17 Adar II 5784 | 26 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De pijn van de laatste generatie
Publicatiedatum: zondag 06 februari 2011 Auteur: Lea Farkash | 2.931 keer gelezen
Kabbalah, Lea Farkash, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten »

Een beetje Kabala:
"Dreaming of Moshiach" was de eerste blog die onze aandacht vroeg over de spoedige komst van Masjiach: het is de auteur (Nava) die ver haar tijd vooruit was, en die ook de inspiratie voor veel van ons is, die in haar voetsporen volgden.

In november 2007 heeft zij dit geblogd: In de Gemara, vertellen de geleerden ons dat er 3 delen van lijden naar de wereld komen.

Het eerste deel van het lijden was tijdens de generaties van de zeven heilige voorouders: Avraham, Jitschak, Yaakov Avinoe, Moshe Rabenu, Aaron HaKohen, Yosef HaTzaddik, en Melech Dovid, zs'l.

Het tweede deel van het lijden werd op de resterende generaties geplaatst, met uitzondering van onze generatie.

Het derde deel van het lijden werd geplaatst op onze generatie, de laatste generatie.

De eerste 2 delen daar was het lijden een geleidelijk proces, maar het derde deel van het lijden is het moeilijkst en zwaarst. Of het nu een ziekte, niet-natuurlijke dood in een gezin, levensonderhoud, echtscheiding, het vinden van een echtgenoot, of kinderen, enz. is. Elke Jood, ongeacht waar, wanneer, wat, wie, waarom, lijdt!

Dit is de reden die onze geleerden in de Gemara beschreven dat indien een persoon niet lijdt in de generatie van het Einde der Dagen, dan weet je dat deze persoon niet joods is! Als iemand je vertelt dat hij niet lijdt, dan is hij niet de zoon / dochter van Avraham Avinoe, zs'l.

Waarom komt deze vreselijke 'gezeera' (strafmaatregel) specifiek in onze generatie, allemaal tegelijk en zo veel?
Het lijden is noodzakelijk voor de komst van de Masjiach. Rabbi Shimon bar Jochai, zs'l, legt dit verder als volgt uit in de Zohar HaKadosh:

In de periode dat Rabbi Shimon Bar Jochai, zs'l, (Rashbi) zich in de grot verstopt had, schreef hij de Zohar HaKadosh in Ruach HaKodesh (Goddelijke Geest). Door middel van Ruach HaKodesh, zag in een groot vuur hoe de laatste generatie zal zijn. Rashbi zag dat onze generatie de Thora zal overtreden en zich schuldig zal maken aan overspel, lust, promiscuïteit, stelen, ketterij, secularisme, enz. Hij huilde omdat hij zag zoveel mensen getest zullen worden en dat wij veel zullen lijden.

Maar waarom is er zoveel lijden tijdens onze generatie? Waarom is de Yetzer Hara (slechte neiging) zo krachtig in deze generatie, meer dan in alle vorige generaties?
Het is omdat G'd barmhartig en gul is!

De Zohar HaKadosh legt dit uit: De reden dat elke ziel in deze wereld komt is alleen omdat het de zonden uit het verleden moet corrigeren. G'd zag dat tijdens alle generaties veel zielen niet in staat waren zichzelf te corrigeren en mogen daarom het Gan Eden niet binnen. Ook al waren ze gereïncarneerd als mensen, dieren, inanimates, planten, voedsel, enz., en ook geplaatst in Gehenom of Kaf Hakela. Nog steeds waren zij niet in staat om hun ziel te corrigeren.

Zelfs na zoveel reïncarnaties, waren deze zielen niet succesvol in hun tikun en werden in het Heichal HaNeshamot (hal van de zielen) geplaatst.

De Zohar HaKadosh gaat verder en zegt dat G'd Zichzelf geopenbaard heeft aan de zielen in Heichal HaNeshamot en deze neshamot riepen: G'd, "Barmhartige hemelse Vader, help ons om onszelf te corrigeren, we willen onze ziel reinigen, we reïncarneren als mens, planten, dieren, gingen we door middel van Gehenom, Shaol Tachtit, Kaf Hakela ... Maar nog steeds hebben we onze ziel niet goed gecorrigeerd...".

Toen Barmhartige G'd dit hoorde, zei Hij: "Ik zal jullie in een generatie plaatsen, een generatie die veel verwarring zal hebben en op de proef gesteld zullen worden, lijden en ontberingen, een generatie waar de waarheid zal ontbreken, een generatie waar de kwade neiging makkelijk de overhand zal hebben. Er zullen veel mogelijkheden zijn om verschrikkelijke zonden te doen;.. alles zal voor u beschikbaar worden in fracties van seconden Het zal een generatie zijn die zich uitgeput zal zijn om zelfs te proberen teshuva te doen. De kwade neiging zal zeer krachtig zijn en overspel, lust, verleidingen, promiscuïteit, stelen, ketterij, secularisme, enz. zal je overal tegenkomen."

"Maar ondanks al deze ontberingen, zullen alle neshamot die erin zullen slagen om deze moeilijke testen te trotseren om hun Emunah te blijven houden, zij zullen enorme beloningen krijgen en zij zullen leven tijdens de Geula."

Dit is de reden dat de heilige Rashbi zei Ashree mi sheyiyeh bedor hazeh, "Blij is de persoon die tijdens die generatie zal bestaan."

Ondanks het feit dat dit moeilijk te begrijpen is, is het belangrijk te weten dat alle mensen tijdens deze generatie, jij, ik hem, haar, hen, van Heichal HANESHAMOT ZIJN!

Met dank aan blogger Shirat Devorah. 

©Lea farkash 2011

Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.