13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Tijd na de Mosjiach: het grote geheim geopenbaard
Publicatiedatum: zondag 14 augustus 2011 Auteur: Redactie | 2.884 keer gelezen
Soekkot, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden »

Na de Messiaanse tijd zal de Einde der tijden aanvangen, het Olam Haba. Wat weten we nu van de einde der tijden? Dat kunnen we lezen in de Midrasj over het leven van Adam en Chava voor de zondeval. Zij zijn zelf nooit geboren en toen Chava zwanger werd, heeft zijn geen zwangerschap van negen maanden gehad. Met het samenzijn met Adam, baarde ze Qain en Hevel direct. Als dat zo was voor de zondeval, zo zal het ook zijn na de Einde der Tijden. Mensen leven voor altijd, worden niet ouder.
Zo hoefden Adam en Chava niet te zaaien, zodat een boom opgroeit en vrucht draagt, deze weer moet rijpen alvorens je het kon eten. Alle het eten was direct voor het grijpen, zonder een groei- en rijpingsproces.

Einde der tijden is niet het einde van het bestaan. Einde der tijden dagen zullen niet meer bestaan, omdat de tijd eindeloos zijn. Dagen zullen niet meer tellen. Je leeftijd zal niets meer betekenen, omdat je voor eeuwig zal leven.

Einde der tijd is dus het einde van de tijd... een nieuwe tijdperk. Doordat we van de boom hebben gegeten moeten wij Toralernen en mitswes doen om ons dichter tot Hasjem te brengen. Hiermee bouwen we aan de relatie met Hasjem wanneer je komt te overlijden, dan zal je in de Hemel genieten van de vruchten van Toralernen.
In de Dagen van de Mosjiach zullen we genieten van de vruchten van de mitswes.

Vervolgens komt na de Messiaanse Tijdperk de Opstanding der Doden de zielen die in de Hemel genieten van de vruchten van Torastudie komen naar beneden. Dan moet je weten dat ieder Jahrzeit [jaarlijkse sterfdag] je ziel een level omhoog gaat. Dit betekent dat Avraham al 4000 levels hoog in de Hemel is! Dus als je 10 jaar dood bent, 10 levels, ben je 4000 jaar dood, 4000 levels.
In de Einde der Tijden komen al die zielen naar beneden geven hun heerlijke leventje in de Hemel op om middels hun lichaam de beloningen van hun mitswes te ontvangen.
Je kunt namelijk geen mitswe zonder lichaam doen, dus zonder lichaam kun je ook niet de beloning voor je mitswe ontvangen.

Nu moeten we weten dat Tora de Hasjems gedachten zijn en de mitswes zijn Zijn verlangen. Wat brengt dichter tot Hem? Torastudie of het doen van mitswes? Waarom?
Mitswes. De Tora is Zijn gedachten, Zijn verlangen is intiem, dus het is het doen van de mitswes, anders zouden al die zielen niet in de einde der tijden uit hun heerlijke veilige plekje in Hemel naar beneden komen om weer terug te komen in het lichaam en de beloningen van het doen van de mistwes te ontvangen. Wanneer de einde der tijden aanbreekt zal dat ook het moment zijn dat we volwassen zijn. Nogmaals: waarom duurt het 5000 jaar voordat de mensheid echt volwassen wordt? Ook in een betere wereld hebben wij die leraar nodig die ons helpt in de bewustwording van het doel van Hasjem:een relatie met Hem en Zijn wil kennen.

Dus wat is het mystieke geheim van de einde der tijden? Een relatie met Hem? Waarom? Omdat wij het uitverkoren volk zijn? Omdat wij de Tora hebben gekregen?
Nee!

Waarom hebben een relatie met Hem? Omdat we zijn schepsels zijn, omdat wij wij zijn en Hij is Hij. Een gevoel die niet uit te leggen is, niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat wij wij zijn. Hasjem wilt een intieme en volwassen relatie zonder geheimen en zonder terughoudendheid. In de einde der tijden is niet alleen het einde van de tijd, maar einde van de scheiding tussen Hasjem en ons. Net als een goed huwelijk.

Hasjem houdt van ons gewoon omdat dit zo is. In deze tijd, de tijd dat we nog niet voldoende mitswes en Torastudie doen is dit geheim van Zijn liefde voor ons onuitspreekbaar en dat is die barrière tussen ons en Hem. Er is geen rechtspraak meer of je goed bent of slecht, je bent wie je bent, Hij houdt van ons om ons... en wij van Hem om Hem. Waarom? ‘ejn ‘od milvado... er is niet (ejn) meer (‘od) naast/behalve Hem (milvado)" - (Dwariem 4:35). Onkelos en ook RaMBaM zeggen dat dit letterlijk betekent dat er niets is buiten G'd bestaat, dus dat naast G'd bestaat er geen ander realiteit. Moet jij je voorstellen. Géén ander realiteit. Je zit op je werk en dat is géén realiteit.
Hasjem is de enige Waarheid, de enige realiteit wij hebben dat stukje Waarheid en enige realiteit ook in ons omdat dat het stukje van Hasjem Zelf komt: de ziel.

Dat is de essentie van Hasjem die ook in ons leeft en die worden EEN. En dat is een liefde die we nu niet kunnen uitspreken, handvatten kunnen geven pas na de einde der tijden als die barrière tussen ons en Hasjem weg is. Dat Zijn essentie hier op aarde zal zijn, waardoor de aarde hoger wordt dan de Hemel. Dan is Hij werkelijk thuis, onder ons en wij zullen EEN met Hem zijn... geen geheimen, zoals een goed huwelijk.

Dus:

1. beloning voor Torastudie in de Hemel na onze dood.
2. beloning in de Messiaanse Tijd voor onze mitswes.
3. geen beloning voor een activiteit, want er zal geen oordeel en veroordeling zijn maar gewoon wij en Hij zonder barrière, zonder geheimen.

Wat we dan zien en voelen is nu volledig niet voor te stellen dan een vonkje van begrip en dat is wat we kunnen lezen hoe Adam en Chava in Gan Eden leefden.

Waarom als die omwegen van 5000 jaar vol ellende pijn maar ook vreugde? Doordat we van de boom hebben gegeten en hierdoor kwaad in de wereld hebben toegelaten. In einde der tijden, Olam Haba, is er geen kwaad. Waarom dit allemaal, ook na de zondeval? Omdat Hij Hij is en Hij heeft dit verlangen om met onze essentie, wat deel is van Hem, EEN te zijn. En die verlangen van Hem is eindeloos, omdat Hij eindeloos is en daarom zal dat een goed huwelijk ZONDER einde betekenen. Want laten we eerlijk zijn, na 60 jaar goed huwelijk zegt Jehoeda ook niet tegen Dina: "Dina, ik hou van je, fantastisch huwelijk, maar nu stopt het omdat het 60 jaar duurt."

De laatste oorlog van Gog en Magog zal in de maand van Soekkos vallen en dat is Tisjrei...

©Jodendom-online 2011

Pagina index:
Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.