 geboden), de Oeriem wetoemiem en een koning van Dawied Hamelechs dynastie. Daarnaast was de reden waarom de Tweede Bejt Hamiqdasj in de schaduw van de eerste stond dat toen Ezra de Joden opriep om van Babylon en Persië alijah te doen, van de miljoenen Joden die in Bavel woonden, slechts 42.000 aan de oproep gehoor gaven!

Daarom hadden zowel de Risjoniem als de RaMBaM gelijk. De Risjoniem verwees naar de jonge generatie die op de 9e Av tijdens de Tweede Bejt Hamiqdasj-periode feest vierden. Zij groeiden op in de Babelonische ballingschap en hadden nog nooit de glorie van de Eerste Bejt Hamiqdasj meegemaakt. Voor hen was de Tweede Bejt Hamiqdasj een zenith van vreugde. Ondertussen verwees de RaMBaM naar de oude generatie die tijdens de Tweede Bejt Hamiqdasj-periode op 9e Av vastte, omdat zij alle gloriën van de Eerste Bejt Hamiqdasj herinnerde die de Tweede Bejt Hamiqdasj mistte. Zowel de Rasjoniem als de RaMBaM trokken zij aan het rechte eind.

De vijf kenmerken die de Tweede Bejt Hamiqdasj ten aanzien van de Eerste mist:

  1. Ahron, Kapores en de Cheroeviem (zie Cheroeviem ook hier). Sjlomo Hamelech kreeg tijdens de bouw van de Eerste Bejt Hamiqdasj een profetie van de verwoesting van de Bejt Hamiqdasj. Daarom bouwde hij de Bejt Hamiqdasj met een geheime onderaardse kamers waar de heilige voorwerpen in verstopt konden worden. Voordat de Bejt Hamiqdasj verwoest werd, heeft Joshijahoe Hamelech opgedragen de Ahron in deze geheime plaats onder de aarde verborgen moest worden. Waar was die geheime kamer voor de Ahron? Tijdens de periode van de Tweede Bejt Hamiqdasj – dat dus geen Ahron had- liep een Kohen door de Bejt Hamidasj en merkte op dat een van de tegels van de vloer uitstak. Hij dacht dat hij had de onderaardse ruimte waarin de Aron verborgen had ontdekt. Hij riep daarom zijn vrienden om hen te vertellen over zijn ontdekking. Maar voordat hij uitgesproken was waar deze bevond, overleed hij.Tot op de dag van vandaag liggen deze heilige voorwerpen er nog. Dat is de reden waarom Moslims en Joden ruzie over de Tempelberg maken. Moslims zijn haast beter van dit feit op de hoogte en doen er alles aan om het bewijs te vernielen, waardoor de Tweede Intifada is begonnen!

  2. Eisj, het vuur. Het Hemelse vuur dat vanuit de hemel kwam om het offer op het mizbajach (altaar) te consumeren.

  3. Sjechina, G'ddelijke Aanwezigheid. In de Tweede Tempel was de Sjechina niet aanwezig.

  4. Roeach Hakodesj, de Heilige Geest. Er is geen profetie van die orde meer aanwezig geweest.

  5. De Oeriem wetoeriem [iets doorscrollen].

Toch had de Tweede Bejt Hamiqdasj een kwaliteit wat de eerste niet had. Anders kon Hasjem het volk met deze Tweede Bejt Hamiqdasj niet volledig troosten. Wat maakte het de Tweede Bejt Hamiqdasj zo bijzonder? De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter zijn dan die van de voormalige, zegt Heer der heerscharen, en in deze plaats zal Ik vrede geven, zegt de Heer der heerscharen. " Haggai 2:9.

Wat zal groter zijn? Er bestond een controverse tussen Rav en Samuel. Een van hen zei: groter als zijnde gebouw, en de ander zei: groter het aantal van de jaren. De Eerste Bejt Hamiqdasj stond 410 jaar en de Tweede 420 jaar. De Gemorra leert dat de voorspelling van de Tweede Bejt Hamiqdasj – dat het groter dan de Eerste – betrekking heeft met de verheerlijking, want de omvang van het gebouw is niet relevant, noch dat de ene slechts tien jaar langer dan de ander heeft gestaan. Hasjem meet maten niet in tijd en ruimte.

Tien wonderen gebeurden er voor onze voorouders in de Eerste Bejt Mikdasj wat niet in de Tweede Bejt Hamiqdasj gebeurde:

Nooit heeft een vrouw door de reuk van het offervlees een miskraam gehad,
Nooit is het offervlees bedorven ,
Nooit werd er een vlieg gezien in het slachthuis ,
Nooit heeft een hoge priester op Jom Kippoer pollutie gehad ,
Nooit bluste de regen het vuur op het altaar ,
Nooit sloeg de wind de rookkolom (van het altaar) neer ,
Nooit werd er iets verkeerds gevonden aan het omer [offer], de twee broden en het toon-brood [het werd nooit ongeldig] ,
Men stond dicht bij elkaar opeengedrongen, maar er was altijd ruimte om te knielen,
Nooit heeft een slang of schorpioen in Jeroesjalajiem letsel veroorzaakt ,
Nooit zei de een tot de ander: “Er is geen ruimte in Jeruzalem voor mij om te overnachten”

Misjna Pirkei Avos 5:8

Pagina index:
Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.