16 Siewan 5784 | 22 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Barensweeën voor de komst van de Messias
Publicatiedatum: donderdag 02 juni 2011 Auteur: Rav Brodman over komst Mosjiach | 4.631 keer gelezen
Rav Brodman sjlita, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden »

Een aardbeving in Japan. Onrust in de Arabische wereld. Een dreigende nucleaire ramp. Volgens rabbijn David Brodman zijn de tekenen der tijden overduidelijk. „Dit zijn de barensweeën voor de komst van de Messias.”

„Israël keer terug naar de Thora; Israël, keer terug naar de Heere uw God.” Van die oproep heeft de van oorsprong Nederlandse rabbijn Brodman zijn levenswerk gemaakt.

Anno 2011 is die terugkeer naar de God der vaderen voor Israël eens temeer nodig, benadrukt Brodman in een Apeldoorns hotel. „Het kan zo niet doorgaan. Het Joodse volk hoort een voorbeeld te zijn. Ik had gehoopt dat door de ontwikkelingen in de Arabische wereld de verhoudingen met die landen beter zouden worden, maar dat is een illusie. Jesaja houdt ons voor dat als we God dienen, we veel vrede tegemoet kunnen zien. En wat zien we? Honderdduizenden zijn wel Joods, maar weten nauwelijks wat het Jodendom inhoudt.”

En dus ontvangt Brodman in zijn centrum voor Joodse studies in Savyon tientallen groepen, vooral schoolkinderen. Om hun te wijzen op hun afkomst en hun voor te houden dat God van hen vraagt volgens de Thora te leven.

Sinds enige tijd trekken Brodman en zijn zoon er ook opuit. Inmiddels heeft het Israëlische ministerie van Onderwijs het centrum in Savyyon officieel erkend en kunnen ze ook op openbare scholen terecht om voorlichting te geven.

En het resultaat? „We zien een heel klein beetje verandering”, zegt de rabbijn voorzichtig. „We moeten niet overdrijven, maar de belangstelling voor religie neemt toe. Mensen die eerder uitgesproken antireligieus waren, kijken nu met andere ogen naar het Jodendom en worden soms ook zelf religieus.”

De Israëlische bevolking bestaat officieel voor 75 procent uit seculiere Joden. Maar zijn er eigenlijk wel échte seculiere Joden? Brodman: „Religie is altijd aanwezig. Negenennegentig procent van de Joden is besneden. Iedereen viert Grote Verzoendag. Aan bijna elke deurpost hangt een mezoeza.”

Maar die uiterlijke tekenen van religieus besef zijn niet voldoende, benadrukt de rabbijn. „We moeten terug naar de Thora, terug naar de Almachtige. Alleen dan kan de Messias tot ons komen.”

Die komst is niet ver weg, meent Brodman. Hij wijst het laatste oordeel in het Oude Testament beschreven. "Er zullen grote en vreselijke dingen gebeuren. Kijk naar wat er in de Arabische wereld plaatsheeft. Dit zijn de barensweeën voor de komst van de Messias. De tsunami in Japan is nóg een teken dat we in de eindtijd leven.”

Aan verdere voorspellingen waagt rabbijn Brodman zich niet. „Ik kan u geen datum geven. Ik ga ook niet spreken over Gog en Magog en dat soort zaken. Maar ik zeg u wel dit: Een grote Joodse geleerde zei tegen me: Het is geen kwestie van dagen of weken, maar zeker niet van jaren.”


Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.