19 Tisjri 5784 | 04 oktober 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Invloed van de Tora op de Europese Wetgeving
Publicatiedatum: zondag 19 juni 2011 Auteur: Dayan mr. Drs. R. Evers | 1.355 keer gelezen
Halacha, Opperrabbijn R. Evers, Internationaal Recht, Reguliere wetgeving »

De levensfilosofie van de Tora, zoals wij die millennialang door de bril van de Talmoed gelezen hebben, heeft het fundament gelegd voor de algemene wetgeving in het Westen. Het Jodendom heeft niet alleen een indringend effect gehad op de ontwikkeling van de westerse ethiek en het filosofisch perspectief van Europa, maar ook op de breedte en de diepgang van de wetgeving in de moderne samenleving. Inmiddels heeft de Europese Unie een eigen lijst van grondrechten gekregen. Deze zijn juridisch bindend voor de instellingen van de EU. In het handvest, de grondrechten van de Europese Unie, staan de volgende grondrechten verwoord: 

  • De eerbiediging en bescherming van de menselijke waardigheid;

  • Het recht op onderwijs;

  • Het recht om te werken in elke lidstaat;

  • De eerbiediging van de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal;

  • Het recht op rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en –voorwaarden;

  • Het recht op toegang tot sociale zekerheid en sociale bijstand;

  • Het recht op behoorlijk bestuur.

Onder waardigheid wordt verstaan dat de menselijke waardigheid onschendbaar is, dat iedereen recht heeft op leven en dat niemand tot de doodstraf mag worden veroordeeld. Verder heeft iedereen recht op lichamelijke en geestelijke integriteit. Dit betekent dat in het kader van de geneeskunde en de biologie de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene moet worden nageleefd. Er bestaat een verbod op eugenetische praktijken en met name de praktijken die selectie van personen tot doel hebben. Opmerkelijk is het verbod om het menselijke lichaam en bestanddelen daarvan als bron van financieel voordeel te gebruiken. Bovendien wordt het reproductief klonen van mensen verboden. Uiteraard mag niemand worden onderworpen aan folteringen of vernederende behandelingen of bestraffingen. Dan bestaat er een verbod op slavernij en dwangarbeid. Mensenhandel wordt ook verboden onder de titel ‘waardigheid’. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.

Pagina index:
Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.